Yoga Ve Meditasyon Kronik Ağrıyı Azaltıyor

Journal of the American Osteopathic Association’da yapılan bir araştırmaya göre, sekiz haftalık farkındalık temelli stres azaltma (MBSR) kursunun kronik ağrı ve depresyon hastalarına fayda sağladığı ve katılımcıların ağrı, ruh hali ve sakatlık düzeylerinde önemli bir iyileşmeye yol açtığı bulundu.

Kronik ağrı, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 100 milyon insanı etkileyen ve yıllık yaklaşık 635 milyar dolarlık bir maliyeti olan yaygın ve ciddi bir tıbbi durumdur. Benton ve Linn County Halk Sağlık Kliniği’nde bir osteopatik doktor ve lisansüstü tıp eğitimi idarecisi olan Cynthia Marske, “Pek çok insan umudunu kaybetti. Çünkü çoğu durumda kronik ağrı hiçbir zaman tam olarak çözülmeyecek.

Fakat iyileştirme sağlanabilir. İyileştirme ve tedavi birbirinden farklıdır. Tedavi, hastalığı ortadan kaldırmak anlamına gelirken, iyileştirme daha çok şifayı bulmak giderek daha iyi olmak anlamına gelir. Kronik ağrıda iyileştirme, yönetilebilir bir ağrı düzeyiyle yaşamayı öğretmektir. Bunun için yoga ve meditasyon çok faydalı olabilir. Yoga ve meditasyon, iyileşme sürecini destekleyen vücudun yapısını ve işlevini iyileştirmeye yardımcı olabilir.” diyor.

Alım gücü, bağımlılık ve sağlık hizmetlerine erişim problemlerinin yaygın olduğu Oregon’daki yarı kırsal bir popülasyonda küçük ölçekli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar sekiz haftalık bir süre boyunca farkındalık meditasyonu ve yoganın fiziksel duruşlara ve nefes egzersizlerine ağırlık veren bir kolu olan hatha yoga konusunda yoğun eğitim aldı.

Kronik ağrı genellikle depresyonla elele hareket eder.

Araştırmaya katılanların çoğu (% 89), programın ağrılarıyla daha iyi başa çıkmanın yollarını bulmalarına yardımcı olduğunu,% 11’i ise tarafsız kaldığını bildirdi. Çalışma, meditasyon ve yoganın hastaların ağrı, depresyon ve sakatlık düzeylerinde önemli iyileşmelere yol açtığını buldu. Kursun sonunda, standart bir depresyon ölçüsü olan Hasta Sağlığı Anketi(PHQ-9) uygulandı.

27 puanlık bir ölçekte yapılan bu anket sonucunda hastaların puanları 3.7 puan düştü. Bu etki ancak antidepresan kullanımlarında mümkün olabilirdi. Çalışmada katılımcıların almış olduğu eğitim insanları benlik bilincine varmaları ve yargısız bir şekilde eğitmeye dayanan sistematik bir program içermiştir. Bulgular, MBSR’nin depresyonu iyileştirirken kronik ağrı için yararlı bir yardımcı tedavi olabileceğine dair diğer kanıtları desteklemektedir.

Marske,” Kronik ağrı genellikle depresyonla elele hareket eder. Farkındalık temelli meditasyon ve yoga, hem hastanın zihinsel hem de fiziksel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Tek başına veya diğer tedavi yöntemleri ile birlikte örneğin ilaç tedavileriyle veya terapilerle etkili olabilir.” diyor.

Sonuç olarak, hastalar kronik ağrı ile başa çıkmak için yeni yollar arıyorlar ve etkili ilaçsız tedaviler mevcut. Marske göre, bulgular meditasyon ve yoganın kronik ağrıdan kurtulmak isteyen insanlar için uygun bir seçenek olabileceğini gösteriyor.

Zozan TATAR

Büyük Donma: Evrenin Ölümü Nasıl Gerçekleşecek?

Japon Monarşisi Hakkında Beş İnanılmaz Gerçek