Arkeoloji Sonuçları: Antik Persler, 3 farklı cinsiyeti normal mi karşılıyordu?

Antik Pers medeniyetine ait 3000 yıllık mezarların incelenmesi sonucu, günümüzde yeni yeni aşılmaya başlayan bir cinsiyet sorununun Pers’lerde olmadığı ortaya çıktı. Persler, 3 farklı cinsiyeti normal karşılıyordu.
Cinsiyetle ilgili tartışmaları ve onların doğumda belirlendiğini reddeden insanların varlığı adeta kültürel bir savaş alanına dönmüş durumda. Dünyada hala transseksüel bireyler birçok toplum tarafından dışlanıyor.
Bunun en yakın örnekleri arasında Trump hükümetinin transseksüel bireyleri ordudan dışlama, kamu kayıtlarındaki cinsiyet değişikliklerini yasaklama ve interseks kişileri tamamen silme çabaları gösterilebilir. Dünya üzerinde buna benzer saldırılar tüm toplumlarda görülmektedir.

Dünya üzerinde buna benzer saldırılar tüm toplumlarda görülmektedir. Birçok kişi kolayca belirlenebileceği şekilde sadece iki cinsiyetin bulunduğunu iddia etmektedir.
Birçok kültürde transseksüel olarak tanımlanan insanlar, postmodern değerler tarafından teşvik edilen bir popülerizm olarak bildirilmektedir. Manhattanville College’dan Profesör Megan Cifarelli, bunun tam tersi olduğunu savunuyor.
İkili cinsiyet kavramı belki de en fazla geçmiş uygarlıklarla çatışmaktadır ve kültürel olarak toplumlara özgüdür. Çifarelli, İran’ın kuzeybatısındaki Hasanlu’da özel bir mezar çalışması yaptı. Yaklaşık 3.000 yıl önce Hasanlu, rakip orduların sık sık savunduğu bir yolda olma talihsizliği yaşadı. Burası defalarca ele geçirildi ve yakıldı.
Bölgenin terk edilmesinden sonra orada bulunan mezarların birçoğu cesetleri belgeleyen arkeologlar tarafından bulundu. Ve mezarlardaki ganimetlere büyük zararlar verilmeden açıldı.

Cifarelli mezarlarda yaptığı inceleme raporlarını analiz etti.


Mezarlarda gömülme işlemlerinin ve yanlarına yerleştirilen eşyaların kadın ve erkeklerde ayrı olduğunu tespit etti. Bu şekilde iki farklı kümede mezar tespit edildi. Ancak, mezarların yüzde 20’si erkek ve dişi nesnelerin bir karışımını içeriyordu.
Bu, Hasanlu halkının üçüncü bir cinsiyete inandığını ya da cinsiyeti katı bir ikilikten daha fazla bir spektrum olarak gördüğünü ima ediyordu. Teori, kadın rolleri olarak düşünülenleri gerçekleştiren sakallı bir insanı betimleyen altın bir kase ile desteklendi.
Hasanlu’da bulunan Altın Kase’deki bu detaylar, geleneksel olarak kadınlara atanan toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili sakallı figürler içeriyor. Cifarelli, henüz elde ettiği bulguları yayınlamadı. Ancak arkeolojik konferanslarda ve halka açık konferanslarda bulgularını paylaştı. Akademik konferanslarda Cifarelli, gelen tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

Birçok Amerikan Yerlisi kültürlerinde iki kişiden fazlasını, örneğin “iki ruhlu” insanları tanıyordu. Eski Amerikan kültürlerini inceleyen arkeologlar bunun farkında ve çoğu zaman buldukları bedenlerin cinsiyeti hakkında sonuçlara varmaktan kaçınıyorlar.
Ancak Cifarelli’nin yorumu Orta Doğu kültürlerinde uzmanlaşmış kişiler için yeni. Cifarelli, diğer kültürlerin cinsiyetleri ikili olarak gördüğü fikrine meydan okumakla kalmıyor, aynı zamanda arkeologların bedenlerin cinsiyetini kategorize etme şeklini de sorguluyor.
Eksik kemikler, mezarda bir silah veya daha fazla yerli eşya içerip içermediğine bağlı olarak geleneksel olarak kadın veya erkek olarak tanımlanmıştır. Bilim insanı, bu insanların bazılarının şu an intersex dediğimiz cinsiyete ait olabileceğini söylüyor.
Ancak arkeologlar erkek veya kadın olduklarını varsaydılar ve kültürlerinin bizim gibi tanımları olduğunu varsayarsak buna göre yerleştirmeye çalıştılar.
Kaynak: https://www.iflscience.com/editors-blog/ancient-persians-recognized-at-least-three-genders/all/

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yüksek vücut ısısı bağışıklık sistemini destekliyor

Bilim insanları, bakterilerden oldukça esnek olan akıllı, biyouyumlu mikrorobotlar tasarlamaya başladı