Üç Soru Üç Cevap: Yeşil Binalar

Yeşil Bina Nedir? Yeşil malzeme nedir? Gri su nedir?

yeşil bina nedir

Beyinsizler platformunun özgün içeriği ‘Üç Soru Üç Cevap’ serimizin yeni bölümüne hoşgeldiniz. Gündelik koşuşturma arasında fark etmeden onlarca bilimsel olaya rastladığımız durumları sizlere anlatmaya ve bazı ilginç bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Keyifli okumalar dileriz..

Yeşil Bina Nedir?

yeşil bina nedir

Tasarımında veya inşa sürecinde doğal çevremize karşı negatif etkilerini azaltma amacı güden ve pozitif etkilerini artırmayı amaçlayan binalardır. Yeşil binalar değerli doğal kaynaklarımızı korur ve hayat kalitemizi artırır.
Aşağıda yeşil binaların bir miktar özelliği bulunuyor:

  • Enerji, su ve diğer kaynakları verimli kullanır
  • Solar enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanır
  • Kirliliği ve atığı azaltır, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü sağlar
  • Kapalı mekandaki hava kalitesini artırır
  • Toksikmadde içermeyen, etik ve sürdürülebilir malzemeler kullanılır
  • Tasarımında ve inşa sürecinde çevreyi göz önünde bulundurur
  • Tasarımında ve inşa sürecinde yakın çevrede bulunun kimselerin hayat kalitesini göz önünde bulundurur
  • Değişen bir çevreye adapte olabilir

Yukarıda bulunan özellikleri taşıyan bir ev, bir ofis, bir okul, bir hastane, bir topluma açık bina veya herhangi bir yapı yeşil bina olabilir.
Bunun yanı sıra tüm yeşil binalar aynı değildir. Farklı hava koşullarına, benzersiz kültürlere ve geleneklere veya geniş çaplı çevresel, ekonomik ve sosyal önceliklere sahip olan ülkelerde ve bölgelerde birçok çeşitlilik var. Bu yüzden hepsi yeşil binaya karşı yaklaşımlarını şekillendirirler.
Kaynak: https://www.worldgbc.org/what-green-building

Yeşil malzeme nedir?

yeşil malzeme nedir

Yeşil malzemeler yerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Kil, kum ve taş gibi topraktan elde edilen malzemelerdir. Çimen, saman, tahta ve bambu insanlığın inşaata başladığından beri kullanılan yeşil malzemelerdendir. Yeşil malzemelerden olan geri kazanılmış malzemeler mevcut formlarıyla yeni amaçlar için kullanılabilirler. Yeşil malzemeler günümüzde toksik olmayan, yaşam süresini uzatan, daha az masraflı malzemeler olup ayrıca enerjiyi, suyu ve atık ürünlerini muhafaza eden malzemelerdir. Yeşil malzemeler ayrıca toplanmasında, üretiminde, taşınmasında ve kullanımında düşük gömülü enerjiye sahip malzemelerdir. Malzeme bilimciler, daha iyi malzemeler geliştirmek için kimya ve biyoloji mühendisleriyle çalışırlar.

Sağlamlık ve Yerlilik

Yerli malzemelerini kullanmak taşıma enerjisini, üretim enerjisini, kullanımını ve masrafını azaltır. Ülkelerde üretilen malzemeleri gösteren bir haritada kullanılacak bu malzemelerin kullanılacağı yerin yakınlarında üretiliyor olması gerekmektedir.

Malzemelerdeki Gömülü Enerji

Bir malzemenin yeşil malzeme olduğunu anlayabilmemiz için malzemenin ömrüne, nasıl elde edildiğine, nasıl üretildiğine, nasıl tasarlandığına, nasıl kullanıldığına ve sonradan nasıl atık olduğunu bakmak gerekir. Bir malzemenin ömrü tüm sayılan bu aşamaların hepsinde enerjiyi değerlendirir. Çünkü malzemeyi elde ediminde, malzemenin işlenmesinde, malzemenin naklinde, malzemenin üretiminde, malzemenin kullanımında ve malzemenin ortadan kaldırılmasında enerjiye ihtiyaç duyulur. Bunların hepsi yeşil malzeme olmanın parçalarındandır. Bu nedenden dolayı yeşil malzeme oluşturulurken araştırmacılar, üreticiler ve imalatçılar minimum enerji kullanmaya çalışırlar.

Yeşil Malzemelerin Yaşam Döngüsü

Malzemenin nereden geldiğini, nasıl kullanılacağını, nasıl monte edileceğini, nasıl korunacağını, kullanımı bittikten sonra ne olacağını bilmek malzemelerin döngüsü hakkında bilgi verir. Malzemelerin ömrü birbirinden farklıdır. Bunun için taş piramit ile bir plastik kalem örnek verilebilir. Günümüzde kullanılan petrol bazlı, yenilenemeyen ve sürdürülemeyen ve genelde ömrü kısa olan maddeler de bu örneklere dahil olabilir.

Uçucu Organik Bileşikler ve Toksik Malzemeler

Kimyagerler ve malzeme bilimciler malzemelerin atomik, moleküler yapılarını ve yaptıkları reaksiyonları araştırırlar. Bu araştırmaların birinde bazı malzemelerin aslında toksik olup insanlara ve çevreye zararlı olduklarını gördüler. Toksik olan maddeler ortama uçucu organik bileşikler yayar. Bu daha aygın olarak VOC kısaltmasıyla bilinir. Bu uçucu organik bileşikler boya, boya sökücüler, temizlik kimyasalları, tarım ilaçları, yapıştırıcılar ve laminat gibi binlerce inşaat ürününden yayılır. Bazı uçucu organik bileşikler baş ağrılarına, boğaz ağrılarına, alerjilere ve hatta kansere bile neden olur.
Kaynak: http://www.next.cc/journey/discovery/green-materials

Gri su nedir?

gri su nedir

Gri su, üretilen evsel atık su (kanalizasyon suyu hariç) olarak tanımlanabilir. Gri su ile kanalizasyon suyu arasındaki temel fark organik yüklenmedir. Kanalizasyon suyu, gri suya göre daha çok organik yüklemeye sahiptir. Bazı insanlar mutfak atık suyunu da kanalizasyon suyundan sayıyorlar. Çünkü mutfak atık suyu banyo suyu gibi diğer atık suların kaynaklarına göre oldukça yüksek bir organik yüklemeye sahip. İnsanlar gri suyun tekrar kullanımının faydalarını ve atık su teriminin birçok açıdan yanıltıcı olduğunu anlıyorlar.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
Dünya Üzerinde Yakın Zamanda Tükenecek 10 Doğal Kaynak
1 Milyar Hektarlık Bir Orman Küresel Isınmanın Durdurulmasında Yardımcı Olabilir!
Ormanların Yok Oluşuyla İlgili Yeni Bir Araştırma Yapıldı
Kaynak: https://www.sustainable.com.au/greywater-treatment
Editör / Yazar: Hüseyin Sinan Keleştemur

Işığı ısıya dönüştürebilen bu yeni cihaz, güneş pili verimliliğini %80'e kadar arttırabilir

ilk kez bir soğuk algınlığı virüsü bir hastada mesane kanserini yok etti