Fizik Nedir?

Fizik maddenin ve hareketin ilgilenen bilimidir. Ayrıca kuvvet, enerji, kütle ve yük gibi kavramlarla da ilgilenir.Deneysel bir bilim olarak fiziğin amacı doğayı anlamaktır.Öyle ya da böyle fizik en eski akademik disiplindir. Astronominin bir alt dal olmasıyla beraber, gerçekten en eski bilim dalı olabilir.

Son iki milenyum süresince bazen fizik, bazen felsefe, bazen kimya ve hatta matematik ve biyolojinin belli branşları fiziğin konusu olabiliyor. Keskin sınırları olmamasıyla beraber modern fizik on yedinci yüzyılda matematik, kimya veya felsefe gibi disiplinlerden farklılaşarak ortaya çıkmıştır.

Fizikteki gelişmeler ara sıra teknoloji sektörüne yöneltilebiliyor ve bazen de matematik ve felsefe gibi diğer bilim dallarını etkileyebiliyor.Örnek olarak, elektromanyetizma anlayışındaki gelişmeler elektrikli cihazlara (televizyon, bilgisayar, ev aletleri vb.) yaygın kullanım alanları açmıştır. Termodinamikteki gelişmeler motorlu taşımayı; hareket bilimindeki gelişmeler kalkülüs matematiği, kuantum kimyası ve mikrobiyolojide kullanılan elektron mikroskobu gibi aletlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Bugün ise fizik geniş ve gelişmiş bir konudur.

Araştırmalar genelde dört konuya ayrılır:

  1. Sıkışık madde fiziği;
  2. Atomik, moleküler ve optik fizik
  3. Yüksek enerji fiziği
  4. Astronomi ve astrofizik

Çoğu fizikçi teorik fizik ve deneysel fizik olarak iki kola ayırıyor. Teorik fizikçiler yeni teorileri geliştirmekle uğraşırken, deneysel fizikçiler teorileri deneysel olarak test ediyor ve yeni fenomenler keşfediyor.Son dört yüz yüzyıldaki önemli keşiflere rağmen, fizikte bir dizi tartışmaya açık ve birçok bilim dalının da ilgilendiği sorunlar vardır.

Fizik çok çeşitli fenomenleri kapsamasına rağmen, tüm yetkili fizikçiler klasik mekanik, elektromanyetizma, görelilik, termodinamik ve kuantum mekaniğinin temel teorileriyle ilgilenmektedir.Bu teorilerin her biri çok sayıda deneyde test edilmiş ve geçerlilik alanı içinde doğanın doğru bir modeli olduğu kanıtlanmıştır.

Örneğin, klasik mekanik, nesnelerin günlük deneyimdeki hareketini doğru bir şekilde tanımlar, ancak kuantum mekaniğinin önemli olduğu atom ölçeğinde ve göreceli etkilerin önemli olduğu ışık hızına yaklaşan hızlarda önemsiz kalır.

Bu teoriler uzun zamandır araştırılıyor olsa da aktif araştırma alanları olmaya devam ediyorlar. Örneğin, yirminci yüzyılda geliştirilen kaos teorisi klasik mekaniğin önemli bir konusudur. Newton’un klasik hareket yasalarını icat ettikten üç yüzyıl sonra geliştirilmiştir.

Emre AKINCI

Adezyon Ve Kohezyon Nedir?

Kemoterapi Nedir Nasıl Uygulanır?