Miras Davaları Nelerdir, Nasıl ve Nerede Açılır?

Miras davalarına konu olan miras; hukuki olarak muris adıyla nitelendirilen bir kişinin ölümünün ardından kişinin terekesinde bulunan hakların ve borçların ki bunlara aktif ve pasif haklar denilmektedir, bir bütün halinde miras bırakanın yakınlarına intikal etmesi kavramıdır.
Dolayısıyla kişinin vefat etmesinin ardından arkasında kalan tüm malvarlığı tereke kapsamına dahil edilmektedir. Bu doğrultuda vefat eden murisin, para ile ölçülebilen tüm alacakları ve başkalarına ödemek durumunda olduğu tüm borçları da söz konusu terekeye dahil edilmektedir. Miras davaları nelerdir, nasıl ve nerede açılır sorularının yanıtları hakkında detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Miras konusu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan hükümlere göre tanımlanmış ve düzenlenmiştir. Buna ek olarak miras paylaşımı neticesinde ortaya çıkan ihtilaflar, Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu gibi muhtelif mevzuatlara göre de sonuçlandırılabilmektedir.

Miras Davaları Nelerdir?

Miras davası ne kadar sürer sorusunun yanıtına geçmeden evvel, miras davasının açılması için temel şartlara değinmek gerekmektedir. Bu bağlamda yetkili mahkemeye miras davası başvurusunda bulunabilmesi için gereken şartların en başında, miras bırakanın yani murisin vefatının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Nitekim muris hayattayken açılan davalar miras davası kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Öte yandan miras davaları kendi içinde farklılaşabilmekte ve bu sebeple de farklı mahkemelerde görülebilmektedir.
Hak sahibi olarak miras davalarında dava taraflarının tamamına tebliğ yapılması zorunludur. Sırf bu sebepten ötürü davanın sonuçlanması davaya konu olan taraflarca oldukça uzun bir hukuki süreç olarak nitelendirilmektedir. Miras hukuku kapsamında gündeme gelen davalar şunlardan oluşmaktadır:

  • Miras nedeniyle istihkak davası
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası
  • Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası
  • Tenkis davası
  • Veraset belgesinin iptali davası
  • Miras sözleşmesinin iptali davası
  • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası
  • Reddi miras davaları

Görüldüğü üzere geniş bir kapsama sahip olan miras hukukunda uyuşmazlıkların çözümünde alanında uzman bir miras hukuku avukatından profesyonel hukuki destek alınması tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda hukuk büromuza bağlı olarak görev yapan deneyimli avukatlarımızın desteği ile miras hukuku kapsamında gündeme gelen tüm uyuşmazlıkların çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmekteyiz.

Miras Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

Miras davası, murisin vefat ettiği ilde bulunan yetkili mahkemede açılmalıdır. Miras davasının açılmasında hak sahiplerinin bir arada hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanında hak sahipleri miras avukatı aracılığı ile vekalet vererek de söz konusu davanın açılmasını sağlayabilirler. Miras davaları nelerdir, nasıl ve nerede açılır sorularının yanıtları hakkında detaylı bilgilere ulaşmak adına hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.
Kaynak: https://ilkayuyarkaba.av.tr/