Nasıl Kritik Bir Düşünür Olunur Ve Zihin Gücü Arttırılır? (Bölüm 3)

Bu makale, Eleştirel Düşünme üzerine 3 bölümlük bir dizinin 3. Bölümüdür. 1.Bölümü ve 2. Bölümü burada bulabilirsiniz.

Zihin Nasıl Çalışır?

Şimdi zihnin nasıl çalıştığını kafanızda oluşturmak için aşağıdaki testi uygulayın:

Peki nasıl yaptınız?, Sayıyı doğru buldunuz mu?, Gorili gördünüz mü?,  Bu test, farklı insan gruplarına birkaç kez yapıldı ve sonuçlar, insanların %50’sinin gorili GÖRMEDİĞİNİ bildirdi.

Görüyorsunuz ki zihniniz çok seçici çalışıyor ve belirli şeylere odaklanma eğilimindeyken diğer şeylere dikkat etmiyor. Bunun en uç örneği, yukarıdaki deneyde gösterilen dikkatsizliktir.

kendi kendine düşünen insan
Kendi kendine düşünen insan

Zihnin dikkat etme konusunda sınırlı bir kapasitesi vardır. Bazı bireylerde daha büyük, bazılarında daha küçük olabilir, ancak sonuçta her zaman sınırlıdır.

Düşünürken ve sonuçlara varırken bunun farkında olmalısınız. Algınızın sınırlı olduğunu ve bu nedenle sorunlara yaklaşmanın en iyi yolunun açık fikirli olmak olduğunu aklınızda bulundurmalısınız.

Gerçeği Nasıl Yorumluyorsunuz?

İnsanların gerçeği anlama biçimi, dış dünyada var olan bir şeyi alıp onu yorumlayarak belirli bir sonuca varmayı içerir.

Dışarıdan farklı şeyleri algılayarak; görme, dokunma, koku alma, duyma, tatma duyularınızla başlarsınız. Bunlar daha sonra bazı filtrelerden kişilik (meta-programlar), duygular, değerler ve ilkeler gibi geçirilerek bu şeylere ilişkin algınızı oluşturur.

Bu algılar daha sonra düşünme sürecinize girdi görevi görür. Bu, gerçeklik algınızın sentezlenmesini içerir. Bu senteze dayanarak fikir ve sonuçlara ulaşırsınız.

Kahneman beynin düşünce oluşturmak ve sonuç çıkarmak için kullandığı sistemleri ikiye ayırır:

  1. Sistem: Hızlı, sezgisel, bilinçaltı olan, duygularınızın kaynağı olarak hizmet ettiği ve sonuçlara varmak için sıklıkla buluşsal yöntemleri kullanan sistem.
  2. Sistem: Yavaş ama daha mantıklı olan ve bilinçli olarak düşünce ve sonuçlara varmak için derinlemesine düşünmeyi kullanan sistem.

İki sistem arasındaki temel fark, Sistem 1’in sezgisel, Sistem 2’nin ise bilinçli olmasıdır. İki sistem elbette bağlantılı ve birbirini besliyor. 1. Sistem özellikle buluşsal yöntemlerin özünü oluşturan çağrışımsal belleğe ve hızlı karar vermeye dayanır. Burada duygular ve izlenimler ana girdilerdir.

  1. Sistem daha yavaş, daha adım adım ilerler. Ayrıca, uzun süreli belleğinizi daha aktif bir şekilde kullanır ve orada sakladığınız farklı şeyleri araştırır.
  2. Sistem hata yapmaya daha eğilimlidir, ancak bu eğilim deneyim ve bilinçli uygulama yoluyla azaltılabilir. Malcolm Gladwell’in “Outliers” adlı kitabında anlattığı 10.000 saat kuralı buradan gelmektedir.

Deneyim, insanların, normal sıradan insanların genellikle kasıtlı düşünmeye ihtiyaç duyduğu belirli görevleri otomatikleştirmesine olanak tanır. Satranç örneğinden yararlanalım. Satranç ustaları, satranç oynarken Sistem 1’i kullanırlar, çünkü saatlerce oynayıp pratik yaptıktan sonra yetenekli bir sezgi ve buluşsal yöntemler geliştirmişlerdir. Öte yandan, normal insanlar 2. Sistem’i satranç oynamak için kullanırlar ve bilinçli olarak hamleleri düşünmek zorundadırlar.

Uzmanların ister bilim ister müzik ister spor olsun sayısız saat pratik yaparak geliştirdikleri farklı bir düşünme ve uygulama biçimi vardır. Geçmiş deneyimlere dayalı kalıplar görürler, bu da onların doğru olma ihtimalini artırır.

