Güneş sistemimizde var olabilecek 10 varsayımsal gezegen

Güneş sistemimiz; bir yıldız, sekiz gezegen, bir çok cüce gezegen ve kuyruklu yıldız ve asteroit ile doludur. Birkaç yüzyıl önce, insanlar Güneş sistemimizde sekizden fazla gezegenin bulunduğunu düşünüyorlardı.

Yanlışlıkla asteroitleri gezegen olarak etiketlediler, var olmayan gezegenleri keşfettiler ve diğer bazı gezegenlerin varlığını tahmin ettiler.Bu öngörülerden bazıları gerçek oldu – varlığının tahmin edilmesinden sonra keşfedilen Neptün gibi. 😊

Ancak, daha birçokları tahminden ibaret kalmıştır.Bu gezegenlerin bazılarının var olabileceğine inanırken, diğerlerinin olmadığını biliyoruz. Bununla birlikte, yine de her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. 😊

10 Varsayımsal Gezegen

10. Vulcan

Vulcan, Merkür ile Güneş arasında bulunduğuna inanılan varsayımsal bir gezegendir.Birkaç yüzyıl önce, gökbilimciler Merkür’ün Güneş etrafındaki her devriminde yörüngesini hafifçe değiştirdiğini gördükten sonra gezegen önerdiler.

1859’da, Fransız gökbilimci Urbain-Jean-Joseph Le Verrier, bunun Merkür ile Güneş arasında yatan keşfedilmemiş bir gezegenin yerçekimi etkisinden kaynaklandığını ileri sürdü. Roma demircilik tanrısının adı olan, Vulcan adını verdi.Le Verrier, gezegenin lekelenemediğini, çünkü Güneş’e çok yakın olduğunu ekledi.

Bir yıl sonra, amatör astronom EdmondModesteLescarbault, Güneş’in yakınında küçük siyah bir nokta gördüğünü iddia etti. Le Verrier, noktanın Vulcan gezegeni olduğunu söyledi.Diğer gökbilimciler daha sonra gezegeni tespit ettiklerini söylediler, ancak bazıları göremedikleri konusunda ısrar etti.


Vulcan, somut delil olmamasına rağmen kısa süre sonra güneş sisteminin ilk gezegeni olarak kabul edildi.
Bunun nedeni muhtemelen Le Verrier’in astronomide otorite figürü olmasıydı.On üç yıl önce, keşfedilmemiş bir gezegenin Uranüs’ün yörüngesini değiştirdiğini gözlemledikten sonra Neptün’ü teklif etmişti.

Ayrıca, Vulcan’ın varlığı, Merkür’ün son yörüngesinin tek açıklamasıydı.Bu, 1915’te Albert Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi’nin Vulcan’ın varlığına ilişkin her iddiayı reddetmesiyle değişti. Albert Einstein, Güneş gibi büyük nesnelerin zaman ve mekanı bükebileceğini söyledi.
Merkür’ün yörüngesi sık sık değişti, çünkü Güneş’e yakınlığından dolayı “çarpık bir uzay-zamanda” seyahat ediyordu.

9. Tyche

Tyche, Oort bulutunun bir yerinde, güneş sisteminin kenarında yatan varsayımsal bir gezegendir. (Oort Bulutu Güneş’ten yaklaşık 2 bin astronomi birimi* (yani yaklaşık 300 milyar km) öteden başlayıp, 100 bin astronomi birimi (14-15 trilyon km) uzaklığa kadar tüm Güneş Sistemi’ni küresel biçimde çepeçevre saran ve milyonlarca kuyruklu yıldızdan oluştuğu düşünülen küresel bir kuşaktır.)

Gezegen 1999’da Louisiana Üniversitesinden üç astrofizikçi tarafından önerildi. Üçlü, Tyche’ in Jüpiter’in büyüklüğünde olduğunu, Jüpiter’in üç kat kütlesinde olduğunu ve 1.8 milyon yılda bir Güneş’i turladığını öne sürdü.

Astrofizikçiler Tyche’i, kuyruklu yıldızların varlığını açıklamak için uzun dönem beklediler. Bu kuyruklu yıldızların Güneş’in etrafındaki bir yörüngeyi tamamlamaları için 200 yıldan fazla zaman gerekiyor.

Gökbilimciler uzun süre güneş sistemindeki kuyruklu yıldızların rastgele bir yerlerden geldiğine inandılar. Bununla birlikte, astrofizikçiler kuyruklu yıldızların aslında Oort bulutundan geldiğini ve Tyche’in çekim kuvveti tarafından Güneş’e fırlatıldığını söylüyorlar.

