Roma İmparatorun Gizli Şifresi

Charles tarafından 1547’de yazılan mektubu deşifre etmek Loria araştırma laboratuvarından ekibin 6 ayını aldı.