Uzmanlar buluşsal yöntemleri büyük avantajları için kullanabilirken, belirli bir alanda uzman olmayan bir kişi mantıksal yanılgılara düşmeye daha yatkındır. Ancak bu, bir alanda uzman olmanızın diğer alanlarda benzer mantık hatalarına düşmenizi engellediği anlamına gelmez.

 Zihinsel Modeller

zihinsel model
Zihin genellikle zihinsel modellerin yardımıyla düşünür.

Zihin genellikle zihinsel modellerin yardımıyla düşünür. Farklı şeylerin kategorileri vardır ve onlara farklı normlar ve örnekler vermiştir. Örneğin, atlar, köpekler, sandalyeler, polis memurları, halılar, evler gibi şeyler için zihinsel normlarınız ve örnekleriniz var. Zihninizde bunların depolanmış temsilleri vardır ve dünyayı anlamlandırmak için onları hatırlayabilirsiniz.

Bu, nesneler için iyi çalışır, ancak sosyal şeyler için pek iyi değildir. Beynin bu tür modellemeleri maddi nesnelerle yapması çok kolayken, fikir ve kavramlarla yapması daha zordur. Bu karikatürlere ve klişelere yol açabilir.

Zihnin sosyal şeyler hakkında nasıl düşündüğünü açıklamak için ideal tip kavramına geri dönebiliriz. Bu, Alman sosyolog Max Weber tarafından geliştirilmiş bir kavramdı. Sosyal fenomeni anlamak için ideal tiplerini inşa etmeniz gerektiğini öne sürdü.

Temel olarak, bunları bir sosyal olgunun farklı unsurlarını ve özelliklerini seçerek inşa eder, bunları birleştirir ve ideal bir tip yaratırsınız. Bu, incelemeye çalıştığınız fenomenin soyut, varsayımsal bir sunumudur. Gerçek dünyada neler olup bittiğini daha iyi anlamaya çalışmak için oluşturulmuş bir kurgudur.

Sosyal şeylerde beyin genellikle benzer şekilde çalışır ve farklı sosyal durumlardan kendi ideal tiplerini yaratır. Örneğin, birçok insanın demokrasinin ne olduğuna, Amerikalının ne olduğuna, Müslümanın ne olduğuna dair zihinsel modelleri var. Bunlar genellikle gerçek dünyaya karşılık gelmez (çünkü pek çok farklı demokrasi türü vardır, Amerikalılar, Müslümanlar… vb.), ama sadece zihinsel karışımlardır. Bunlar stereotiplerin temelidir. (Stereotip, sosyal psikolojide belirli birey türleri veya belli davranış biçimleri hakkında yaygın olarak benimsenen herhangi bir düşüncedir. )

Bu klişelere dayanarak, insanlar genellikle varsayımlarda bulunmaya başlar ve farklı sonuçlara ulaşır. Bu klişeler genellikle kullanılabilirlik yanlılığı ve doğrulama yanlılığı gibi farklı mantıksal safsatalarla daha da güçlendirilir. Bütün bunlar hatalı muhakemelere ve hatalı sonuçlara yol açabilir.

Tümevarıma Karşı Tümdengelimli Akıl Yürütme

Düşünürken ve sonuçlar çıkarırken, zihniniz iki ana şekilde çalışabilir: tümevarımsal akıl yürütme, tümdengelimli akıl yürütme.

Bir problemin sonuçları, belirli bir mantıksal süreç kullanılarak ortaya çıkar. Başlangıçta bazı öncüller veya varsayımlar vardır ve beyin bunları kullanır ve işler.

tümevarım düşünce

Tümevarımsal akıl yürütmeyle, belirli bir gözlemden genel bir ilkeye geçersiniz. Böylece belirli bir örnekten bir genellemeye geçersiniz.

Örneğin, gördüğünüz tüm kuğuların beyaz olduğunu gözlemliyorsunuz, dolayısıyla dünyadaki tüm kuğuların beyaz olduğunu çıkarıyorsunuz. Spesifik bir gözlemden daha genel bir ilkeye nasıl geçtiğinizi görüyor musunuz? Özellikle bilim tümevarımsal muhakeme kullanarak çalışır.

Tümdengelimli akıl yürütme ile ters yöne gidersiniz. Genel bir ilkeden belirli bir ifadeye gidersiniz. Bu yukarıdan aşağıya bir mantıktır ve genel prensibi yaptığınız varsayımdır.

Örneğin, tüm insanların ölümlü olduğu şeklindeki ilk genel öncül ile başlıyorsunuz. Sonra başka bir öncül alırsınız: John bir erkektir. O halde tümdengelimli akıl yürütme, başlangıçtaki genel öncülden çıkarılan daha spesifik bir önermeye gitmeniz anlamına gelir: John bir erkek olduğu için ölümlüdür.

Her tür akıl yürütme süreciyle, daha sonra sonuca gölge düşürebilecek farklı safsatalar sunabilirsiniz.

