Antik Avrupa ile İlgili Son 10 Arkeolojik Keşif

Son zamanlarda, Avrupa’da medeniyetin yavaş yavaş geliştiği konusunda ortak bir görüş birliğine varıldı. Yunanistan ve İtalya’nın Akdeniz medeniyetleri dışında, antik Avrupa, çoğunlukla kulübeye benzeyen konutlarda yaşayan barbar kabilelerle dolu bir durgun su idi.Uzman olmayan bir çok kişi ve çoğu tarihçi, Sümer, Babil, Çin, Mısır ve İndus Nehri Vadisi ile karşılaştırıldığında, Avrupa’nın eğrinin çok gerisinde olduğunu söylerdi. Bu tutum bir dönüşüm geçiriyor. Son dönemdeki arkeolojik keşifler sayesinde, eski Avrupa’nın, özellikle tarih öncesi Avrupa’nın, daha önce düşünülenden çok daha gelişmiş olduğu açıkça anlaşılıyor. Üstelik bu gelişme sadece Akdeniz havzasında da değil. Arkeologlar yalnızca Kuzey Ordusu ve Balkan dağlarındaki profesyonel orduların, ileri teknolojilerin ve karmaşık sosyal yapıların kanıtlarını ortaya çıkarmadı, aynı zamanda kıtanın en eski gizemlerinin de bir kısmını çözmüş oldular.
10- Keltlerin Kökenleri

2006’da, Kuzey İrlanda’nın Antrim İlçesinde bulunan McCuaig’s Bar’ın sahibi Bertie Currie, araziyi araba yolu için temizlerken ilginç bir keşif yaptı. Currie, büyük bir taşın altından birkaç kemik buldu. Polisin, McCuaig Bar’ ının bir suç mahallinde olmadığı sonucuna vardığında, arkeologlar harekete geçti. Buldukları şey devrim niteliğindeydi – İrlanda’daki Keltlerin gelişini 1000 yıl veya daha fazla erkene alan üç iskelet. Her ne kadar yeni radyo karbon tarihleme yönteminin iskeletlerin kökeninin M.Ö. 2000 yıllarında olduğunu göstermesine rağmen, Oxford, Galler Üniversitesi, Queen’s Üniversitesi Belfast ve Trinity College Dublin’deki bilim adamları, antik kemiklerden elde edilen DNA’nın İrlanda,İskoçya ve Galler’deki günümüz bireylerininkine çok yakın olduğunu buldu. Böyle bir bulgu, Keltlerin anakara Avrupa’dan, M.Ö. 1000 ile 500 arasında İngiliz Adalarına göç ettikleri inancını sorgulamaktadır.
Sonuç olarak, Britanya Adaları hakkındaki genel görüşü yeniden yazan birçok teori ortaya atılmıştır. Bazıları, iskeletlerin İrlanda, İskoç ve Galler DNA’sının Orta Doğu ve Doğu Avrupa kaynaklı olduğunu ortaya çıkardığı, dolayısıyla Kelt hareketini kuzeye doğru Almanya, Avusturya ve İspanya’daki evlerinden başlatan çoklu göçleri savunduğu sonucuna vardı. Diğerleri ise BarryCunliffe gibi, iskeletlerin Kelt uygarlığının Britanya Adaları’ nda başladığını ve daha sonra Avrupa anakarasına yayıldığını gösterdiğini iddia ediyor. Başka bir grup, tarih öncesi İrlandalıların Hint-Avrupalıların gelişini bile önceden tahmin edebileceğini savunuyor. Gerçek ne olursa olsun, tarih öncesi İrlanda hakkında bildiklerimizin değişmek üzere olduğu açıktır.
9- Bask Kökenleri

