Tarihteki En Kötü Ölümlerden Biriyle Tanışın!

Tarih, günümüz insanlarının gözlerini yaşartacak derecede mide bulandırıcı ve korkunç öIümle doludur. Fakat tüm bu gaddar ve alışılmadık vahim sonlardan yalnızca birkaçı, yeni ortaya çıkarılan bir iskeletin yaşadıklarından daha zalimce.

Arkeoloji Bilimi Dergisi ‘nde yayınlanan çalışmaya göre Milan Üniversitesi’nden arkeologlar, çok acı veren bir işkence yöntemi ve baştan savma bir kelle kesmeden sonra öImüş gibi görünen bir adamın Ortaçağdan kalma iskeletini ortaya çıkardılar. İlgili: Arkeoloji Nedir? Arkeolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Tarihteki En Kötü ÖIümlerden Biriyle Tanışın!

Adamın nispeten genç yaşta, 17 ila 20 yaşları arasında, 13. Yüzyılın sonlarına doğru öImüş ve İtalya’nın kuzeyindeki Milano’da bir katedralin yanına gömülmüş olduğu bildirildi. İskeletteki ilk izlenimlerde, kolları ve ayakları boyunca simetrik bir biçimde, acı çektirerek yapılmış bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Bu yaralardaki ipuçları, yaralanmanın kasten olduğunu gösteriyordu.

Tarihsel kayıtlara dayanarak, araştırmacılar adama “tekerlek” ya da “p∂rçalayıcı çark” veya bir başka isimle “Catharine tekerleği” denilen bir alet kullanılarak işkence edildiğini düşündüler. Tekerleğin nezaketinden(!) habersiz olanlar için, p∂rçalayıcı çark ilk modern çağın başlangıcına kadar (c. 1500) Avrupa tarihinin çoğunda halkın infazı için kullanılan bir işkence aletiydi.

Bu cihazın nasıl kullanıldığına dair açıklamalar zamana ve mekana bağlı olarak değişse de genellikle tekerlek temelli yaralayıcı olarak kullanılan bu alet, daha ileri boyutlara geçerek muntazaman uzuvları p∂rçalama ve ezme şeklinde de kullanılmıştır.

İşkence Türleri

Bazı rivayetlerde işkencenin, ağır tahta tekerleği insanların kollarının ve bacaklarının üzerine koyup, kaval kemiğinden itibaren baş kısmına doğru döndürülerek yapıldığı aktarılır. İşkence görenlerin vücutları yeterli bir şekilde ezildiği zaman, kırılmış uzuvlar çark tellerinin içine ve dışına monte edilecek veya bir ip kullanarak sıkıca tutturulacaktı.

Yaralanmalar daha sonra – bıçaklar, kör nesneler, ateş, kırbaç veya sıcak kerpeten kullanılarak –daha da ileriye götürülür, bundan sonra tekerlek, bir direğe monte edilip gururla bir bayrak gibi asılırdı. ÖImeye yakın olan kurban, bir süre, belki de günler ya da haftalar boyunca, sonunda yok olana ya da idamla sefaletinden kurtulana kadar meydanda sallandırılacaktı.

Peter Stuube dahil üç kişi, geç ortaçağ döneminde Köln’de bir tekerlek ile işkence görüyor. Kredi: Wikimedia Commons / Public Domain

Bu meşakkatli işkence tekniği en çok, ağır suçlarla suçlananlara karşı kullanıldı. Ancak bu cesedin bulunduğu kuzey İtalyada, bu tür bir işkence genellikle veba yayıcısı olduğundan şüphelenilen kişiler için kullanılmıştır.

Araştırmacılar “Tekerleğin kurbanı olan bu adam, çağdaşları tarafından farklı kabul edilmiş ve bu ayrımcılığın neticesinde kurban olan kişi, veba yayıcısı olduğu söylentisiyle ‘ucube’ yerine konularak işkenceye maruz kalıp öIdürülmüş olabilir” diye eklediler.

Sizin için bu yeterli değilse, adli incelemede, keşfedilen iskeletin kafatasının kranyal tabanında olağandışı lineer kırılmalar olduğu da tespit edildi. Araştırmacılar, bu durumun büyük olasılıkla “hoyratça bir kelle vurma” esnasında ağır silahlardan kaynaklanan keskin bir travmanın sonucu olduğunu söyledi.

P∂rçalayıcı tekerlekle işkence iddiası şayet tastamam doğruysa, araştırmacılar, dünya üzerinde olmasa da  ortaçağ Kuzey İtalyasında, tekerlek tarafından işkence edilen bir insanın ilk arkeolojik kanıtlarını belgelemiş olacaklar. Tastamam doğru olduğuna emin olduğumuz bir şey varsa o da bu talihsiz ruhun öImeden önceki son dakikalarını keyifle geçiremediğidir…

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Çeviren: Muhammed Zeren

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

    Ölümcül Ailesel Uykusuzluk: Uyuyamama hastalığı Ölümle Sonuçlanabilir.

    Bilim İnsanları Dünyanın En Ölümcül Zehrinin Panzehirini Keşfetti