Sümer Metinlerinde İnsanlığın Yaratıcısı Olarak Gösterilen Enki’nin Sırları Ne?

Arkeologlar tarafından detaylı olarak incelenen ve hakkında birçok belge bulunan Enki’nin sırlarının ne olduğu birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Sümer metinlerinde detaylı olarak geçen Enki ’den burada insanlığın yaratıcısı olarak bahsedilmektedir. Günümüzde dinlerde kullanılan birçok ritüelin ve uygulamanın Sümerlerden yani Enki ’den geldiği araştırmacılar tarafından iddia edilmektedir. Mezopotamya kültüründe en önemli üç tanrıdan bir tanesi olan Enki, bilgeliğin tanrısı olarak görülmektedir.
sumer-metinlerinde-insanligin-yaraticisi-olarak-gosterilen-enkinin-sirlari-ne1
Tasarım, yaratım, sihir, inşaat, sanat gibi alanların tamamı Enki’nin sorumluluğundadır. Dünyanın efendisi olarak yorumlanan Enki ’nin Enlil isimli bir üvey kardeşi bulunuyordu ve Anu’nun oğluydu. Bu nedenler onlara Anunnakiler deniyordu. Enki ’nin görevi yeni bir insan yaratmak ve onların tanrılara inanmalarını sağlamaktı. Enki ayrıca Eridu şehrinin de yöneticisiydi ve etkisi tüm Mezopotamya’ya yayılmıştı. Hitiler, Kenanlılar ve Hurrianalılar ona inanıyordu.

Enki hem Ea olarak bilinen güney takım yıldızı hem de kuzey göğünün takımyıldızı olan AŠ-IKU -Pegasus ile ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda Enki 40 sayısal ideogramı ile çağrılıyordu ve bu sayı kutsal kabul ediliyordu. Sümer metinlerinde ayrıca Enlil’in yarattığı ve insanlığı yok etmek üzere tasarlanan büyük selden insanları Enki’nin kurtardığı anlatılmaktadır. Bu efsane Nuh tufanı olarak bilinen ve kutsal metinlerde geçen anlatımlarla paralellik göstermektedir.

İnsan genomları üzerinde oynamalar yapan Enki onları tanrıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde yarattı. Efsanelerde geçen ve filmlere konu olan Nefilimlerden tutun da birçok konuya kadar Sümer metinlerinde bahsedilen konularla eş değer nitelikler bulunmaktadır. Ekni’nin Yunan’daki karşılığı Poseidon’dur. Roma mitolojisinde ise Neptün adını almaktadır. Enki aynı zamanda tıbbın sembolü olan iki sarmal yılanla anılmaktadır.

Arkeologlar tarafından Enki ’nin yaşadığının düşünüldüğü bir Ziggurat bulunmuştur. Bazı bilim insanları Enki’nin yaşayan birisi olduğunu düşünürken, bazıları buna sadece efsane gözüyle bakıyor. Ancak araştırmalar neticesinde ortaya koyulan en önemli bulgulardan birisi dinlerin kökeninin Sümerlere ve Enki ’ye dayandığı yönünde.

Majorana Ferminyonları Kuantum Bilgisinin Kullanımına İnsanlığı Bir Adım Daha Yaklaştırdı

Bilim İnsanlarının Yeni Geliştirdiği Denklem Kuantum Kaosunu Açıklıyor