NASA, 2012 ve 2014 yılları arasında Tyche’yi araştırmak için Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini (WISE) teleskopunu kullandı. Ve hiçbir şey bulamadı.

8. Planet V

Bir asteroit, 3.8 milyar yıl önce Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Ay’ın yüzeylerine çarptı. Bilim insanları buna Geç Ağır Bombardıman’ı (LHB) diyorlar. Ancak, bu asteroitlerin nereden geldiğini doğrulayamıyorlar. Bazı bilim insanları, asteroitlerin; Mars ve bugün Jüpiter’i Mars’tan ayıran asteroit kuşağı arasında kalan Planet V kalıntılarından geldiğini öne sürdüler.

Bilim insanları, Planet V’ in Mars’tan daha küçük olduğunu düşünerek, yörüngesinin Jüpiter’in ve diğer dış gezegenlerin yerçekimi tarafından neden ağır bir şekilde değiştirildiğini sanıyoruz ki açıklayabilir.

Planet V kısa sürede kararsız hale geldi ve asteroit kuşağının içine saptı, Mars ve diğer iç gezegenlere asteroitler fırlattı. Planet V’ in kendisi daha sonra Güneş’e ya da güneş sisteminin içine savruldu.

Alternatif olarak, Planet V daha önce asteroit kuşağından kurtulmuş ve başka bir gezegene çarpmış olabilir. Bazı gökbilimciler Mars’a çarptığını ve Mars’ın yüzde 40′ ını kapsayan Borealis Havzasını yarattığını düşünüyor.

Bu olduysa, iç gezegenlere düşen asteroitler çarpışma sırasında muhtemelen uzaya fırlamışlardır. Diğer gökbilimciler, varsayımsal Planet V’in asla var olmadığını söylüyorlar.

LHB’nin (Geç ağır bombardıman’ın) Jüpiter ve Satürn’ün yörüngelerini değiştirip asteroitleri asteroit kuşağından iç gezegenlere doğru fırlattıktan sonra meydana geldiğini düşünüyorlar. Diğer bilim insanları, LHB’nin Mars’ın yerçekiminin büyük bir asteroitin parçalanmasından sonra meydana geldiğini söylüyor.

7. Theia


Bilim insanları, mevcut Dünya ve Ay’ın, Theia olarak adlandırdıkları bir gezegenin ilk Dünya’ya çarptıklarından sonra yaratıldığına inanıyorlardı. Çarpışma küçük Theia’nın dağılmasına ve uzaya parçalar göndermesine neden oldu.

Bu parçalardan biri Ay oldu. Bilim insanları bu teoriyi Ay kayaları üzerinde yapılan testler sonucunda Dünya ve Ay’ın aynı malzemeden yapıldığını açıkladılar. Bilim insanları, bugünlerde Theia’nın yaklaşık 4.5 milyar yıl önce daha eski bir Dünya’ya çarptığına inanıyor. Her iki gezegen de Dünya’yı oluşturmak için birbirine karıştı.^Dünya’nın bir parçası daha sonra Ay’ı oluşturmak için ayrıldı.

6. Phaeton

Gökbilimciler Mars ve Jüpiter arasında yakın zamana kadar keşfedilmemiş bir gezegen olduğuna inanıyorladı. Varsayımcı gezegenin varlığı GiuseppePiazzi’nin 1801’de Ceres gezegeni olarak kabul edildiğini keşfettiğinde daha gerçekçi görünüyordu.

Bir yıl sonra HeinrichOlbers, Pallas gezegeni olduğuna inanılan şeyin ne olduğunu keşfetti.( Asteroit Kuşağının yaklaşık olarak yarısı 4 büyük gök cisminden oluşuyor : Ceres, Vesta, Pallas, ve Hygiea. Pallas Asteroid Kuşağında bulunan üçüncü en büyük gök cismi ve ikinci en büyük asteroittir.)
Olbers, kısa süre sonra Ceres ve Pallas’ın aynı gezegenin parçası olduklarını anladı. Bu düşünce, Juno ve Vesta gezegenleri keşfedildiğinde güçlendi.

Ceres, Pallas, Juno ve Vesta daha sonra asteroitler olarak yeniden sınıflandırıldı ve Phaeton adında bir varsayımsal gezegenin kalıntıları olarak kabul edildi. Günün astronomları, Phaeton’un bugün Mars ve Jüpiter arasındaki dört büyük asteroit ve diğer bir asteroit kuşağında parçalandığını ve yarattığını düşündü.