Tümevarımsal akıl yürütmeyle ilgili sorun, zihninizin yalnızca sınırlı sayıda gözlemden sonuçlar çıkarmasıdır. Örneğin, tüm kuğuların beyaz olduğu Birleşik Krallık’ta yaşıyor olabilirsiniz. Ancak dünyanın diğer tarafında bir yerlerde kuğuların siyah olduğu bir popülasyon olabilir.

Tümevarımsal akıl yürütme, kullanılabilirlik yanlılığı, doğrulama yanlılığı gibi farklı türde yanlılıkların yanı sıra tüm problemin çarpıtılmış, sınırlı bir görünümüne neden olabilir. Tümdengelimli akıl yürütmenin de sorunları vardır. Burada asıl sorun yaptığınız ilk varsayımlarda olacaktır. Yanlış bir varsayımda bulunursanız, tüm çıkarım yanlıştır.

Örneğin, başlangıçta et yiyen herkesin bir futbolcu olduğu varsayımınız var. O zaman ikinci öncül, John’un bir futbolcu olduğudur. Tümdengelimli akıl yürütmeyi kullanarak şu açıklamayı yapabilirsiniz: John bir futbolcu olduğu için et yer.

Ancak bu tür bir genelleme, yanlış bir argümanla sonuçlanabilir. John bir futbolcu olabilir ama et yemiyor olabilir. İlk öncül yanlıştı ve tüm argümanı kusurlu kılıyordu. Temel varsayımlar farklı klişelere ve karikatürlere dayanıyorsa, tümdengelimli akıl yürütme genellikle başarısız olabilir. Ne yazık ki çoğu insan bu kusurlu varsayımları ve süreçleri kullanarak akıl yürütür.

Duyguların Rolü

duygular
Duygu Değişikliği

Şimdiye kadar akıl yürütme üzerindeki en büyük bulutlardan biri hakkında ayrıntılara girmeyi ihmal ettik: duygularınız. Duygularınız, nasıl akıl yürüttüğünüz ve sonuçlara vardığınız konusunda çok büyük bir faktördür.

Duygular, 1. Sistem düşüncesinin merkezinde yer alır ve aynı zamanda mantıksal yanılgıların ana kaynaklarından biridir. Örneğin, duygulanım yanlılığı duygulardan kaynaklanır. Düşünce liderleri olarak duygular bazen gereklidir, örneğin bazı durumlarda korku duygusu hayatınızı kurtarabilir, ancak diğer durumlarda kusurlu düşünmeye, kötü sonuçlara ve gereksiz dramaya yol açar.

Duyguların düşünceler üzerinde derin bir gücü vardır ve bazen düşünmeyi ve rasyonel düşünce sürecini bile engelleyebilir. İnsanlar duygusal olduklarında eleştirel düşünme yetenekleri katlanarak azalır. Bu aceleci ve akılsızca kararlar alınmasına yol açar. Araştırmalar özellikle kadınların duygusal düşünmeye yatkın olduğunu göstermektedir.

Erkek ve dişi beyinleri farklı şekilde kodlanmıştır. Bu, erkeklerin ve kadınların bilgiyi işleme biçiminde bazı temel farklılıklar olduğu anlamına gelir. Bu muhtemelen kadınların öne sürdüğü bazı mantıksız 1+1=3 argümanlarını da açıklar. Dolayısıyla, bilişsel önyargılara düşme eğilimi hem erkekler hem de kadınlar arasında güçlüdür, ancak bazılarındaki mekanizmalar biraz farklı olabilir.

Bu, tüm duyguların kötü olduğu anlamına gelmez. Duygular, dış uyaranlara dayalı tepki süreçlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için evrimleşmiştir. Sizi belirli bir eylemde bulunmaya zorlamak içindir. Örneğin, bir şey sizi korkutursa, kaçmanız gerekir. Eğer bir şey sizi mutlu ediyorsa, bu onu yapmaya devam etmek için bir işarettir.

Duygular, hayatta kalma içgüdülerimizi yönlendirir ve genellikle çok büyük bir değere sahip olabilir. Ancak diğer yandan mantıksız eylem ve düşüncelerin kaynağı da olabilirler. Duygular, iyi olan hızlı ve kararlı kararlar almamıza yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda bizi aslında bize zarar verebilecek kararlar almaya da zorlayabilir. Anahtar, farklı örnekler arasında ayrım yapmaktır.

Nasıl Eleştirel Düşünülür?

eleştirel düşünce

Doğru sonuçlara varmak için doğru düşünmeniz gerekir. Nasıl doğru düşünüyorsunuz?

