Deniz Mili Ve Kara Milinin Farkı Nedir?

Aşk şarkıları; hakiki bir aşığın gerçek aşkı bulmak için yüzlerce mil uzaklara, deniz aşırı diyarlara gideceğini söylüyor. Beyinsizler, böyle kara-deniz geçişleri olan duygusal seyahatlere çıkacaklar için harita ve yön bulmayla ilgili ufak bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyor.

Karada ve Denizde Miller

Yaygın olarak kullanılan ve kara mili (statute mile) olarak bilinen milinin uzunluğu  5.280 feet’tir. Feet yaklaşık bir ayak uzunluğuyla hesaplanır. ( 1,00 ft= 30,48 cm) Denizlerde mesafeleri hesaplarken adımlayamayacağımızdan, deniz milini (nautical mile) hesaplamak için adım gibi kullanılabilecek fiziki bir ölçü yoktur. Bunun yerine ekvatordan geçtiği varsayılan boylamların derecelerine dayalı matematiksel bir hesaplamayla deniz milinin uzunluğu tespit edilmektedir.

 

Ekvator çizgisi 360 derece olduğunu bildiğimiz bir çemberdir. Çemberdeki her derece, 60 dakikalık parçalardan oluşmaktadır, bu dakikalar saatinizin dakikalarından farklıdır. Haritacılıkta her 1 dakika, 1 deniz miline eşittir.  Bu hesapla ekvatorda boylamlar arası uzunluk 60 dakika veya 60 deniz milidir.

Deniz Mili

Başka bir deyişle, 6.076 feet  (1,852000 km) uzunluğa denk gelmekte olan 1 deniz mili, sadece 5.280 feet (1,609344 km) olan 1 kara milinden daha uzundur.

Sonuç olarak bizim zavallı aşık, aşkını bulmak için 500 mil seyahat etmek zorunda kalırsa karada 2,6 milyon adım yürümesi gerekirken, denizde 3 milyon feet’i aşan mesafeleri yüzmek zorunda olacak. Ya da aşk şarkılarının tümünü boş verip, yanındakilere daha çok kıymet verecek.

Faruk  Çağşak

İmago Etkisi: Neden Ebeveynlerimize Benzeyen İnsanlarla Evleniriz?

Kan Kırmızı Olmasına Rağmen; Damarlar Neden Mavidir?