Emzirme Hormonları Anneleri Mutlu Ediyor

Oksitosin, anne ve çocuk için en önemli hormonlardan biridir. Kyoto ve Azabu Üniversitelerindeki
araştırmacılar oksitosin seviyesinin annenin mutlu ve kızgın yetişkinlere olan duyarlılığıyla örtüştüğünü gösteren yeni bir çalışma rapor ediyorlar Japonya’da.

Biology Letters’da yayınlanan araştırma sonuçları iyi uygulanan emzirmenin davranışsal etkilerinin
ötesinde annenin bebeğe verdiği tepkiye ilişkin yeni bilgiler veriyor. Oksitosinin çocuk doğurma ve çocuk yetiştirmede ki rolü çok iyi biliniyor. Oksitosin annede doğum sancısına sebep oluyor ve anneyi emzirmeye teşvik ediyor.

Oksitosinin Etkileri Sadece Fiziksel Değil

Ancak oksitosinin etkileri sadece fiziksel değil. Yüksek oksitosin seviyesi anneyle bebek arasındaki
bağı da güçlendiriyor. Stres ve kaygı gibi olumsuz duygularımızı baskıladığı için oksitosinin diğer
insanlara karşı tavırlarımızda bile etkisi var. Oksitosin pozitif yüz ifadelerini daha kolay fark etmemize yardımcı olurken negatif yüz ifadelerini de kısmen görmezden gelmemizi sağlıyor.

Ne var ki oksitosinin davranışsal etkileri hakkındaki bilgilerimizin çoğu, oksitosin verilen ve bu nedenle doğal olarak üretilen oksitosin seviyesinin etkileri dikkate alınmayan kitleler üzerinde yapılan çalışmalardan gelmektedir.

Kyoto Üniversitesi Eğitim Bölümü’nden, yeni çalışmanın lideri Masako Myowa “Burundan oksitosin uygulanarak yapılan çalışmaları tutarsızdır. Bunun bir nedeni hücre veya sistem içinden gelen oksitosin konsantrasyonlarındaki bireysel farklılıklardan kaynaklanan dalgalanmaların nispeten göz ardı edilmesidir,” diyor.

Doğal olmayan yöntemlerle oksitosin seviyesi yükseltilen insanlardaki etkilerin gözlemlenmesinden
ziyade, Myowa’nın ekibi daha çok ilkel bir annenin doğal oksitosin seviyesinin anne üzerindeki
davranış etkileriyle ilgileniyor.

Çalışma sonunda oksitosin seviyesinin anneler üzerinde kayda değer bir fark yarattığı ve bu farkın,
annelerin olumlu veya olumsuz yüz ifadelerine verdikleri tepkilerle ilişkili olduğu bulundu. Şöyle ki,
daha fazla oksitosin seviyesi olan anneler, pozitif ifadeleri fark etmeye daha yatkınken oksitosin
seviyesi düşük olan anneler negatif ifadeleri fark etmeye eğilimliydi.

Bir dizi hastalık ve enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden ve hatta obeziteyi bile
önlemeye yardımcı olabileceğine dair bulgular da dahil olmak üzere emzirmenin bebek üzerinde birçok faydası olduğu için emzirme dünya çapında tavsiye ediliyor. Ayrıca emzirmenin anne üzerinde, doğum sonrası daha hızlı iyileşmek de dahil olmak üzere, sayısız
faydası var.

Maalesef, doğumdan sonra doğum sonrası depresyonu gibi ortaya çıkabilecek birçok psikolojik sorun da var. Bu problemleri yaşama ve bu problemlerden zarar görme olasılığı yüksek annelerin
belirlenmesinde, hormonal değişiklikleri anlamak yardımcı olabilir.

Myowa “Bizim amacımız annelerde meydana gelen algısal ve psikolojik değişiklikleri anlamaktır. Bizim çalışmamız, doğal oksitosin seviyesinin önemli bir etken olabileceğini öne sürüyor.” diyor.

Faruk Çağşak

Mars’ın Güney Kutbunda 4 Adet Süper-Tuzlu Göl Olabilir

Venüs’te Mikrobik Yaşama Dair İzler Mi Var? İşte Büyük Keşfe Dair Bilmeniz Gerekenler