Bazı gökbilimciler, Phaeton’un patladıktan sonra parçalandığını, Jüpiter tarafından tahrip edildiğini veya başka bir gök cisimine parçalandığını düşünüyor. Bazıları bu gök cismin Nemesis olduğunu, güneş sistemimizde olduğuna inanılan varsayımsal bir yıldız olduğunu düşünüyor.

Ancak günümüz astronomları Phaeton’un varlığını ispatladı.Asteroit kuşağındaki asteroitlerin her zaman asteroit olduğunu söylüyorlar. Mars ve Jüpiter arasında sıkışıp kalmışlardı ve eğer Jüpiter’in onları uzak tutan devasa çekim kuvveti olmasaydı bir gezegene dönüşmüş olacaktı.

5. Nibiru

Nibiru sözde güneş sistemimizde bir yere gizlenen varsayımsal bir gezegendir. NASA var olmadığını söylerken, komplo teorisyenleri bunun gerçek olduğu ve 2012 yılında Dünya’ya çarpacağı konusunda ısrar ettiler.

Kayıtlarda, Nibiru ayrıca Gezegen X olarak da adlandırılır ve Gezegen X de denilen varsayımsal Gezegen Nine karıştırılmamalıdır. Yakında Gezegen dokuz ‘a ulaşacağız.
İlgili : Gezegen dokuz Var Mı? Yok Mu?

Nibiru, Zecharia Sitchin’in 1976 tarihli TheTwelfth Planet adlı kitabında geçiyor ve 3.600 yılda bir Güneş’in yörüngesinde dolandığından bahsediyor.

Yıllar sonra, kendini dünyaya ilan eden psişik Nancy Lieder, uzaylıların onu 2003’te Nibiru’nun Dünya’ya çarpacağı konusunda uyardığı konusunda açıklama yaptı.😊

Daha sonra tarihi 2012 olarak değiştirdi. Ne güzel! 2011 yılında, Comet Elenin Dünya’dan görüldü ve Güneş’e çok yakın geçtikten sonra dağıldı. Bilim insanları, kuyruklu yıldızın Nibiru gezegeni olduğuna, Dünya’ya çarpacağı konusunda ısrarcılardı.

Bu makaleyi okuduğumuz gerçeği Nibiru gezegeninin muhtemelen olmadığı anlamına geliyor. Ya da sadece Dünya’yı özledi ve 3.600 yıl içinde geri dönecek.😊

4. Gezegen Dokuz

Gezegen dokuz, güneş sistemimizde bir yerlere gizlenen başka bir varsayımsal gezegendir. Nibiru’dan farklı olarak, NASA ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden astronomlar, gezegen dokuz’un var olabileceğine inanıyor.

Gökbilimciler, Neptün’ün çok ötesindeki beş güneş nesnesinin düzensiz yörüngelerini gözlemledikten sonra gezegen dokuz’un varlığını ileri sürdüler.

Gökbilimciler gezegen dokuz’un Uranüs veya Neptün ile aynı boyda olduğunu, Dünya’nın 10 katı kadar kütleye sahip olduğunu ve Güneş’ten Neptün’den 20 kat daha uzakta olduğunu düşünüyorlar.
Gezegen dokuz’un Güneş etrafında bir devrimi tamamlamak için 10.000-20.000 yıl sürdüğüne inanıyorlar.

3. Counter – Earth

M.Ö. dördüncü yüzyılda, Yunan filozofu Philolaus, Counter-Earth adını verdiği bir gezegenin varlığını önerdi. Counter- Earth’ün her zaman Dünya’dan gelen güneş sisteminin ters tarafında olduğuna inandı. Bu, Güneş, Dünya ve Counter – Earth’ün hep aynı çizgide olacağı anlamına geliyordu.

Philolaus, Counter-Earth’ün Dünya’dan görünmez olduğuna inanıyordu çünkü Counter-Earth her zaman Güneş tarafından gizlenmişti. Bugün onun asla var olamayacağını biliyoruz. Olsaydı, Dünya’dan görmüş olurduk çünkü güneş sistemindeki her gezegen diğer gezegenlerin çekim kuvvetinden etkilenir.

Merkür ve Venüs’ün çekim kuvveti, Dünya gezegeninin yörüngesini değiştirir ve onu güneş sisteminin karşı tarafındaki konumundan değiştirirdi. Bu onu Dünya’dan görülebilir yapacaktır, Counter – Earth, zaman içinde Dünya’ya daha çok sapmış ve her iki gezegen de sonunda bir araya gelmiş olacaktı.

