Deneysel Şizofreni İlacı İnsanlar İçin Umut Vaadediyor!

Deneysel Şizofreni İlacı: New England Journal of Medicine’da yeni yayınlanan bir makale, şizofrenide psikozu tedavi etmek için tasarlanmış deneysel şizofreni ilacı test eden bir klinik araştırmanın başarılı sonuçlarını bildirdi. İlaç, mevcut diğer anti-psikotik ilaçların aksine ve olumsuz yan etkilerinin birçoğu olmadan çalışıyor.

20. yüzyılın ortalarında anti-psikotik ilaçların geliştirilmesi, psikiyatri alanında önemli bir andı. Klorpromazin( ticari adı Thorazine olarak daha iyi bilinir), 1950’lerde şizofreni tedavisini değiştirdi. Geliştirilmeden önce lobotomi sürekli olarak majör psikoz için bir tedavi olarak kullanıllırdı.

Deneysel Şizofreni İlacı İnsanlar İçin Umut Vaadediyor!

Klorpromazin ve daha sonraki anti-psikotik ilaçlar, beyindeki D2 dopamin reseptörlerini bloke ederek çalışır. Beynin belirli bölgelerinde dopamin salınımının azalması, sanrılar ve halüsinasyonlar dahil olmak üzere birçok akut psikoz semptomunun azalmasına neden olabilir. Bununla birlikte, bu anti-psikotik ilaçlar genellikle şizofreni ile ilişkili diğer semptomların geniş hacmine yardımcı olmaz ve genellikle bir dizi kısa ve uzun süreli yan etkiye neden olur.

Son birkaç on yıldır araştırmacılar, D2 reseptörlerini daha spesifik olarak hedefleyen veya tamamen yeni beyin yollarına giren yeni anti-psikotik ilaç formları geliştirmek için çok çalışıyorlar. Örneğin muskarinik reseptörleri hedefleyen KarXT, geçtiğimiz yıl başarılı erken sonuçları rapor ettikten sonra daha büyük Faz 3 denemelerine giriyor.

Deneysel Şizofreni İlacı, Anti-psikotik SEP-363856

Olumlu sonuçları bildiren en son deneysel anti-psikotik SEP-363856 olarak adlandırılmaktadır. Yeni oral bileşik D2 reseptörlerini hedeflemiyor, bunun yerine TAAR1 ve 5-HT1A olarak bilinen bir çift farklı nöral reseptörü aktive ediyor. Klinik çalışma, akut bir psikoz nöbeti geçiren yaklaşık 250 kişiyi ele aldı. Kohort rastgele ve kör olarak aktif ve plasebo gruplarına ayrıldı ve dört hafta boyunca bir günlük ilaç dozu alındı.

Deneydeki etkinlik Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) olarak adlandırılan bir ölçek kullanılarak hesaplandı. Ölçek 30 ila 210 arasında değişmektedir ve akut psikoz yaşayan denemedeki denekler için ortalama puan 101. Dört haftalık denemeden sonra aktif tedavi grubundaki kişiler için ortalama PANSS skoru plasebo grubunda ise düşüş 9.7’lik düşüşle karşılaştırıldığında 17.2 puan düşmüştür.

Deneysel Şizofreni İlacı İnsanlar İçin Umut Vaadediyor!

Belki de önemli olarak, çalışma aktif ve plasebo grupları arasındaki olumsuz olaylarda anlamlı bir fark bulamamıştır. Bu, deneysel ilacın geleneksel anti-psikotik ilaçlarla görülen yan etkilerin hacmini oluşturmadığını göstermektedir. İlacın uzun vadeli etkileri hala belirsizdir, ancak 26 haftalık bir ek çalışma önemli bir yan etki ortaya koymadı.

Yeni çalışmanın ortak yazarı John Krystal, “Son 60 yıldır, dopamin reseptörlerine bağlanan antipsikotikler, yan etki profillerine rağmen bakım standardı oldu” “Umarım SEP-363856 için bu sonuçların, bu ciddi zihinsel sağlık durumu teşhisi konmuş insanlar için yeni bir şizofreni tedavisini destekler. SEP-363856, şizofreni hastaları, aileleri ve şizofreni ile ortaya çıkan halk sağlığı yükü üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. ”

Şu anda dünyanın dört bir yanındaki birçok bölgeyi kapsayan daha büyük bir Faz 3 denemesi devam ediyor. SEP-363856, 2019’un başlarında FDA tarafından Çığır Açıcı Terapi statüsü aldı. Bu nedenle, deneysel ilaç için tam bir piyasa onayı birkaç yıl uzakta olsa da, FDA’nın bu girişimi erken verilerin umut verici olduğunu gösteriyor.

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    İnsan Hamileliği Tuhaf – Yeni Araştırmalar Gizemi Arttırıyor

    Ay’ın kapsamlı ilk jeolojik haritası yayınlandı