Bilim Adamlarına Göre Bir Miyop Salgınıyla Karşı Karşıyayız: İşte Nedeni !

Bilim adamları, 1957-1965 yılları arasında doğan insan grubu (late baby boomers) arasında yetişkin miyopi başlangıcında keskin artışlar gözlemleyerek, miyopi veya yakın görüşlülüğün ortaya çıkan bir ‘salgını’ konusunda uyarıyorlar.

Birleşik Krallık’taki kapsamlı Biobank programına katılan 107.442 katılımcıdan toplanan verilere dayanarak, 1960’ların sonlarında doğan insanların otuz yıl önce doğan insanlardan yüzde 10 daha yakın görüşlü (miyop) olma olasılığı daha yüksektir. En büyük sıçrama, daha sonraki yaşamlarında görme değişiklikleri yaşayan bireylerdeydi, ancak çocuk başlangıçlı miyopisi olanlar arasında, aynı dönemde ciddi vakaların sayısı iki katına çıktı.

”Acil Bir Halk Sağlığı Sorunu ”

Bu durumun sebebi artan ekran süresi de dahil olmak üzere genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir ancak çalışma, bunların doğru halk sağlığı girişimleriyle değiştirilebilecek eğilimler olduğuna dair kanıtlar bulmaktadır.

Araştırmacılar makalelerinde şöyle açıklıyorlar: “Artık, artan prevalansın eşlik ettiği tüm popülasyonun dağılımında daha genç yaşlara ve daha şiddetli bir kaymaya eşlik eden, ortaya çıkan bir miyopi “salgını” ile uluslararası alanda acil bir halk sağlığı sorunudur.”

Biobank çalışmasının kapsadığı en eski grup 1939-1944 yılları arasında doğan insanlardı: Burada yüzde 12,6’sı çocukluk döneminde miyopi ilerledi ve yüzde 7,4’ü hayatının daha sonraki evrelerinde ilerledi.1965-1970 yılları arasında doğan en genç grup için bu rakamlar sırasıyla yüzde 15,6 ve yüzde 13,6’ya yükseldi.

Genel olarak, en yaşlı ve en genç gruplarda miyopi olanların oranı yüzde 20’den yüzde 29.2’ye yükselmiştir ancak ek yetişkin vakalarının çoğu hafiftir. Bu tüm hikayeyi anlatmasa da en yüksek yüzde, yüzde 30,9 ile 1955-1959 yılları arasında doğanlar için kaydedildi. Endişe verici bir eğilim gösteriyor.

Yüksek Ve İleri Eğitim de Etkiliyor !

Verileri daha derinlemesine inceleyen araştırmacılar, bu sıçrama için birkaç neden öne sürüyorlar: çocuklukta beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, dijital ekranların kullanımındaki artışlar ve öğretim yöntemlerindeki değişimler. ( örneğin, daha fazla ev ödevi ve dışarıda daha az zaman harcanması)

Araştırmaya göre, 18 yaşını geçmiş eğitimde kalan (üniversite okuyan) insan sayısındaki artış da bir faktör olabilir. Yüksek öğrenim (okuma, gözden geçirme ve sınavlara girme için harcanan daha fazla yıl) ile daha önce yapılan birkaç çalışmada daha yüksek miyopi riski arasındaki bu ilişki daha önce kaydedilmiştir.

Araştırmacılar, “Zaman içinde yüksek ve ileri eğitimde kalmayı tercih eden çocukların oranında ve buna paralel olarak değişen öğretim yöntemlerinde, televizyonun yaygın kullanımında ve daha yakın zamanda elektronik ekranlı cihazların yaygın kullanımında ve bu tür faaliyetlerin boş zamana genişletilmesinde bir değişim oldu” dedi.

Dünyadaki diğer çalışmaların gösterdiği gibi miyopi durumu daha erken yaşlarda daha fazla insan için bir sorun haline gelirken, aynı zamanda miyopi durumu ilerleyen kişilerin daha yüksek bir kısmı daha ciddi göz bozukluğu vakaları bildirmektedir.

Bununla birlikte, araştırmacılara göre 1955-1970 yılları arasında doğan insanlar arasında miyopi sıklığının yaylalanması için burada gösterilen kanıtlar, bu eğilimlerin dengelenebileceği veya hatta tersine çevrilebileceği fikrini desteklemektedir.

Bunun gerçekleşmesi için farklı etkilerin miyopi riskine nasıl etki ettiği ve çocukluk oranlarının (büyük olasılıkla genetik tarafından belirlenen) yetişkin oranlarından (büyük olasılıkla çevresel faktörlerden etkilenen) nasıl farklı olduğu konusunda daha fazla araştırma yapılması gerekecektir.

Araştırmacılar, “Yaşam boyunca değiştirilebilir risk faktörleri ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı konusundaki anlayışımızı geliştirmek için karma bir araştırma ekonomisine ihtiyaç var” diyorlar.

Çeviren:Hakan Özkan

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Web3 Nedir, Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor, Web 3.0 Coinleri

    Web3 Nedir, Bitcoin İçin Ne Anlama Geliyor, Web 3.0 Coinleri

    Uçan robotların hızını tahmin etmek için böceklerden ilham alan algoritma: FLIVVER