Bizi Takip Edin

Evrim

Vücudumuzda Evrimin İzleri

Yayınlandı

üzerinde

İnsan bugünkü şeklini evrimle almıştır yani evrimin bir ürünüdür. İnsan vücudunda da evrimin sonuçları olarak pek çok yapı vardır. Bunlardan bazılarını bu yazının devamında bulacaksınız.
1. Üçüncü Göz Kapağı
Bütün insanların gözlerinin kenarında Plica semilunaris isimli üçüncü göz kapağı kalıntısı bulunmaktadır. Kuşlar,sürüngenler ve balıklarda sıkça memelilerde ise nadiren rastlanılan saydam ya da yarı saydam bu üçüncü göz kapağının asıl görevi; gözü koruma ya da nemlendirmedir. Bu göz kapağının işlevi insanlarda ve dahil olduğu primatlar grubunun üyelerinin büyük çoğunluğunda evrim sürecinde körelmiştir.insanda-korelmis-10-organ-jacobsen-organ-bilinmeyen-1459607
2. Darwin Noktası ve Kulak Kasları
İnsanların yüzde onluk kesimi kulaklarını çok kısıtlı hareketlerle de olsa oynatabilmektedir. Bu kulak oynatabilme hareketi evrimle işlevini kaybetmiş olan kulak kaslarından dolayıdır. Bu kulak kasları ya da Darwin Noktası bir çok hayvanın hala sahip olduğu bir özelliktir ve işlevi sese odaklanma ve ses kaynağını bulmaktır.korelmis_organ_2
3. Ters Dönmüş Göz Sinirleri
İnsan gözünün diğer omurgalı hayvanlarla ortak olan bir garipliği vardır. Omurgalılarda sinirler doğrudan arkaya gitmek yerine öncelikle ön taraftan geçer. Bunun bir sebebi gelen ışığa bir miktar engel olabilmektir. Aynı zamanda sinirlerin beyne gitmek için toplandığı noktada hiç fotoreseptör bulunmaz ve bu noktaya kör nokta denir. Omurgasız göz örneklerinde ise böyle bir şey görmek mümkün değildir.insangözü
4. Psödogenler
İnsanlarda aktif olan tüm genlere baktığımız zaman toplam genlerin yüzde beşi kadar olduğunu görmekteyiz. Bu durumda genlerimizin çoğu işlevsiz demektir. Bu işlevsiz genlere psödo ve ya sahte genler denmektedir. Başka primatlarda da insanlarla ortak olarak işlevsiz genler bulunmaktadır. Bu da insanlarla primatların ortak bir atadan geldiğini gösteren bir özelliktir.gulop
5. Süt Çizgisi, Polimasti ve Politeli
Polimasti: çoğul meme, politeli ise: çok meme başlılık anlamına gelmektedir. Bu durum atalarımızdan bize miras kalan en ilginç özellklerdendir ve daha çok erkeklerde görülmektedir. Ama bazı dişilerde de fazladan süt bezileri görüldüğü olmuştur. Bu durum süper polimasti olarak adlandırılmaktadır. Diğer memelilerde de bu durumun görülmesi atalarımızdan bizlere geçtiğinin bir göstergesidir.1326-6961-1-SP
6. Rekürren Siniri
Rekürren larengeal siniri beyinden ses tellerine uzanan ve ses tellerinin kaslarını kontrol etmekle görevlidir. Bu sinirler doğrudan ses tellerine gitmek yerine önce kalbimizden çıkan aort damarının altından dolaşmaktadır. Bazı balık benzeri atalarımızın bizim ses tellerimizle kökendeş organları olan solungaçları vardır. Bu yüzden ses tellerinin önce aort damarının altına uğramasının onlardan miras kaldığı düşünülüyor.wedel-rln-fig1-revised-2
7. Sperm Kanalı
Sperm kanalları testislerden çıktıktan sonra mesanenin arkasından dolanarak uzun bir yol izlemektedir. Atalarımızın testisleri evrimle zaman içinde aşağı inerken,mesanenin ön tarafından indikleri için böyle bir çaprazlamaya sebep olmuşlardırimages

Reklam Alanı
1 Yorum

1 Yorum

  1. nafiz

    Eylül 2, 2017 at 9:19 pm

    hıçkırık konusunu da incelemeniz gerekiyor

    hıçkıruk için sudan karata geçişte genizdeki suyu dışarı armak için vücudyn taptığı bir refleks olduğu söyşeniyor

