Yağlı Beslenme, Beli Genişletip Beyin Dokusunu da Küçültüyor!

Yeni araştırma bulgularına göre; Uzun Süre Yüksek Yağlı Beslenme, Bel Çevresini Genişletmenin Yanında Beyin Dokusunu Da Küçültüyor!

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yüksek yağlı diyetin, sadece bel çevresini genişletmekle kalmayıp aynı zamanda beyin dokusuna da hasar verdiğini gösteriyor.

Güney Avustralya Üniversitesi’nden nörobilimci Profesör Xin-Fu Zhou ve Doçent Doktor Larisa Bobrovskaya tarafından yürütülen uluslararası bir araştırmada 30 hafta boyunca yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde ortaya çıkan diyabet ile anksiyete, depresyon ve Alzheimer benzeri bilişsel bozulma davranışlarının beslenme şekilleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Yağlı Beslenme, Beli Genişletip Beyin Dokusunu da Küçültüyor!
Yüksek yağlı beslenenlerde, Bilişsel Aktivitide Azalma yaşanıyor.

Bilişsel işlevleri bozulan farelerde aynı zamanda aşırı kilo alma olasılığının arttığı görülmüş ve bu durum beyin dokusunda meydana gelen değişiklerin sebep olduğu zayıf metabolizmaya bağlanmıştır.

Çalışmaya Avustralya ve Çin’den katılan araştırmacılar bulgularını Metabolik Beyin Hastalığı Dergisi’nde yayınladılar.

Araştırmacı Bobrovskaya, 2050 yılına kadar 100 milyon vakaya ulaşacağı tahmin edilen Alzheimer hastalığı ile diyabet ve obezite arasında ilişki kuran literatüre de katkıda bulunduklarını ifade ediyor. Aynı zamanda diyabet ve obezitenin merkezi sinir sisteminin işleyişini bozarak psikiyatrik bozuklukları ve bilişsel gerilemeyi artırdığını ve yaptıkları çalışmada da bunu gösterdiklerini söylüyor.

Yapılan çalışma kısaca şu şekilde:

Yağlı Beslenme, Beli Genişletip Beyin Dokusunu da Küçültüyor!
Yüksek yağlı bezlenmek Depresyon ve Anksiyete’ye de yol açabilir.

Çalışmaya alınan 8 haftalık fareler iki gruba ayrılmıştır. Bir grup 30 hafta boyunca yüksek yağlı diyetle beslenirken, diğer grup aynı süre boyunca standart kemirgen diyeti ile beslenmiştir. Bu süre boyunca deney hayvanlarının gıda alımı, vücut ağırlığı, glikoz seviyeleri, glikoz ve insülin tolerans testleri ve bilişsel bozulma durumlarını içeren parametreler takip edilmiştir.

30 haftalık sürenin sonunda yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde aşırı kilo artışı ve standart yemle beslenen farelere kıyasla daha anormal davranışların bulunduğu gözlemlenmiştir.

Çalışmaya alınan genetiği değiştirilmiş Alzheimer hastalığı olan fareler, yüksek yağlı diyetle beslendiklerinde beyin dokusunda patolojik değişikliklerin oluştuğu ve önemli derecede bilişsel bozulmanın ortaya çıktığı görülmüştür.

Araştırmacı Bobrovskaya, obez kişilerde depresyonun ortaya çıkma ihtimalinin %55 daha fazla olduğunu ve diyabetin de bu riski ikiye katladığını söylüyor.

Aynı zamanda çalışma bulguları sonucunda, küresel obezite salgını hakkında daha fazla konuşulması gerektiğinin de altını çiziyor.

Son olarak; ileri yaş, obezite ve diyabet üçlüsünün bilişsel zayıflama ve diğer akıl sağlığı bozukluklarında gerilemeye yol açmasının çok muhtemel olduğunu ifade ediyor.

Kaynak ve İleri okuma:

  1. Jing Xiong, Isaac Deng, Sally Kelliny, Liying Lin, Larisa Bobrovskaya, Xin-Fu Zhou. Long term high fat diet induces metabolic disorders and aggravates behavioral disorders and cognitive deficits in MAPT P301L transgenic miceMetabolic Brain Disease, 2022; DOI: 10.1007/s11011-022-01029-x

ÇEVİRİ: Ravza Tosunbayraktar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

Ay, milyarlarca yıldır Dünya'nın suyunu gizlice çalmış olabilir

Ay, milyarlarca yıldır Dünya’nın suyunu gizlice çalmış olabilir

iş görüşmesi

İş Görüşmesinde Başarılı Olmanın 6 Yolu