Bask Bölgesi

Kuzeydoğu İspanya ve Güney Fransa’nın Bask halkı her zaman gizemli olmuştur. Komşularının aksine, Bask dağcıları, eski Roma’nın Latince dilini temel alan bir Romanca dili konuşmamaktadır. Ayrıca, Bask dili bir izole bir dildir, yani Avrupa Hint Hint-Avrupa dilleriyle bilinen hiçbir bağı yoktur. 2015 yılında, İsveç Uppsala Üniversitesi’nden MattiasJakobsson, Bask’ın kuzeye göç eden ve yerli avcı-toplayıcı topluluklarla karışan İberyalı çiftçilerin torunları olduğu fikrini ortaya koydu. İddiasını Kuzey İspanya’da bulunan Taş Devri iskeletleri üzerine temellendiren Jakobsson, Güneybatı İspanya’dan İberyalıların 3.500 ile 5.500 yıl önce kuzeye hareket etmeye başladığına inanıyor. Yerel nüfusla evlendikten sonra, coğrafi ve kültürel izolasyon eşsiz Bask dnasının korunmasına yardımcı oldu . Jakobsson’un araştırması, Bask halkının modern Avrupalılardan ayrı olduğu inancını desteklese de, JakobssonBask’ın saf bir Neolitik medeniyetin devamı olduğu fikrini reddediyor. Diğer genetik araştırmacılar, Bask benzersizliği kavramını reddettiler. Avrupa genomlarının bir araştırmasına dayanarak, bazı genetik bilimciler Bask’ın benzersiz olmadığı ve genetik materyallerinin çoğunu diğer Avrupalılarla paylaştığı sonucuna varmışlardır.
8- Bronz Çağı Savaşı
Yıllarca, çoğu tarihçi, Avrupa’da Taş Devri savaşının ağırlıklı olarak kabileleler tarafından yapıldığını ilan etti. Savaşlar küçüktü ve sadece birbirine bakan bir avuç savaşçıdan ibaretti. Tarih öncesi Avrupa’da, özellikle az gelişmiş Kuzey Avrupa’da muazzam zayiatlar veren büyük savaşlar nadirdi. 2009-2015 yılları arasında Almanya’nın Tollense Vadisi’nde yapılan bir dizi kazı bunun tam tersini kanıtladı. İki büyük ordu, 3,200 yıl önce Tollense Nehri kıyılarında birbirleriyle savaştı. Savaşçılar mızrak, kılıç ve hem bronz hem de çakmaktaşı olan oklarla silahlandırıldı. Savaşın sonunda, yüzlerce savaşçı öldü. Birçoğu profesyonel savaşçı, bazıları ise Güney ve Doğu Avrupa yerlileriydi.
Amatör bir arkeoloğun ilk olarak 1996’da delinmiş bir kafatası keşfetmesinden sonra, profesyonel arkeologlar ve bilim adamları daha fazla kanıt ortaya çıkarmak için harekete geçtiler. Bugünkü haliyle, M.Ö. 1250 civarında meydana gelen savaş, yaygın bir Avrupa savaşçı sınıfının üyeleri arasında yapıldı. Erkeklerin çoğu altın yüzük takarken, birçoğu altın yüzük ve diğer mücevher parçalarını katledilen cesetlerden aldı. Bazıları savaşın Kuzey Avrupa’daki yerel kabileler ve güney işgalciler arasındaki daha büyük bir savaşın parçası olduğunu öne sürdü.
7- Avrupalıların Kökleri

Nisan 2016’da, Nature dergisinde, Ice Age Europe’ın Neandertal döneminin sonuna kadar çeşitli göçler geçirdiğini açıklayan bir genetik bilim ekibi vardı. Özellikle İberya nüfusu kuzeye ve batıya doğru ilerlerken, bugünün Yunanistan ve Türkiye’den gelen halklar da benzer şekilde kuzeye Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa ovalarına taşındı. Çalışma ayrıca tüm Avrupalıların bir zamanlar eski Belçika sakinleriyle bağlantılı olduğu sonucuna vardı. Özellikle, çalışma tüm Avrupalıların Buzul Çağı boyunca var olan tek bir kurucu nüfustan geldiğini savundu. Nüfus, tüm Avrupa’ya yaklaşık 33.000 yıl önce yayıldı. Bu genişleme, 19.000 yıl önce gerçekleşti, ancak 5.000 yıl sonra, Avrupa, doğudan gelen çarpıcı bir nüfus artışı yaşadı. Çoğunlukla, asıl nüfus kuzeybatı Avrupa’da yerleşmiş ve oradan yayılmıştır. Harvard Tıp Fakültesi’nden Profesör David Reich ve Leipzig’in Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’ nden SvantePaabo’ ya göre, Buz Devri Avrupa’nın egemen popülasyonları dört kümeye bölünebilir: Orinyasiyenler(Belçika’da soyluları ve kralları olan kurucu toplum) ), Gravettiler (Orinyasiyenlerin soyundan), Magdalenianlar(günümüz İspanya’sından bir kültür) ve Villabruna halkı (Avrupa ve Orta Doğu DNA izlerini taşıyan bir İtalyan).
6 – “Mega Stonehenge”

