Felsefe Nedir? Felsefe Hakkında Tüm Merak Ettikleriniz

“Felsefe” (philosophy) terimi, kelimenin tam anlamıyla “bilgelik sevgisi” demektir. Daha geniş anlamda felsefe;  insanların, içinde yaşadıkları dünya ve birbirleriyle olan ilişkileri hakkındaki temel gerçekleri anlamaya çalışırken üstlendikleri bir faaliyettir.

Akademik anlamda felsefe de hemen hemen aynı anlama gelir. Felsefe okuyanlar sürekli hayatın en temel sorularına verdikleri cevapları sorgulamak, cevaplamak ve tartışmakla meşguldürler. Böyle bir arayışı daha sistematik hale getirmek için akademik felsefe geleneksel olarak temel çalışma alanlarına bölünmüştür.

METAFİZİK

Metafizik; gerçekliğin doğasını, dünyada neyin var olduğunu, ne şekilde ve nasıl düzenlendiğini inceleyen bilim dalıdır. Metafizik dalında filozoflar şu tür sorularla uğraşır :

Tanrı var mıdır? Gerçek nedir? Birey nedir? Bir bireyi zaman içinde aynı tutan nedir? Dünya tam olarak maddeden mi oluşuyor? İnsanların aklı var mıdır?  Eğer öyleyse, bedenle nasıl ilişkilidir? İnsanların özgür iradesi var mıdır? “Bir olayın diğer olaya sebep olması” nedir?

EPİSTEMOLOJİ

Epistemoloji, bilgiyi inceleyen daldır. Öncelikle dünya hakkında ne bildiğimiz ve onu nasıl bilebileceğimiz ile ilgilidir. Epistemolojide tipik sorular şunlardır :

Bilgi nedir? Hiçbir şey biliyor muyuz? Bildiğimizi nerden biliyoruz? Bazı şeyleri bildiğimizi iddia etmekte haklı olabilir miyiz?

ETİK (AHLÂK)

Etik çalışması, genellikle ne yapmamız gerektiği ve yapılacak en doğru şeyin ne olduğuyla ilgilidir. Bu sorularla uğraşırken, neyin iyi ve doğru olduğu daha büyük sorular ortaya çıkmaya başlar. Böylece etik felsefesi ile ilgilenenler şu sorularla uğraşır :

İyi nedir? İnsanları veya davranışları iyi yapan nedir? Doğru nedir? Davranışları doğru yapan nedir? Ahlâk öznel midir nesnel midir? İnsanlara nasıl davranmalıyım?

MANTIK

Felsefe biliminin bir diğer önemli yönü, insanların bu sorulara verdikleri cevapların sebepleri veya cevap verilirken yapılan tartışmalardır. Bu amaçla filozoflar, argümanların doğasını ve yapısını incelemek için mantık kullanırlar. Mantıkçılar şu tür sorular sorarlar:

“İyi” veya “kötü” akıl yürütmeyi neler oluşturur? Verilen bir muhakemenin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl belirleriz?

FELSEFE TARİHİ

Felsefe bilimi; yalnızca bu tür sorulara kişinin kendi yanıtlarını oluşturmayı değil, aynı zamanda insanların geçmişte bu tür soruları nasıl yanıtladıklarını anlamaya çalışmayı da içerir. Bu yüzden, felsefenin önemli bir kısmı onun tarihidir, bu sorularla ilgili cevapların ve tartışmaların tarihidir. Felsefe tarihini incelenirken bu tür tarihsel figürlerin fikirleri şöyle keşfedilir :

Plato                        Aristoteles                       Nieatzsche                    Kant

Locke                      John Stuart Mill                Wittgenstein                    Hume

Marx                       Descartes                          Sartre                            Aquinas

Felsefe çalışmasını çoğu kez motive eden şey; yalnızca cevapların veya argümanların kendileri değil, argümanların iyi olup olmadığı ve cevapların doğru olup olmadığıdır. Dahası, felsefenin çeşitli alanlarındaki soruların ve problemlerin çoğu örtüşür ve hatta bazı durumlarda birleşirler. Böylece hemen hemen her disiplinde felsefi sorular ortaya çıkar. Bu nedenle felsefe aynı zamanda şu alanları da kapsar:

Hukuk Felsefesi                    Feminizm Felsefesi                  Bilim Felsefesi

Din Felsefesi                         Sanat Felsefesi                         Dil Felsefesi

Bilim Felsefesi                      Edebiyat Felsefesi                     Tarih Felsefesi

Zihin Felsefesi                      Siyaset Felsefesi

Yoruma kapalı.

Bir yorum

Online Terapi Neden Tercih Edilmez?

Adem Elması Nedir? Adem Elması Neden Kadınlarda Bulunmaz?