Metamorfoz Nedir? Metamorfoz Hakkında Her Şey

Metamorfoz, biyolojide, bir canlının yumurtadan çıktıktan veya doğumdan sonra çarpıcı şekilde form veya yapı değişikliği geçirmesine verilen isimdir. Türe özgü olmayan deri değiştirme ve gençlik hormonu (bkz: Böceklerde Juvenil hormonu) olarak adlandırılan hormonlar, bu değişikliği düzenler. Bu fizikler değişiklerin yanı sıra büyüme ve farklılaşmayı da içeren organizmanın fizyolojisi, biyokimyası ve davranışlarındaki değişikleri de yanında getirir.

Olgunlaşmamış formlar veya larvalar, yetişkin formlarından farklı ortamlara ve yaşam biçimlerine alışkındır. Bu farklılıklar, aynı türdeki larvaların ve yetişkinlerin gıda veya yaşam alanı için doğrudan rekabete girmemeleri için çok büyük önem taşır.

Metamorfoz örnekleri arasında karada yaşayan kurbağaya dönülen (Amfibi sınıfı) sucul larva aşamasındaki iribaşta bulunur. Deniz yıldızları ve diğer ekinodermler larvaların bilateral simetrisinden (Biletaral Simetrisi: Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.) yetişkinin radyal simetrisine (Radyal Simetrisi: Merkezden geçen düzlemlerin vücudu eşit parçaya böldüğü simetri tipi.) bir değişim içeren bir metamorfoza uğrarlar.

Metamorfoz Yetişkin bir yusufçuğun, metamorfoz geçirdikten sonra perisi formundan çıkarken.

Metamorfik desenler yengeçlerde, ıstakozlarda ve diğer kabuklularda ve ayrıca salyangoz, istiridye ve diğer yumuşakçalarda bilinirler. Urochordata’nın larva formu (bkz: Urochordata) (Örneğin: tulumlar, veya ascidiacealar(bkz: ascidiacea)) iribaş benzeri canlılar; yetişkin sapsızlar ve dejenere olmuşlar.
En dramatik ve kapsamlı olarak incelenen metamorfoz örnekleri arasında böcekler vardır.

Gelişme bütün böceklerde aynı olmadığından, bunları yapısal değişikliklerin örüntüsüne göre ana kategorilere ayırmak uygundur: ametabolous, hemimetabolous ve holometabolous. Ametabolus gelişiminde, yetişkin boyutlarına ulaşılana kadar gençlerin boyutlarında kademeli bir artış vardır. Bu tür bir gelişme Gümüşçün, sıçrar kuyruklular ve diğer ilkel böceklerde görülür. Daha gelişmiş böceklerde (örneğin, çekirgeler, termitler, yarım kanatlılar) aşamalı veya hemimetabolous olarak bilinen fenomen, metamorfoz oluşur. Hemimetabolous yaşam döngüsü yumurta, nimfa ve olgunlardan oluşur.

Nimfa ve olgunlaşmamış böcek, yetişkine, boyut, vücut oranları ve renk desenine göre değişen form ve yeme alışkanlıklarına benzer. Temel kanatlar görünür ve dışarıdan gelişir. Gelişme, bir dizi deri değiştirme (dış iskeletin periyodik olarak dökülmesi) ile kademelidir, yetişkin, son deri değişiminden sonra ortaya çıkmaktadır. Tamamlanmış veya holometabolous evresinde olan metamorfoz, böcekler, kelebeklerin ve güvelerin, sineklerin ve eşekarılarının karakteristiğidir.

Yaşam döngüleri dört aşama içerir; yumurta, larva, pupa ve yetişkin. Larva yetişkinlerden büyük ölçüde farklıdır. Kanatsızdır ve biçimi ve alışkanlıkları üreme yerine büyüme ve gelişme için uygundur. Yetişkinlerde değişiklik, aktif olmayan, beslenmeyen pupal aşamada meydana gelir. Bu sırada larva, kanatların dışarıdan göründüğü, larva organları ve dokularının parçalandığı ve yetişkin yapıların geliştiği bir dönüşüme uğrar. Tam bir metamorfoz formu olan hipermetamorfoz, bazı böceklerde, sineklerde ve diğer böceklerde görülür ve bir dizi larva aşaması ile karakterizedir.

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemleri Hakkında Her Şey

    Kara deliklerin net görüntülerini yakalamanın yolu bulundu!