Metakognisyon adı verilen bir sürece girmeniz gerekir. Bu temelde düşünme hakkında düşünmektir. Nasıl düşündüğünüzün ve neden bu şekilde düşündüğünüzün farkında olmanız gerekir. Her zaman önyargılarınızın ve bunların çıkardığınız sonuçları nasıl etkileyebileceğinin farkında olmalısınız. Biraz gerilere gidin ve motivasyonlarınızın farkına varın.

Duygusal zekâ da burada önemli. Motivasyonlar ve kararlar arasındaki ilişkiyi anlamayı içeren bir beceridir.

Ayrıca, nasıl düşündüğünüzü ve bilgiyi nasıl edindiğinizi tam olarak anlayabilmek için bu süreci epistemoloji veya bilginin, onun ne olduğu ve nasıl elde edildiğinin araştırılmasıyla birleştirebilirsiniz. Ne bildiğini nereden biliyorsun?

Eleştirel düşünür olmak için ne yapmak gerekir?

Kişiliğinizin ve düşünme süreçlerinizin farkında olun. NLP meta programlarınızı bilmek iyi bir başlangıçtır. Önyargılarınızın ve yapma eğiliminde olduğunuz olası mantıksal yanlışlıkların farkına varın. Ayrıca motivasyonlarınızı ve neden belirli şeylere inandığınızı veya yaptığınızı analiz etmeniz gerekir. Kendinize şu soruları sorun:

Tartışmamı yaparken hangi varsayımlarda bulunuyorum?

Aktif olarak hangi “kanıtları” göz ardı ediyorum ve hangisine güveniyorum?

Hangi argümanlar gerçeklere ve hangileri görüşe dayanmaktadır?

Entelektüel olarak dürüst müyüm?

zihin kontrolü

İyi bir karar verebilmek için, yaptığınız varsayımların, sahip olabileceğiniz önyargılı fikirlerin ve dayandıracağınız sonuca varmak için kullandığınız sezgisel ve mantıksal yanlışlıkların farkında olmanız gerekir.

Bunun ikinci bir unsuru daha var. İnsanların mantıksal yanılgılara eğilimli olduğu gerçeğini kendi lehinize kullanabilirsiniz. Argümanınızı, insanların yaptığı mantık hatalarından yararlanacak şekilde inşa edebilirsiniz. Pazarlamacılar ve reklamcılar bunu her zaman yaparlar. Size bir ürün satmak için çerçeveleme etkisi, kullanılabilirlik yanlılığı ve sabitleme etkisi gibi farklı safsatalardan yararlanırlar.

Artık bunun bilincinde olduğunuza göre, kendinizi sevimsiz pazarlamacılardan koruyabilir ve onların oyunlarına düşmeyebilirsiniz! Ayrıca kendi argümanlarınızı, müzakerelerinizi, pazarlamanızı veya başka herhangi bir şeyi, başkalarının mantıksal yanlışlıklarından yararlanacak ve kendi başarı şansınızı en üst düzeye çıkaracak şekilde oluşturabilirsiniz.

Çerçevelemek

eleştirel çerçeve

1930’larda Goodwin Watson ve Edward Glaser tarafından eleştirel düşünmeyi değerlendirmek için geliştirilen bir çerçeve var. Buna KIRMIZI Model denir ve sizin veya başka birinin kullandığı argümanların mantıklı olup olmadığını değerlendirmek için kullanabilirsiniz.

3 aşamadan oluşmaktadır:

1) Varsayımları Tanıyın

2) Argümanları Değerlendirin

3) Sonuçlar Çıkarın

Rönesans İnsanı ve Eleştirel Düşünce

İnsanlar her zaman sanrılara kurban giderler. Bu, kendi gerçekliğini icat eden kusurlu düşünceye yol açar. Bazı insanlar gerçekle bile ilgilenmiyor, sadece “taraflarının” kazanmasıyla ilgileniyorlar. Pek çok insan cehaletinde ve önyargılarında oldukça rahat.

Bir Rönesans İnsanı her şeyden önce gerçeği bulmakla ilgilenir ve eleştirel düşünür olmak bunun çok önemli bir bileşenidir.

Muhteşem bilgi cephaneliğinizi gerçeğe ulaşmak ve aynı zamanda tartışmaları kazanmak için kullanacaksınız. Farklı şeyleri birleştirmek ve kalıplar ortaya çıkarmak bunun çok önemli bir parçasıdır. Ancak bu süreç eleştirel düşünmeye dayanmalıdır.

Yazı dizisinin 1.Bölümü ve 2. Bölümünü burada bulabilirsiniz.

Çevirmen: Can DİNLENÇ

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3500 yıllık ayı

Sibirya’da 3.500 yıllık İnanılmaz Korunmuş Bir Ayı Bulundu!

küçük kızlardan 5 bilimsel keşif

12 Yaşından Küçük Kızların 5 Bilimsel Buluşu