Koronavirüsün Bazı Hastalardaki İlk Belirtisi İshal olabilir.

Bazıları hiçbir zaman solunum yolu belirtileri göstermeyebilir. Yeni bir çalışmaya göre, COVID-19 bazı hastalarda, ilk belirti olarak diyare(ishal )başta olmak üzere gastrointestinal semptomlarla ortaya çıkar.
Çalışmanın yazarları hastalığı orta şiddette geçiren alt hasta grubunda solunum sistemiyle ilgili belirtilerin tabloya sonradan eklendiğini, bazı hastaların ise hiç solunum sistemi belirtisi göstermediğini belirtiyorlar.

Bu bilgiler önemli diyor araştırmacılar. Çünkü solunum güçlüğü, öksürük ve ateş gibi klasik COVID-19 belirtileri göstermeyen hastalar tanımlayamadıkları için hastalığın daha fazla yayılmasına neden oluyorlar.

Koronavirüsün Bazı Hastalardaki İlk Belirtisi İshal olabilir.Amerikan Gastroenteroloji Dergisinde makaleleri 30 Martta yayınlanan araştırmacılar , sindirim problemlerinin çok yaygın olduğunu ve bu belirtileri gösteren birinin COVID-19 olduğu anlamına gelmediğini belirtiyorlar.

Ancak, doktorların olası bir COVID-19 teması olan kişilerde ani başlayan sindirim sistemi semptomlarını dikkate almalarını ve “en azından bu semptomların akıllarına ilk olarak hastalığı getirmesi gerektiğini” söylüyorlar. “Bu hastaların erken ya da sık tanımlanmaması hastalığın farkında olmadan yayılmasına neden olabilir.”

Bu çalışma, sindirim sistemi belirtilerini COVID-19’un emaresi olarak bildiren ilk çalışma değil elbette. Örneğin, aynı dergide 18 Mart’ta yayınlanan bir çalışmada, Wuhan’daki üç hastanede yaklaşık 200 COVID-19 hastasının neredeyse % 50’sinde en az bir sindirim sistemi semptomu görüldüğü ve % 18’inde ishal, kusma veya karın ağrısı olduğu belirtiliyor. Hemen belirtmekte fayda var; bu çalışma ve diğer çalışmalar orta şiddette hastalardan çok daha ağır seyreden vakalara yönelik yapılmış.

206 hastadan alınan verileri analiz Edildi

Koronavirüsün Bazı Hastalardaki İlk Belirtisi İshal olabilir.

Yeni çalışmada araştırmacılar Wuhan’da sadece COVID 19 hastalarına hizmet vermek üzere dizayn edilen Tongji Tıp Fakültesi Union Hastanesinde yatan 206 hastadan alınan verileri analiz ettiler. Çalışmaya hastalık seyri orta şiddette olan hastalar dahil edildi, hiçbirinde oksijen seviyesinde düşme ve solunum sıkıntısı şikayetleri yoktu.

Genel olarak, 48 hasta (% 23) sadece sindirim sistemi semptomları (belirtileri), 89 hasta (% 43) sadece solunum sistemi semptomları ve 69 hasta (% 33) hem solunum hem de sindirim sistemi semptomları ile başvurdu.

Sindirim sistemi semptomları gösteren hastalardan(117 hasta), 67’sinde (% 58) ishal vardı ve bunlardan 13’ünde (% 20) hastalığın ilk belirtisi ishaldi. Raporda, ishalin 1- 14 gün, ortalama olarak ise 5 gün sürdüğü belirtildi. Sindirim sistemi semptomları olan hastaların yaklaşık üçte birinde hiç ateş görülmedi.

Çalışma gösteriyor ki , sindirim sistemi semptomları olan hastalar, semptomları başladıktan ortalama 16 gün sonra sağlık hizmeti almak için başvurdu. Bu süre solunum sistemi semptomları gösterenlerde 11 gün. Virüsün, sindirim sistemi semptomları gösterenlerin(COVID-19 testi negatif) vücutlarından temizlemesi daha uzun sürüyor. Ortalama 41 gün, sadece solunum sistemi belirtileri gösterenlerde bu süre 33 gün olarak tespit edildi.

Son olarak, sindirim sistemi semptomları gösterenlerde yeni coronavirüs SARS-CoV-2 olma olasılığı daha yüksekti. Yaklaşık % 73 ünün dışkı testi positifti, sadece solunum sistemi semptomları gösterenlerde bu oran % 14 tü. Yazarlara göre bu bulgular virüsün gastrointestinal sistemi etkilediğini söylüyor ancak kesin olarak teyit etmeye yetmiyor.

Araştırmacılar çalışmaları ile ilgili “bu veriler,

Olası bir COVID-19 temasından sonra diyare şikayeti başlayan hastalarda öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı ve hatta ateş olmasa bile hastalıktan şüphelenilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.”

Optimal olarak COVID-19 testi mümkünse hem solunum hem de dışkı örnekleri kullanılarak yapılmalıdır.” açıklamasını getiriyorlar.

Çalışmalarının nispeten küçük olduğunu ve orta şiddette COVID-19’lu hastalarda sindirim sistemi semptomlarını daha fazla ayırt edebilmek için daha büyük çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmeyi de ihmal etmiyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

Bir Doktor Koronavirüsün Akciğere Verdiği Hasarın 3D Videosunu Yayınladı

trombosit

Trombosit nedir? Trombositler Hakkında Detaylı Bilgiler