İnsan Genomu Projesinde Tarihi Gelişme

Dünyanın en büyük uluslararası biyolojik araştırması olan İnsan Genomu Projesi tarihi bir
gelişmenin arifesinde. Gen yazılımı değiştirilerek süper akıllı, süper yetenekli, süper güzel
insanın ortaya çıkarılabileceği bi proje üzerinde çalışılıyor.
Dünyanın farklı yerlerinden biliim adamlarının Mayıs ayında Harward Üniversitesi’nde
gerçekleştirdikleri “Sentetik İnsan Geni” konulu toplantının Science Dergisi’nde yayınlanan ilk
notlarına göre; DNA’yı oluşturan A,C,G,T (Adenin, Sitozin, Guanin, Timin) bazlarının
değiştirelerek yeni genler oluşturulabilmesi tartışılıyor. Bu projeye göre laboratuvar
ortamında üretilen 3 milyar harf daha DNA ya eklenebilir.
Bu “Sentetik İnsan” fikrine karşı çıkan kişilerin sayısı da oldukça fazla. Özellikle dini otoriteler
sıfırdan insan yaratma fikrine karşılar. Bazı kişiler de böyle bir gelişmenin daha önce nükleer
teknolojide olduğu gibi önüne geçilemeyecek sorunlar yaratabileceğini düşünmektedirler.
Bunların yanında bu yenilikler kansere çare olsa bile daha önce adı hastalıklar ortaya çıkabilir.
Süper insan yaratma düşüncesi insanlar arasında ayrımcılığa sebep olabilir. Maddi durumu
daha yüksek çevreler süper insanlara sahip olurken daha kötü durumdaki çevreler alt sınıf
insanlar olarak görülebilirler.
Projenin destekçilerinden Imperial Collage Profesörü Tom Ellis, Harvard Üniversitesi’ndeki
toplantının hemen hemen hespinde yasal ve etik koşulların tartışıldığını söyledi. Ayrıca bu
projenin hayata geçirilmesine 15 yıl gibi bir süre verip, başarılı olunması halinde uygulamaya
geçirilmesi için de 20 yıllık bir sürenin geçeceğini belirtti.