İnsanlıktan çok önce teknolojik olarak gelişmiş uygarlık var mıydı?

Silüriyen Hipotezi: İnsanlardan Milyonlarca Yıl Önce Gelişmiş Bir Uygarlık Dünya’da Yaşamış Olabilir mı?

Dünya’da bizden önce teknolojik olarak gelişmiş bir tür varsa, iz bırakmış olabilirler.

Doctor Who’da  Siluryalılar adında bir uzaylı türü var; insanlardan çok önce yaşayan, saklanan ve herkesin en sevdiği zaman yolculuğu yapan uzaylı telefon kutusunda gelene kadar temelde tekrar keşfedilmeyen teknolojik olarak gelişmiş insansı sürüngenler.

İnsanlıktan çok önce teknolojik olarak gelişmiş uygarlık var mıydı?
Bizden önce Dünya’da gelişmiş bir tür yaşasaydı, bunu bilir miydik? Resim kredisi: ManuMata/Shutterstock

Journal of Astrobiology‘de yayınlanan makale, insanlıktan çok önce teknolojik olarak gelişmiş bir türün var olduğunu iddia etmiyor, milyonlarca tarihi geçmiş bir uygarlığın “jeolojik parmak izlerini” bulmanın mümkün olup olmayacağına dair ilginç varsayımsal soruyu önerdi.

Böyle bir uygarlık bulma olasılığını değerlendirmedeki kilit sorulardan biri, yaşamın ortaya çıktığı ve bazı türlerin zeki olduğu göz önüne alındığında, bir endüstriyel uygarlığın ne sıklıkla geliştiğini anlamaktır?”

“Bildiğimiz tek örnek insanlar ve endüstriyel uygarlığımız (şimdiye kadar) yaklaşık 300 yıl sürdü (örneğin, seri üretim yöntemlerinin başlangıcından beri). Türler ve Dünya’nın kara yüzeyinde karmaşık yaşamın var olduğu zamanın küçük bir kısmı.”

“Bu kısa zaman dilimi, bunun daha önce olmuş olabileceğine dair bariz soruyu gündeme getiriyor.”

Bu soruyu yanıtlamaya çalışmak, üzerinde düşünülmesi gereken ilginç bir hipotez olmasının yanı sıra, ötegezegenlerde gelişmiş uygarlıkların işaretlerini aramamıza da yardımcı olabilir.

Silüriyen Hipotezi
Teknolojik olarak gelişmiş bir tür varsa, iz bırakmış olabilirler.

Makalenin işaret ettiği gibi, insanlar gezegenin iklimini ve ekosistemlerini değiştiren (nispeten kısa) süremizde kesinlikle uzun yıllar sürecek olan gezegende kayda değer izler bıraktılar.

Ancak bu, bu değişikliklerin bundan milyonlarca yıl sonra tespit edilebilir olacağı anlamına gelmez. Aslında, bıraktığımız kayıt (örneğin tortuda(yığın, çökelti)) sadece birkaç santimetre kalınlığında olabilir. Bu, şu anki yaşımızdan çok daha uzun süre hayatta kalsak bile doğru olabilir.

Ekip, “İnsan uygarlığı ne kadar uzun sürerse, kayıtta beklenen sinyal o kadar büyük olur” diye yazıyor. “Ancak, bir uygarlık ne kadar uzun sürerse, hayatta kalabilmek için uygulamalarının o kadar sürdürülebilir olması gerekir.

Bir toplum (örneğin enerji üretimi, imalat veya tarım) ne kadar sürdürülebilir olursa, gezegenin geri kalanındaki ayak izi o kadar küçük olur. Ancak ayak izi ne kadar küçük olursa, jeolojik kayıtlara o kadar az sinyal gömülü olacaktır.”

Ekip, bundan milyonlarca yıl sonra bir türe bırakabileceğimiz (veya bize kalmış olabilecek) diğer işaretleri tartışıyor. Bazıları, Kretase ve Jura okyanusu anoksik olayları gibi doğal olarak meydana gelen fenomenlerden ayırt edilemez olacaktır. (Anoksi, bir organizmanın dokularının tümüyle oksijensiz kalması)

Ancak diğerleri burada olduğumuzun açık işaretleri olacaktır ve yeri kesinlikle mahvetmişizdir.

Silüriyen Hipotezi

Ekip, “Nükleer bir felaket durumunda benzersiz, özellikle kalıcı sentetik moleküller, plastikler ve (potansiyel olarak) çok uzun ömürlü radyoaktif serpinti olacak bazı spesifik izleyicilerin olduğunu tahmin ediyoruz.”

“Bu işaretlerin yokluğunda, olayın benzersizliği, tek bir jeofizik neden ile ilişkili tutarlı bir dizi değişiklikten farklı olarak, çok sayıda nispeten bağımsız parmak izinde görülebilir.”

Ekip, makalede kesin bir cevap vermiyor, ancak bulunacak başka antik gelişmiş türler olsaydı, tortu kayıtlarındaki temel ve bileşimsel anomalilerin araştırılması yoluyla keşfedileceklerini öne sürüyor.

Daha önceki herhangi bir endüstriyel uygarlığın bizden önce var olduğundan kesinlikle şüphe duysak da, soruyu böyle bir uygarlığın nasıl görünebileceğini açıkça ifade eden resmi bir şekilde sormak, hem astrobiyoloji hem de Antroposen çalışmaları ile ilgili kendi yararlı sorularını gündeme getiriyor.”

“Bu makalenin, hipotez üzerindeki kısıtlamaları iyileştirmek için motivasyon olarak hizmet edeceğini umuyoruz, böylece gelecekte başlık sorumuzu cevaplamak için daha iyi bir konumda olabiliriz.”

Rukiye Sercanoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

  1. Ben bu tür konuları çok düşürüm ben insanlık bundan milyarlarca yıllar önce ğünes sistemindeki en uzak gezegende gelişti sonra daha berideki diğer gezegene atladı oradan daha berideki ne derken marstan dünyaya gelindi şimdide daha içerdeki Venüs ordanda Merkür gidilecek ve güneşin ömrü bitecek ve sistem dışında yeni bir yıldız sistemine gidilecek sıfırdan yeni bir yaşam başlayacak dış gezegenlerin hiç birisinde suda yok hayatta yok sanıyorum saygılarımla .

1 kırkayak, 1.306 bacak: Dünyanın en uzun bacaklı hayvanı keşfedildi

1306 bacaklı yeni bir kırkayak türü tespit edildi

Çocukken İstismar Yaşayanların Dövme ve Piercing Yaptırmaları

Çocukken İstismar Yaşayanların Dövme ve Piercing Yaptırmaları