Gıda Alerjilerini Önlemek İçin Bağırsak Bakterileri Hedefleniyor

ABD’ de her üç dakikada bir; bir kişi gösterdiği, gıda alerjisi ile ilgili alerjik reaksiyondan dolayı acil servise gönderilmektedir. Geçmişten günümüze kadar hala alerjik bir reaksiyonu önlemenin tek yolu; kişinin alerjisi olan yiyeceklerden tamamen kaçınmasıdır.

Bu sebeple araştırmacılar, hastalardaki gıda alerjilerini önlemek veya tersine çevirmek için aktif olarak yeni tedavi yöntemleri aramaktadırlar. Bağırsaklarda ve diğer vücut bölgelerinde yaşayan mikroorganizmaların karmaşık ekosistemi olan mikrobiyom ile ilgili son görüşler.

Değiştirilmiş bir bağırsak mikrobiyomunun gıda alerjilerinin gelişiminde çok önemli bir rol oynayabileceği yönünde olmuştur.

Brigham, Kadın Hastanesi ve Boston Çocuk Hastanesindeki araştırmacılar tarafından ortak yürütülen yeni bir çalışma; bebek bağırsağındaki bakteri türlerini; gıda alerjilerine karşı koruma sağlayan, gıda alerjilerinin gelişimini ve değişmiş bir bağışıklık tepkisi ile ilgili değişiklikleri bulabilen türler olarak tanımlamaktadır.

Fare alerjisi modelinde yapılan klinik öncesi çalışmalarda; ekip, insan bağırsağında bulunan beş veya altı bakteri türünden zenginleştirilmiş bir oral formülasyonun, kişiyi gıda alerjilerine karşı koruduğunu buldu. Ve gıda alerjenlerinin toleransını güçlendirerek yerleşik hastalığı tersine çevirdiğini bulmuştur.

Gıda Alerjileri ile ilişkili Mikroplar

Brigham ’daki Massachusetts Host-Microbiome Center’ın müdürü Dr. LynnBry, “Bu, gıda alerjileri için tedavi yaklaşımımızdaki deniz değişikliğini temsil etmekte. Koruma ile ilgili mikropları ve hastalarda gıda alerjileri ile ilişkili olan mikropları belirledik.

Koruyucu mikropları iyileştirici olarak temsil eden tanımlanmış konsorsiyumlar uygularsak, sadece gıda alerjilerinin oluşmasını önlemekle kalmayız.

Aynı zamanda klinik öncesi modellerdeki mevcut gıda alerjilerini de tersine çevirebiliriz. İşte bu şekilde mikroplarla bağışıklık sistemini yenilemiş oluyoruz. ”  demiştir. Araştırma ekibi, gıda alerjilerine dahil olan önemli bakteri türlerini anlamak için hem insanlarda hem de klinik öncesi modellerde çalışmalar yapmıştır.

Ekip, gıda alerjisi gelişen 56 bebekten, her dört ila altı ayda bir dışkı örnekleri toplamış. Bu bebeklerin mikrobiyotalarını gıda alerjisi oluşturmayan 98 bebek mirobiyotaları ile karşılaştırırken birçok farklılıklar bulmuştur.

Gıda Alerjileri’ni Önlemek İçin Bağırsak Bakterileri Hedefleniyor

Besin alerjisi olan veya olmayan bebeklerden alınan dışkılardaki mikrobiyota örnekleri, yumurta besinine duyarlı hale getirilmiş farelere nakledilmiştir. Sağlıklı bebeklerden mikrobiyota alan fareler, yumurta alerjisine karşı, gıda alerjisi olan bebeklerden mikrobiyota alan farelerden daha fazla korunmuştur.

Araştırmacılar, hesaplamalı yaklaşımlar kullanarak,  gıda alerjisi olan çocukların mikroplarındaki, hastalarda bulunan koruma veya gıda alerjileri ile ilişkili olan mikropları tanımlamak için bulunmayanlara göre oluşan farklılıkları analiz etmişlerdir.

Ekip, oral olarak koruyucu mikropların farelere uygulanmasının, gıda alerjilerinin gelişmesini önleyip önleyemediğini de test etmiş vekoruyucu olan iki bakteri konsorsiyumu geliştirmişlerdir.

Clostridiales veya Bacteroidetes içindeki türlere ait insan bağırsağından türetilmiş beş veya altı bakteri türünden geliştirilen bu iki ayrı konsorsiyum; fare modelinde gıda alerjilerini baskılayabilir. Fareleri tamamen koruyabilir ve yumurta alerjisine karşı dirençli tutabilmektedir. 

