Mikrobiyoloji Nedir? Mikrobiyoloji Hakkında Genel Bilgiler

Mikrobiyoloji, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan tüm canlı organizmaların incelenmesidir. Bu, topluca ‘mikroplar’ olarak bilinen bakterileri, arkeleri, virüsleri, mantarları, prionları, protozoaları ve algleri içerir. Bu mikroplar besin döngüsü, biyolojik bozunma(biyobozunma), iklim değişikliği, gıda bozulması, hastalıkların nedeni ve kontrolünde ve biyoteknolojide kilit roller oynarlar. Çok yönlülükleri sayesinde mikroplar birçok şekilde çalıştırılabilir. Hayat kurtaran ilaçlar yapmak, biyoyakıt üretimi, kirliliği temizlemek ve yiyecek ve içecek üretmek, işlemek.

Mikroorganizmalar ve mikroorganizma faaliyetleri dünyadaki her süreç içerisinde kritik bir rol oynamaktadır. Mikroorganizmalar içimizde, dışımızda, çevremizde ve hayatımızın her alanında etkilidirler ve bu sebeple çok önemlidirler.

Bu alan genel adı “mikrop” olan canlıları; bakterileri, arkeleri, virüsleri, mantarları, prionları, tek hücrelileri ve algleri kapsar. Bu mikroplar besin döngüsü, biyolojik bozunma/biyobozunma, iklim değişikliği, gıda bozulması, biyoteknoloji, hastalık sebebi ve kontrolünde anahtar rol oynamaktadırlar.

İlginizi çekebilir: Bilim İnsanları Bu Mikropları, Antibiyotik Direnci Yaymaktan Suçlu Buldular

Çeşitli olmaları sebebiyle mikroplar; hayati önem taşıyan ilaçlar, biyoyakıt üretimi, çevre kirliliğinin azaltılmasında, gıda üretimi ve işlenmesi gibi pek çok alanda kullanılabilir.

Mikrobiyoloji Nedir? Mikrobiyoloji Hakkında Genel Bilgiler
Mikrobiyoloji Nedir? Mikrobiyoloji Hakkında Genel Bilgiler

Mikropları inceleyen kişilere mikrobiyolog denir. Modern toplumu destekleyen en önemli keşiflerden bazıları:

  • Çiçek hastalığı için aşı bulan Edward Jenner
  • Alexander Fleming’in penisilin
  • Helikobakter pilori enfeksiyonu ve mide ülseri arasındaki bağı tanımlayan Barry Marshall
  • HPV (cinsel yolla bulaşan siğil) ve rahim ağzı kanseri arasındaki ilişkiyi tanımlayan Harald zur Hausen
Mikrobiyoloji araştırmaları, yaşanabilir bir dünyadaki sağlıklı bir nüfus için gıda, su ve enerji kaynaklarını korumak gibi mevcut küresel amaç ve zorlukların birçoğunu karşılamak için ana etmen olmuştur ve olmaya devam edecektir. Mikrobiyoloji araştırması aynı zamanda “Dünya’da yaşam ne kadar çeşitlidir?” Ve “Yaşam Evrenin başka bir yerinde var mı?” gibi önemli soruları da cevaplamada büyük bir rol oynamaktadır.

Mikrobiyoloji testi neden yapılır?

mikrobiyoloji testi
Mikrobiyoloji çalışması, zararlı (enfeksiyonlara neden olan) veya faydalı olabilen mikroorganizmaların yaşamını öğrenmeyi içerir.

Mikrobiyolojik testler, tüketim için güvenli ürünler sağlamak için ilaç, kozmetik, belediye suyu ve yiyecek ve içecek endüstrilerinde kullanılmaktadır. Biyolojik yük testinden mikoplazma tespiti, patojen ve bozulma testi, pirojen testi, sterilite testi, hava izleme ve yüzey testine kadar, güvenlik ve mevzuata uygunluğu sağlamak için rutin olarak çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

Mikrobiyoloji testinin yaygın analizi, çoklu tüp fermantasyon (MPN) yöntemini, yayma plaka yöntemini, dökme plaka yöntemini ve membran filtrasyon yöntemini içerir.

Ortak mikrobiyoloji test yöntemleri nelerdir?

Membran filtrasyon, koliformun sıvıdan ayrılması için çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve 1961’den beri US EPA tarafından kabul edilmektedir. Membran filtrasyon yöntemi, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında daha az hazırlık gerektirir ve daha düşük yanlış ve daha doğru sonuçlar verir. Bu nedenle birincil mikroorganizma ayırma teknolojisi olarak kabul edilir.

Mikrobiyoloji dalları nelerdir?

mikrobiyoloji dallari

Mikrobiyoloji iki dala ayrılabilir: saf ve uygulamalı. Birincisi, organizmaların kendilerinin derinlemesine incelendiği en temel daldır. Uygulamalı mikrobiyolojide organizmaların kendileri incelenmez, ancak belirli bir sürece uygulanır. Ek olarak, mikrobiyoloji, farklı mikropları (bakteriyoloji, protozooloji, vb.) sınıflandıran taksonomi ile ayrılabilir. Aşağıda her dalın ve taksonominin örnekleri verilmiştir:

İroloji: Virüslerin çalışmasını içerir.
Bakteriyoloji: Bakterilerin çalışmasını içerir.
Mikoloji: Mantarların çalışmasını içerir.
Protozooloji: Protozoonların çalışmasını içerir.
Phycology: Alglerin çalışmasını içerir.
Parazitoloji: Parazitlerin çalışmasını içerir.
Nematoloji: Nematodların çalışmasını içerir.
Mikrobiyal ekoloji: Mikroorganizmaların ve bunların bitki ve hayvanlarla etkileşimlerinin incelenmesidir.

Yoruma kapalı.

Bir yorum

NASA, Kızıl Gezegene Bir Mini Helikopter İndirmeyi Planlıyor.

Yüzyıllık Matematik Probleminin Çözümü Bulaşıcı Hastalıkların Yayılmasını Öngörebilir