Dünya ve Counter – Earth yeni bir Dünya oluşturmak için çarpışabilirdi. Olsaydı, yerçekimleri o kadar büyük olurdu ki, yeni yörüngelere atılırlardı. 😊

2. An Unnamed Planet

Gezegenler, oluştuktan sonra genellikle kararsız bir tavır sergiler. Yörüngeleri sık sık değişecektir çünkü yörüngeleri diğer gezegenlerin yerçekimi ile sürekli olarak değiştirilir.

İlgili: Yerçekimi Nedir, Başka neler yapar? Evrendeki Yerçekimi

2005 yılında, üç grup araştırmacı bu teoriyi güneş sisteminin oluşumunun Nice Model’ini önermek için kullandılar. (Nice Model, Güneş Sisteminin dinamik evrimi için bir senaryodur.)
Geçmişte, diğer gezegenlerin çekim kuvveti Uranüs ve Neptün’ün yörüngelerini değiştirdi ve Jüpiter ile Satürn’ü Güneş’ten uzağa gönderdi.

Jüpiter’in ayrıca dış güneş sistemine dönmeden önce Güneş’e daha da yakınlaştığı iddia edildi. Nice Model, 2011’de kısmen onaylanıncaya kadar doğru olarak kabul edildi.
O sırada, bazı bilim insanları, Mars ve Jüpiter arasında gerçek olması için beşinci bir gezegen olması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte, gezegenin muhtemelen Satürn veya Jüpiter’in kütle çekimiyle güneş sisteminden fırlatıldığını eklediler. 2015 yılında, diğer bilim insanları Nice Modeli onayladılar çünkü iç gezegenlerin (Merkür, Venüs, Dünya ve Mars) oluşumunu açıklamadılar.
Jüpiter’in iç gezegenleri, özellikle de Merkür ve Mars’ı iç güneş sistemine sokmuş olsaydı bunu gidereceğini söylediler.

Nice Model gerçek olsaydı, dört iç gezegen, dört dış gezegenden çok sonra oluşacaktı.
Bu, diğer iç gezegenlerin, dış güneş sisteminden bir veya iki gezegen ile birlikte güneş sistemine daha fazla savrulduğu anlamına gelir.

1. Tiamat


Sümerler, Tiamat adlı bir gezegenin Mars ve Jüpiter arasında uzandığına inanıyordu.Ancak, bu gezegenin bugün nerede olduğu hakkında bazı tartışmalar var.

Karanlık madde, Kayıp Gezegenler ve Yeni Kuyruklu adlı kitabında TomvanFlandern, gezegenin 65 milyon yıl önce tahrip edildiğini ve asteroid kuşağı haline geldiğini iddia etti. Zecharia Sitchin bunu Onikinci Gezegen ve Kozmik Kod adlı kitaplarında itiraz etti.

Bunun yerine, Tiamat’ın yörüngesinin değiştiğini ve şimdi Dünya olduğunu ilan etti. Sitchin; Tiamat’ın, Marduk ve onun üç uydusu adlı varsayımsal bir gezegenle çarpışmasından sonra yörüngesini değiştirdiğini söyledi.

Sitchin, çarpışmanın neden olduğu ikiye bölünmüş yeni bir gezegen oluşturduğunu iddia etti.İki parçası toprağa ve aya dönüşürken, artık larise enkaz asteroit kuşağı haline geldi.
Sitchin, Tiamat’ın eski aylarının da yeni yörüngelere atıldığını ekledi. Aylardan birinin Mars’a çarptığına ve büyük yarık yarattığına inanıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Güneş Sistemi’ndeki Gezegenlerde Ne Kadar Süre Hayatta Kalabilirsiniz?
Gezegenler Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 8 İlginç Bilgi
Sonunda Gezegenlerin Nasıl Oluştuğunu ve Büyüdüğünü Biliyoruz.
Gezegenimizin Daimi Yoldaşı: AY Hakkında Genel Bilgiler
NASA, Yeni Gezegen Misyonlarını Seçti. İşte En Heyecan Verici Olanlar
Editör / Yazar: Burcu AKIN
Kaynak: https://listverse.com/2019/04/09/10-hypothetical-planets-that-could-exist-in-our-solar-system/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gerçekten Bir Dinozoru Hayata Döndürebilir Miyiz?

Yoga nedir? Yoga tarihi, felsefesi ve çeşitli dalları nelerdir?