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilim

Evrim, Alkolü Tolere Etme Yeteneğini Ortadan Kaldırabilir

Yayınlandı

üzerinde

Yazan

Son yapılan çalışmalar insanlığın hala evrim geçirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Nature Ecologyand Evolution’da yayınlanan yeni araştırmaya göre evrim süreci alkol toleransını olumsuz yönde etkileyebilir.
Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar, 1.000 Genom Projesi tarafından toplanan verileri kullanarak dört kıtadaki 26 popülasyondan yaklaşık 2.500 kişinin genomlarını analiz etti. Ekip, daha sonra, Afrika’nın ve Asya’nın bir bölümünde meydana gelen, glikoforin üretmekle sorumlu gen alanındaki değişiklikleri, farklı popülasyonlarda ortaya çıkan belirli özellikler veya genomik sıcak noktaları seçti. Bunun olması için mutasyonun, bu iki farklı popülasyonda bağımsız olarak ortaya çıkmış ve devam etmiş olması gerekmektedir.

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden John Hawks, “bu yeni çalışma bize gösterdi ki, ekolojilerdeki son değişikliklere uyum sağlamak için popülasyonlar arasında bazı genler evrim tarafından benzer hale getiriliyor” dedi. İnsan seçimlerinin de bazı genlerin popülasyonlar arasında benzerlik oluşturmasını sağladığı düşünülüyor.
Araştırmada bilim insanları meydana gelen son değişikliklerle ilgili farklı alanlar üzerinde durdular. Asya ve Afrika’da ilki sivrisinek kaynaklı sıtma direncine bağlı olarak glikoforin gen kümesi adaptasyonu. Avrupa’da yüksek seviyede kalp rahatsızlığına sebep olabilecek homosistein isimli bir amino asidin parçalanmasıyla ilgili genlerde artış. İncelenen 5 Afrika popülasyonundaüretral açılımın (DGKK) konumlandırılmasını etkileyen genlerde değişiklik olduğu saptandı. Afrika kökenli olmayan popülasyonlar da ise iki genom için olumlu seçim yapıldığı gözlendi.
Ayrıca ekip tarafından alkol dehidrogenaz kümelenmesindeki (ADH) değişiklikler ve alkolün nasıl işlediğine bakıldı. Dehidrojenaz, alkolü parçalayan, asetaldehit olarak adlandırılan bir bileşiğe metabolizeeden enzimdir. Bu toksik kimyasal, gece uykusuzluğunuzdan bir gece sonra sabah baş ağrısı çekmenizden sorumludur. Neyse ki, vücut bu maddeyi toksik olmayan asetata nispeten hızlı bir şekilde bir başka maddeye dönüştürebilir ve bir ya da iki gün sonra kendimizi daha iyi hissederiz.
Bununla birlikte, evrim, içki içme toleransımızı ve vücudumuzun asetaldehit’i asetata dönüştürme yeteneğini etkileyen yeni DEHB varyantları yaratarak insanlığın alkol bağımlılığını azaltıyor olabilir. Esasen, bu durum az miktarda içki içtikten sonra bile kendimizi hasta hissedeceğimiz anlamına gelir.Şu ana kadar, bu genler sadece Doğu Asya’da ve Batı Afrika’da tespit edildi, ancak zamanla diğer bölgelere de yayılabilir.

Kaynak: http://www.iflscience.com/plants-and-animals/evolution-could-destroy-our-ability-to-tolerate-alcohol/

Devamını Oku

Bilim

DNA Analizleri İngiltere’de Bulunan En Eski Fosilin Siyah Tenli ve Mavi Gözlü Olduğunu Ortaya Koydu

Yayınlandı

üzerinde

Yazan

10 bin yıl öncesine ait bir İngiliz’e ait olan fosilde yapılan DNA incelemeleri, bu fosilin siyah tenli ve mavi gözlü birisine ait olduğunu ortaya çıkardı. Londra Doğal Tarih Müzesi araştırmacıları, 1903 yılında keşfedilen Britanya’nın en eki tam iskeleti olan CheddarMan’den DNA örneği aldı.
University College London’dan araştırmacılar yüz rekonstrüksiyonu yapabilmek için genom analizi gerçekleştirdiler. Ortaya çıkan bulgular modern Avrupalıların açık ten özelliklerinin nispeten daha yeni bir olgu olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Analizle son buzul çağından sonra İngiltere’ye tekrar yerleşen ilk insanlara dair değerli kanıtlar ortaya koyuyor.

