‘Tükenmişlik Sendromu’ İle İlgili Yeni Gelişmeler Yaşandı!

İşyerinde ‘tükenmişlik sendromu’ modern çağda çok ciddi bir sağlık sorunu haline geldi, şimdi Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeniden sınıflandırıldı. WHO’ nun Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) olarak bilinen, yaygın olarak kullanılan el kitabında, tükenmişlik tanı resmi olarak burada listelenecektir.

Tıbbi bir durum olarak değil ( ilk raporların yanlış şekilde belirtildiği gibi değil), bunun yerine, ‘mesleki bir sendrom’ olarak kabul edilecektir. Son baskıdan gelen değişiklikler göreceli olarak küçük, ancak uzmanlar güncellemelerin ortaya çıkan ve yanlış anlaşılan bir soruna meşruiyet katacağını umuyor.

ICD’ nin onuncu baskısına ilk kez dahil edilen tükenmişlik başlangıçta “ hayati tükenme hali ” olarak açıklandı. Uluslararası örgütün yeni tanımı biraz daha garipti. Artan bir araştırma kitlesine dayanarak, on birinci baskı şimdi bu sendromun yalnızca “kronik işyeri stresi” nedeniyle olduğunu ve “yaşamın diğer alanlarındaki deneyimlerini tanımlamak için uygulanmaması gerektiğini” iddia ediyor.

Modern hastalık, teknik olarak hastalıklar olarak kabul edilmeyen ancak yine de ciddi tıbbi sonuçlara yol açabilen diğer birçok “istihdamla ilgili problemler” ile bölümlere ayrılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü ‘nün tükenmişliği şöyle nitelendiriyor: “enerji tükenmesi veya tükenme hissi; birinin işinden zihinsel uzaklığı veya mesleği ile ilgili olumsuzluk veya sinizm duyguları ve azalan mesleki etkinlik”.

Tükenmişlik parametreleri çaresiz bir açıklığa ihtiyaç duymaktadır ve bu yeni uluslararası standartlar tanı ve tedaviyi büyük ölçüde iyileştirebilir. Günümüzde, depresyon gibi diğer ruh sağlığı durumlarının semptomlarından kaynaklanan tükenmişlik semptomlarını ortadan kaldırmanın net veya evrensel bir yolu yoktur.

Küresel ölçekte bu, doktorların sendromu tanımasını, tedavi etmeyi bırakıp bırakmamalarını ve bazı mesleklerde salgın hastalıklara neden olmasını çok zorlaştırıyor.

Tükenmişliğin yol açtığı derin duygusal tükenme ve olumsuzluk

Örneğin, İngiltere ’deki bir anket, insan kaynakları direktörlerinin yaklaşık yüzde 30 ’unun tükenmişliğin örgütlerinde yaygın olduğunu düşündüğünü; Harvard ’ın yakın tarihli bir raporunda ABD ’de hekim tükenmişliği ilan edildi. Bu da ekonomiye yılda 4,6 milyar ABD Doları tutarında bir maliyet yarattı.

Bazı insan odaklı mesleklerde, norm bencil olmamak ve başkaları için çalışmaktır. Ancak özgecilik taleplerinin üstesinden gelmesi uzun sürmez. Tembellik için bir mazeret olmaktan uzak, DSÖ ‘nün kendi araştırması, bir işin taleplerinin ödüller, tanınma ve rahatlama zamanlarından çok daha ağır basmasıyla ortaya çıktığını göstermektedir.

Sonuç olarak, tükenen işçiler genellikle hırsları, idealizmi ve değer duygusu gibi kendilerini yavaş yavaş boğuyorlar. Bu sendromdan kaynaklanan kayıplar sadece finansal değildir ve halk sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Bazı araştırmalar, tükenmişliğin yol açtığı derin duygusal tükenme ve olumsuzluğun aslında bir işçinin beynini değiştirebileceğini ve gelecekte stresle başa çıkmalarını zorlaştırabileceğini göstermiştir. Nörogörüntüleme çalışmaları, erken yaşta travma geçirenlerin beyinleri ile yetişkinlikte klinik tükenmişlik ile ilgilenenlerin beyinleri arasında bile benzerlikler bulmuştur.

Bu değişiklikler her zaman kalıcı olmamakla birlikte, bir işçinin uzun vadeli sağlığını olumsuz yönde etkiler. Büyük bir çalışma, yaklaşık 9.000 yetişkin çalışanın işyeri tükenmişliğinden kaynaklı koroner kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü taşıdığını ortaya koymuştur.

Bu arada, diğer çalışmalar yüksek kolesterol, tip 2 diyabet, kardiyovasküler bozukluk nedeniyle hastaneye yatış, kas-iskelet sistemi ağrısı, uzun süreli yorgunluk, baş ağrıları, mide-bağırsak sorunları, solunum sorunları, ağır yaralanmalar ve hatta 45 yaşından önce ölüm için benzer örnekler bulmuşlardır ve bunlar sadece fiziksel etkiler.

Tükenmişlik sonucu oluşan psikolojik etkiler; uykusuzluk, depresyon, psikotropik ve antidepresan ilaçların kullanımı, zihinsel bozukluklar için hastaneye yatma ve psikolojik kötü sağlık semptomları gibi uyuşturuculardır.

ICD’nin on birinci baskısı yalnızca bu ay yürürlüğe girecek. Ancak umarız bu yeni duyuru ile, tükenmişlik bundan çok önce ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilecektir.

Nalan YILDIZ

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

    Araştırmacılar felç, beyin hasarı ve hatta Parkinson tedavisi için neden müziğe yöneliyor?

    Antarktika'nın 'Kıyamet Buzulu' 3 Yıl İçinde Dünya'yı Felakete Sürükleyebilir

    Antarktika’nın ‘Kıyamet Buzulu’ 3 Yıl İçinde Dünya’yı Felakete Sürükleyebilir