İnsanlar nesiller boyu İngiltere’deki Stonehenge’den etkilendi. Amesbury, Wiltshire, Stonehenge yakınlarında bulunan tarih öncesi dikili taşlardan oluşan bir daire, bir güneş tapınağından bir mezarlık alanına veya her ikisine kadar her şey olabilir. Bilim adamları radar kullanarak 2014 yılında Stonehenge bölgesinin bugünkü harabelerinden çok daha büyük olduğunu keşfettiler. Spesifik olarak, Stonehenge’den 3,2 kilometre (2 mil) daha büyük bir yapı, bir zamanlar çok sayıda mezar höyüğü, şapel, mabet, hendek ve 50 taştan yapılmış daha büyük bir anıt ve 330 m (1.082 ft) uzunluğunda bir mahfaza içermektedir. Stonehenge Saklı Manzaralar projesine bağlı araştırmacılar tarafından “superhenge” veya “mega Stonehenge” olarak adlandırılan DurringtonWalls yakınlarındaki bölge Neolitik ritüellere bağlandı. Gömülü taşların yerel büyük tek parça taş blokları olduğuna inanılırken, tüm kompleksin Avon Nehri ile birleşen kaynaklarla çevrilmiş olabileceğine inanılıyor.Yakın zamanda keşfedilen “superhenge” cüceleri, Avrupa’da bugüne kadar keşfedilen en büyük Neolitik bölge olabilir. Yakındaki Stonehenge ile bağlantısı henüz keşfedilmedi.
5- Tarih öncesi Bulgaristan’ın Dev Tarikat Kompleksi

2015 yılında, Sofya’daki Yeni Bulgar Üniversitesi ile bağlantılı arkeologların, Kuzeydoğu Bulgaristan’da büyük bir Taş Devri yapısını ortaya çıkardıkları bildirildi. Durankulak Gölü’ndeki Büyük Ada’da bulunan, Avrupa tarihinde ilk olabilecek taş şehir, M.Ö. 5500 – 5400 yılları arasında var olduğu biliniyor.Sakinleri, muhtemelen Balkanlar ve Karadeniz çevresinde bulunan tarih öncesi bir kültür olan Orta Neolitik Avrupa Hamangia-Durankulak Kültürü’ne mensuptu. Şehrin kalbinde, yaklaşık 1.400 mezar ve dini eseri içeren bir tarikat kompleksi vardı. Arkeologlar, kompleksin iki kat yüksekliğinde ve 200 metrekarenin (2,220 ft2) üzerini kapladıklarını keşfettiler. “Dobrudzha Truva” olarak adlandırılan taş şehir, muhtemelen deprem nedeniyle yıkıldı. 1970’lerde başlayan alandaki kazılar, değerli mücevherleri, bakır ve altınları da ortaya çıkardı. Dobrudzha Truva halkının dövme konusunda uzman olduğuna inanılıyor ve bu eşyaları Akdeniz’in her yerinde sattıkları düşünülüyor. Eğer doğruysa, Avrupa’nın en büyük tarih öncesi yapısı da eritmenin doğduğu yer olabilir.
4- Bronz Cağı Britanya Pompeii’si

Eski İngilizler tekerlekli taşımayı icat etmese de, Bronz Çağı boyunca antik dünyanın en büyük tekerleklerini inşa etmiş olabilirler. 2016 yılının başlarında, Cambridgeshire’ınbatkalıklarında çalışan bir arkeolog ekibi, bir öküz veya at tarafından çekilen iki tekerlekli bir arabada kullanılmış olabilecek büyük bir tekerlek ortaya çıkardı. 3,5 santimetre (1,4 inç) kalınlığında ve 1 metre (3 ft) çapında olan tekerlek M.Ö. 1000 civarında tarihlendirildi. Tamamen meşe tahtalardan yapılmış olan tekerleğin yanı sıra, sahadaki ekskavatörler, bir kadının kısmen gömülü kafasını, küçük haneleri, hayvan kemiklerini,çatı ve yer döşemelerini, pişirme çukurlarını, aletleri ve silahları buldu. Ne yazık ki, 3000 yıl önce, tüm yerleşim bir yangınla tahrip olmuştur. Buna rağmen, yerleşim yerlerinin çoğu korunmuştur. Dişler ve kemikler sayesinde bilim adamları, yaşayanların kuzu, domuz, sığır eti, geyik eti ve tahıl çeşitlerini yediklerini bulmuşlardır. Ayrıca, yük arabaları ve teknelerle seyahat ettiklerini de buldular. Tüm bu bulgular nedeniyle, siteye “Fenland Pompeii” adı verildi çünkü modern arkeologlara Bronz Çağı İngiltere’sinin günlük hayatını inceleme fırsatı sunuyor
3- Knossos’un Gücü

İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans tarafından 20. yüzyılın başlarında kazıldığından beri, antik Knossos kenti arkeologlar ve tarihçiler tarafından incelenmiştir. Yunanistan’ın Girit adasında bulunan Knossos, daha büyük Akdeniz dünyası ile yoğun şekilde etkileşime giren, Miken öncesi bir medeniyet olan Minoans’ın baş şehriydi. Zirvesinde olanKnossos, Yunanistan anakarasında öne çıkan bir güçtü. Popüler bir bilgiye göre, Minotaur ve Labirent efsanesi, Knossos’taki güçlü mahkemeye yıllık haraç ödemek zorunda kalmaktan kurtulmak için Miken Yunan mücadelesinin bir örneğidir. Yakın zamana kadar, Knossos ve Minoan uygarlığının tümünün M.Ö. 1200 yıllarında yıkıldığı düşünülüyordu. Çöküş, hem Santorini yanardağının patlaması hem de Akdeniz ve Ege denizlerinden Hint-Avrupa korsanlarının, Yakın Doğu’nun çoğunu işgal etmesiyle,Geç Bronz Çağı Çöküşü olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, 2016’nın başlarında, Knossos Kentsel Peyzaj Projesi ile ilgili saha araştırmacıları, Knossos’taki son kazıların kentin M.Ö. 11. yüzyılda bir ticaret gücü haline geldiğini kanıtladığını açıkladı. Knossos, siyasi ve sosyal anarşinin içine çökmek yerine, Yunanistan anakarası, Batı Akdeniz, Mısır ve Yakın Doğu’dan yapılan ithalatın ekonomiyi güçlü tutmasıyla birlikte genişledi.
2- Bilimsel Terörizm

Tollense Vadisi’ndeki keşif gibi, 2006’da Schoneck-Kilianstadten’deki bir keşif, Kuzey Avrupa’daki eski savaş hakkında bildiklerimizi değiştirebilir. 2015 yılına kadar, arkeologlar Lineer Çömlekçilik kültürüne ait çiftçilerin kalıntılarını belirlediler. 26 yetişkin ve çocuğu içeren 7.000 yıllık iskeletler, yakın alanlardaki çatışmaların belirtilerini gösteriyor ve birçoğunun kafatasları oyulmuş veya delinmiş. Silahlara gelince, arkeologlar çoğunlukla hayvan kemiğinden yapılmış ok uçları buldular. Korkutucu bir şekilde, arkeologlar kasıtlı olarak kırık kemikler ve diğer ölümcül sakatlanma belirtileri gösteren iskeletler ile işkencenin kanıtlarını da keşfettiler.
Bazen Avrupa’nın “ilk çiftçileri” olarak adlandırılan LinearPottery(doğrusal çömlekçilik) kültürü, M.Ö. 5600 ile 4900 yılları arasında orta Avrupa’nın çoğunu kontrol etti. Başlangıçta, LinearPotterykültürünün çoğunlukla barışçıl olduğuna inanılıyordu. Bununla birlikte, 1980’lerin sonunda, arkeologlar, Talheim’de (Almanya), cinayet belirtileri gösteren toplu bir mezar keşfettiler. Daha sonra Avusturya, Asparn / Schletz yakınlarındaki bir başka toplu mezar, LinearPotterykültürünün sivil toplumlara karşı fetih ve katliamlar yaptığını vurguladı. Almanya, Herxheim yakınlarındaki bir mezar da, LinearPotterykültürünün bazı ritüellerde yamyamlık eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti. Schoneck-Kilianstadten’deki buluntuya gelince, arkeologlar, bölgedeki diğer köylüleri korkutmak için çiftçilerin öldürüldüğüne inanıyorlar. Bunun basit bir terörizm mi yoksa Kuzey Avrupa’daki daha büyük bir savaşın parçası mı olduğu henüz bilinmiyor.
1 – Ness of Brodgar

2012 yılında, İskoçya’nın uzak Orkney Adaları’nda çalışan arkeologlar, ilk olarak M.Ö. 3200’de işgal edilen bir yerleşim yeri kalıntıları hakkındaki bulgularını açıkladılar. Ness of Brodgar
olarak bilinen yerleşimde, Avrupa’daki en eski (en eski olmasa da) boyalı duvarları bulunuyor. Ayrıca, BrodgarNess, Britanya’daki Stonehenge’i ve çeşitli taş halkaları anlamanın anahtarını tutabilecek İngiliz Adaları’nın Neolitik dinine ilişkin bir dizi eser içermektedir.
Roff Smith tarafından NationalGeographic için yazılmış bir makaleye göre, BrodgarNess 1.000 yıldan fazla bir süredir kullanılıyordu. Alan, bölgedeki dini uygulamaların merkezi olarak hizmet vermiştir ve böylelikle törensel bir işlev görmüştür. Önemli olmasına rağmen, BrodgarNess’i tamamen benzersiz değildi. Nitekim, Taş Devri Orkney’imegalitler, taş mezarlar ve köylerle süslenmiştir. Daha da önemlisi,Mısır piramitlerinin inşasını önleyen NessBrodgarOrkneyler, İskoçya anakarası ve Kuzey Avrupa’nın diğer bölgeleri arasındaki kapsamlı ticaret ağları hakkında ipuçları verebilir.
Editör / Yazar: Esra KAŞ
Kaynak: https://listverse.com/2016/05/18/10-recent-discoveries-concerning-ancient-europe/?utm_source=more&utm_medium=link&utm_campaign=direct

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

İç Organlar Nelerdir?

Erken insanlığın yeni türü Hobbit' lerden bile daha küçük