Erkekler Neden Düşük Bel – Kalça Oranını Daha Seksi Buluyor?

Erkek hindiler diğerlerine göre daha zayıf olan hindiler ile çiftleşmeye daha meyillidirler. Aslında, erkek hindiler, tüm dişi hindileri etkilemekte bir ustadır. Bir erkeği etkilemek için, ideal c¡nsel partneri ne kadar soyunmuş olmalı? Umutsuz romantikler olarak daha ezoterik bir erotizmi pratik yapıyoruz. Yine de, bunun gibi bazı kalıplar var.

Bel-kalça oranı (Waist-to-hipratio) kadınların fiziksel çekiciliğinde güçlü bir göstergedir. “İdeal” dediğimiz zaman herkese göre değişir, ancak erkeklere göre kadınların ortalama bel-kalça oranı her zaman düşüktür. Psikolojinin sınırlarını zorlayan bir soru, bir kadın sorar: peki neden?

Hüsnütabir.

Son 25 yılda, kadınların çekiciliğinin bir göstergesi olan bel-kalça oranı konusunda yapılan araştırmalar hızlandı. Ancak, dişi eş değeriyle¹ olan, bel-kalça oranı bir erkeğin üretkenliğini nasıl etkilediği gibi bağlantıları, düşük bel-kalça oranı olan kadınların “sağlık” ve “doğurganlık” edebikelâmların da ötesinde ifade edilmektedir.

Kısa bir yazılı kaynak taramasından sonra, StonyBrook Üniversitesinden Dr. JeanneBovet (SUNY), bel-kalça oranını deneysel incelemeye tabi tutmak için eşler arasındaki değerler ile ilişkilendirebilecek spesifik özellikleri tanımladı. Dr. JeanneBovet: “Bir erkek, sadece bel-kalça oranına dayanarak bir eş seçebilir mi?” ve “bunun bir sonucu olarak daha fazla ve daha kaliteli torunları olacak mı?” diye sordu. 

C¡nsiyet, yaş, hamilelik ve benzerlik

Nispeten temel Bel-kalça oranı tarafından sağlanan, eşlerin değerleri ile ilişkilidir. Bovet: “C¡nsiyet, yaş, hamilelik ve çocuk sayısı hakkında güvenilir bir sonuç çıkarılabilir.”

Bel-kalça oranı çocuklarda ve erkeklerde yüksektir. Kadınlarda ise Bel-kalça oranı ergenliğin başlangıcından erken erişkinlik dönemine kadar düşer, daha sonrada yaş ilerledikçe ve çocuk sayısı arttıkça tekrar yükselir.

Bel boyutundaki geçici artışlar, gebeliğin benzersiz güvenilir görsel olan yegâne işaretlerinden biridir. Dolayısıyla, bel-kalça oranı, kadınların, prepubertal², hamile ve postmenopozal³ dönemlerinde geçersiz olan üreme potansiyelinin izini sürer, yirmili yaşlarda zirveye ulaşır. Ve birçok çocuğu olmuş veya hiç çocuğu olmamış kadınlara güvenilmez bilgiler sağlar.

Şişman Bebek

Şaşırtıcı bir şekilde bel-kalça oranı ile ilgili özellik, özellikle eş değerinin cazip kanıtlarını ortaya koyar.

Daha geniş bir pelvisin, büyük beyinli yavruların doğumunu kolaylaştırdığı fikri yaygın olarak kabul edilen bir fikirdir. Ne yazık ki, iki ayaklıların, mekanik gereksinimleri pelvis boyutunu net bir şekilde sınırlandırmaktadır.

Erkekler Neden Düşük Bel – Kalça Oranını Daha S∈ksi Buluyor?

Bu nedenle çoğu bel-kalça oranlarındaki değişiklik aslında kalça ve belde yağ depolanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, bu yağ dağıtımının, beyinin gelişiminde büyük rol oynadığı düşünülüyor.

Popo, uyluk ve kalçalardaki yağ kadınlara özeldir. Hatta kısıtlı gıda alsak bile, vücut onu yakmaktan kaçınır.

Ancak son gebelik aşamasında ve emzirme döneminde, aynı yağ, erken beyin gelişimi için kritik olan uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin ana kaynağı olarak serbestçe kullanılabilir hale gelir.

Normal zamanda ise karın yağı buna engel olur. Karın yağı, yağ asitlerinin sentezi için gerekli olan Δ-5 desatüraz enziminin üretimini engeller.

Buna bağlı olarak, bir çalışma, daha düşük bel-kalça oranına sahip kadınların ve onların çocuklarının bilişsel test puanlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ve çocuklardaki zekâ puanı, doğum sırasında oluşan gluteofemoral yağ kaybın ile negatif olarak ilişkilidir.

Hareketli bir hedef

Kadın eşlerde düşük bir bel-kalça oranındaki tercihlerin evrimi muhtemelen bu özelliklerin bir kısmını içermiştir.

Çekiciliğin bel-kalça oranı ile ilişkisi, yalnızca kalça boyutu gibi bazı fiziksel özelliklerle veya erkeklerin arzularının gerçek nesnesi olan bel / boy oranı gibi bazı fiziksel özelliklere sahip bir yapı olabilir.

Erkekler Neden Düşük Bel – Kalça Oranını Daha S∈ksi Buluyor?

Ancak, hızlı kültürel evrim ve üreme teknolojilerindeki yenilikler erkeklerin daha dar bir bel-kalça oranına yönelik tercihlerini rahatlatıp rahatlatmayacağı ya da bir zamanlar yararlı olan özellikler için “kaçak seçilimi” yapıp yapamayacağı ve gen propagandası yapan “s∈ksi öz kızların” peşinden koşup koşmayacağı, geleceğin derinliklerine saklı duracak bir hikâyedir.

  • (Eş Değer-i) :İngilizceden çevrilmiştir ”Mate-value”. Charles Darwin ‘in evrim teorisi ve c¡nsel seleksiyon ile sosyal değişim ilişkileri teorisinden elde edilir. Eş değeri, potansiyel eşin üreme başarısının bir göstergesi olan, arzu edilen şekilde algılanan, genetik kaliteyi ve / veya zindeliği temsil eden özelliklerin toplamı olarak tanımlanır.
  • (Prepubertal dönem): Buluğ döneminden önceki birkaç yılı kapsayan devre; çocukluktan buluğa geçiş dönemi; ergenlik öncesi dönem
  • (Postmenopozal dönem): Menopoz bir kadının gördüğü son adet kanamasına verilen isimdir. Bundan sonraki yıllar “postmenopozal” dönem olarak bilinir. Menopoza doğru yaklaştıkça bazı değişiklikler başlar ve bir süre sonra menopoz olur, işte bu menopoz öncesi döneme ise “premenopozal” dönem denir.
  • Desatüraz enzimleri : Uzun Zincirli Çoklu Doymamış Yağ Asitleri (UZ-ÇDYA) insan vücudunda gerçekleşen fizyolojik süreçlerde son derece önemli roller oynayan maddelerdir. … Yağ asit desatüraz enzimleri FADS genleri tarafından kodlanırlar.

Bunlar dailginizi çekebilir:

Çeviri: Engin ALIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

Domateste Bulunan orf137 Geni Erkek Polen Kısırlığını Tetikliyor!

Domateste Bulunan orf137 Geni Erkek Polen Kısırlığını Tetikliyor!

BM Raporuna Göre Doğanın ve İnsanın İklim Değişikliğine Ödediği Bedel Artmakta

Doğanın ve İnsanın İklim Değişikliğine Ödediği Bedel Artmakta