CheddarMan’in genomunun analizi bir bilim dergisinde yayınlanmasının yanı sıra yakında bu 10 bin yıllık fosille ilgili bir belgesel çekilecek. CheddarMan’in kalıntıları 115 yıl önce Somerset’in Cheddar Gorge’da bulunan Gough’sCave’de ortaya çıkarıldı. Ardından yapılan inceleme, fosilin 1.65 boyunda olduğunu ve muhtemelen 20’li yaşlarının başında öldüğünü meydana çıkardı. CheddarMan’in iskeleti üzerinde Londra Doğal Tarih Müzesi’nden Prof.ChrisStringer yaklaşık olarak 40 yıldır çalıştığını söylüyor.

İskeletin kafatasında bulunan kırıklar ölümünün muhtemelen şiddet sonucu olabileceğini düşündürüyor. Doğal Tarih Müzesi araştırmacıları DNA’yı petroz olarak bilinen kulağın yakınındaki bir bölümden çıkardı. Başlangıçta iskeletten DNA çıkarılıp çıkarılamayacağı bilinmiyordu.

DNA’nın alınmasından sonra saç, göz ve deri rengine ilişkin gen varyasyonları dahil olmak üzere sonuçların analizi için Doğal Tarih Müzesi araştırmacıları UniversityCollegeLondon (UCL) ‘dan araştırmacılarla bir araya geldiler. Bu kombinasyon bugün bize çarpıcı gelebilir, ancak o dönemde Batı Avrupa’da yaygın bir görüntüydü.
Kaynak: http://www.bbc.com/news/science-environment-42939192

Devamını Oku

Bilim

Sibirya’da Nesli Tükenmiş Tek Boynuzlu Bir Hayvanın Geçmişte Yaşadığı Kanıtlandı

Yayınlandı

üzerinde

Yazan

Onlarca yıldan beri bilim insanları tarafından Sibirya’da gergedana benzeyen ve uzun süredir nesli tükenmiş olan bir memeli türünün yaklaşık olarak 350 bin yıl önce öldüğü düşünüyor.
Kazakistan’da bulunan fosil bir kafatasından yola çıkılarak ortaya atılan bu iddia yakın bir zamanda tamamıyla çürütüldü. Görünüşe bakılırsa bu inanılmaz canlılar 29 bin yıl önce yaşıyorlardı.


Elas motherium Sibiricum isimli gerçek bir tek boynuz olan hayvan tüysüz ve büyüktü. Modern dönemdeki gergedanlara benzeyen bu hayvanın sadece tek bir boynuzu bulunuyordu. Erken tanımlamalara göre Sibirya’da yaşayan bu canlının boynuzu yaklaşık olarak 2 metre boyundaydı. Kendisi ise 4.5 metre uzunluğa sahip ve yaklaşık olarak 4 ton ağırlığındaydı. Bir attan çok daha büyük olan bu hayvan etkili olmasının yanı sıra bir ot oburdu.
Kafanızda bir yüz canlandırmak isterseniz bugünkü gergedanlar gibi kısa ve sağlam bir yüz yerine çıkıntılı uzun ve ince bir boynuza sahip olan bir gergedan hayal edebilirsiniz. Bu hayvana ait oldukça iyi korunmuş bir fosil Kazakistan’ın Pavlodar bölgesinde ele geçirildi. Tomsk Devlet Üniversitesi’nden bilim insanları fosil üzerinde yaptıkları incelemelerde hayvanın 29 bin yıl önce yaşıyor olduğunu buldu.
Kafatasının büyüklüğüne ve durumuna bakıldığında ise hayvanın çok yaşlı bir erkek olduğu düşünülüyor, ancak nasıl öldüğüne dair henüz bir veri bulunmuyor. Ekip elde ettikleri bulguların bu türün nasıl yok olduğuna dair daha açıklayıcı bilgiler sağlayabileceğini umuyor.
Kaynak: http://www.sciencealert.com/fossilised-skull-reveals-when-the-last-siberian-unicorn-lived

Devamını Oku

Öne Çıkanlar