Gıda Alerjileri’ni Önlemek İçin Bağırsak Bakterileri Hedefleniyor

Buna rağmen diğer bakteri türlerinin verilmesi, koruma sağlamamıştır. Brigham ‘daki Patoloji Anabilim Dalı Hesaplamalı (Sayısal) Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Georg Gerber “Bağırsaktaki tüm mikroplara bakmak ve bunların gıda alerjilerine neler yapabileceklerini anlamak çok karmaşık bir iştir; ancak hesaplamalı yaklaşımlar kullanarak, koruyucu bir etkiye sahip olan belirli bir mikrop grubunu daraltmayı başarabildik.

Elbette yüzlerce mikrobiyal türden sadece beş veya altı mikrobiyal türe kadar düşülmesinin tedavi için oluşturacağı bazı sonuçlar vardır. Temel bir bilim perspektifinden bakıldığında ise bu düşme, bizim bu spesifik bakterilerin nasıl koruma sağladığını anlamaya başlayabileceğimiz anlamına gelmektedir” demiştir.

Bakterilerin Gıda alerjilerine Duyarlılığı Nasıl Etkilediğini Anlamak

Bakteri türlerinin gıda alerjilerine duyarlılığı nasıl etkilediğini anlamak için ekip, hem bebeklerde hem de farelerde immünolojik değişikliklere bakmıştır. Clostridiales ve Bacteroidetes konsorsiyumunun iki önemli immünolojik yolu hedeflediğini ortaya koymuştur.

Bağışıklık sistemini modüle eden bir hücre sınıfı olan spesifik düzenleyici T hücrelerini uyarıyor. Ve alerjik tepkiler yerine toleranslı tepkileri teşvik etmek için kendi profillerini dahi değiştirdiklerini bulmuşlardır. Bu etkiler hem klinik öncesi modellerde hem de bebeklerde ortaya çıkmıştır.

Yeni yaklaşım, bireye küçük fakat artan miktarda gıda alerjeni vererek alerjik reaksiyonu tetikleme eşiğini arttırmayı amaçlayan bir strateji olan oral bağışıklık tedavisinin belirgin bir karşıtlığını temsil etmektedir.

Bu yaklaşımın aksine, bakteriyoterapi bağışıklık sisteminin bağlantılarını alerjenden bağımsız bir şekilde değiştirmekte ve bir kişiyi sadece spesifik bir alerjene duyarsızlaştırmak yerine gıda alerjilerini geniş bir şekilde tedavi etme potansiyeli taşımaktadır.

Ayrıca Bry “Hasta tarafındaki mikropların, mikrobiyal ürünlerin ve hedeflerin ne olduğu ile ilgili mekanik bir anlayışa varabildiğiniz zaman, bu sadece mükemmel bir bilim çalışması yaptığınız anlamına gelmemekte aynı zamanda hastalığa daha iyi bir tedavi ve daha iyi bir tanısal yaklaşım bulma imkanı oluşturduğunuz anlamına da gelmektedir.

Besin alerjileri ile ilgili bu tedavi yöntemi bize hastalar için daha da geliştirebileceğimiz, güvenilir bir tedavi yöntemi sağlamıştır “şeklinde eklemiştir.

Bry ve Gerber, Boston Çocuk Hastanesi ‘nden kıdemli yazar Talal Chatila ile birlikte, canlı bir insan biyoterapötik ürünü (CTX-944) geliştiren bir şirketolan ConsortiaTX’in kurucularıdırlar.

ConsortiaTX çocuk gıda alerjisinde 1b Evre denemesi için hazırlanmakta, ardından da ek alerjik hastalıklar üzerinde çalışmalar oluşturmayı hedeflemektedir. ConsortiaTX, Nature Medicine gazetesinde de yayınlanan mikrobiyal keşiflerle ilgili fikri için özel küresel bir lisans almıştır.

Editör / Yazar: Zeynep Erva ŞAHİN

Kaynak ve ileri okuma:

Azza Abdel-Gadir, Emmanuel Stephen-Victor, Georg K. Gerber, Magali Noval Rivas, Sen Wang, Hani Harb, Leighanne Wang, Ning Li, Elena Crestani, Sara Spielman, William Secor, Heather Biehl, Nicholas Dibendetto, Xiaoxi Dong, Dale T. Umetsu, Lynn Bry, Rima Rachid, Talal A. Chatila. Microbiota therapy acts via a regulatory T cell MyD88/RORγt pathway to suppress food allergyNature Medicine, 2019; DOI: 10.1038/s41591-019-0461-z

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gezegenimizdeki Şu Gerçeküstü 29 Manzarayı Mutlaka Görmelisiniz

Gezegenimizdeki bu 29 manzara fotoğraflarını mutlaka görmelisiniz

Gökbilimciler Çarpışma Sürecinde 2 Süper Kara Delik Keşfetti