Periyodik Tablo Nedir? Elementlerin İsimleri ve Sembolü

Periyodik tablo (periyodik cetvel) olarak da bilinir. Periyodik tablo tarihçesi, bilim insanlarının elementleri kütle, elektron sayısı, elektron dizilimi gibi özellikleri daha kolay ayırt edebilmesi için Dmitri Mendeleyev tarafından 1869 yılında hazırlanmıştır. Metaller cetvelin sağ tarafında yer alırken ametaller ise (yani metal olmayanlar) sol tarafta yer almaktadır.

Periyodik Tablo Nedir Özellikleri Nelerdir?

( Kimyasal ) elementlerin periyodik tablosu olarak da bilinen periyodik tablo, kimyasal elementlerin tablo şeklinde gösterimidir.

Kimya , fizik ve diğer bilimlerde yaygın olarak kullanılır ve genellikle kimyanın simgesi olarak görülür. Kimyasal elementlerin özelliklerinin, atom numaralarına yaklaşık olarak periyodik bir bağımlılık sergilediğini belirten periyodik yasanın grafik bir formülasyonudur . Tablo, blok adı verilen dört kabaca dikdörtgen alana bölünmüştür.

Tablonun satırları denirnoktalar ve sütunlara gruplar denir . Periyodik tablonun aynı sütun grubundaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterir. Eğilimler , bir periyot boyunca soldan sağa ve bir grup boyunca aşağıdan yukarıya doğru artan metalik olmayan karakter (kendi elektronlarını koruyarak) ve ters yönde artan metalik karakter (elektronları diğer atomlara teslim etme) ile periyodik tablo boyunca ilerler.

  • Atom Yarıçapı.
  • İyonlaşma Enerjisi (iyonlaşma potansiyeli)
  • Elektron ilgisi.
  • Elektronegatiflik.
  • Metalik Karakter.
  • Diğer Eğilimler.
  • Redoks Potansiyelleri. Oksidasyon Potansiyeli. Azaltma Potansiyeli.
  • Elementlerin Periyodik Özelliklerini bilmede kullanır

Bu eğilimlerin altında yatan neden , atomların elektron konfigürasyonlarıdır . Periyodik tablo, yalnızca eşit sayıda pozitif yüklü protona ve negatif yüklü elektrona sahip elektriksel olarak nötr atomları listeler ve izotopları koyar.(proton sayıları aynı fakat nötron sayıları farklı olan atomlar) aynı yerde. Nüklitler ve izotoplar gibi diğer atomlar, nüklid tabloları (genellikle Segrè çizelgeleri olarak adlandırılır) gibi diğer tablolarda grafiksel olarak toplanır.

Aşağıdaki periyodik tablo elementlerin isimleri, atom numaraları, sembolleri ve kütleleri öğrenciler ve araştırmacılar daha kolay anlayabilsin diye renklendirilmiştir.

Öğelerin periyodik tablosunu ve isimleri görüntülemek veya indirmek için tıklayın.

Periyodik Tablo İndirmeleri

Periyodik tablo PDF ve yazdırabileceğiniz büyük resmi aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

İndirilebilir PDF Yazdırılabilir Resim

Periyodik Tablo, Atom Numarası ve Elektronegatiflik

Aşağıda verilen listede elementler alfabetik olarak dizilmiş olup sembolleri, atom numaraları ve elektronegativite değerleri verilmiştir.

Element İsimleri (Elementlerin Alfabetik sıralanışı)

Element Adı Sembol Atom Numarası Elektronegatiflik (χ)
Aktinyum Ac 89 1.1
Alüminyum Al 13 1.61
Amerikyum Am 95 1.3
Antimon Sb 51 2.05
Argon Ar 18
Arsenik As 33 2.18
Astatine At 85 2.2
Aynştaynyum Es 99 1.3
Azot N 7 3.04
Bakır Cu 29 element 1.9
Baryum Ba 56 0.89
Berilyum Be 4 1.57
Berkelyum Bk 97 1.3
Bizmut Bi 83 2.02
Bohriyum Bh 107
Bor B 5 2.04
Brom Br 35 2.96
Cıva Hg 80 2
Darmstadyum Ds 110
Demir Fe 26 1.83
Disprosyum Dy 66 1.22
Dubniyum Db 105
Erbiyum Er 68 1.24
Evropiyum Eu 63
Fermiyum Fm 100 1.3
Flor F 9 3.98
Fosfor P 15 2.19
Fransiyum Fr 87 0.7
Gadolinyum Gd 64 1.2
Galyum Ga 31 1.81
Germanyum Ge 32 2.01
Gold Au 79 2.54
Hafniyum Hf 72 1.3
Hassiyum Hs 108
Helyum He 2
Hidrojen H 1 2.2
Holmiyum Ho 67 1.23
İndiyum In 49 1.78
İridyum Ir 77 2.2
İyot I 53 2.66
Kadmiyum Cd 48 1.69
Kaliforniyum Cf 98 1.3
Kalsiyum Ca 20 1
Karbon C 6 2.55
Klor Cl 17 3.16
Kobalt Co 27 1.88
Kripton Kr 36 3
Krom Cr 24 1.66
Kurşun Pb 82 2.33
Küriyum Cm 96 1.3
Lantanyum La 57 1.1
Lavrensiyum Lr 103
Lityum Li 3 0.98
Lütesyum Lu 71 1.27
Magnezyum Mg 12 1.31
Manganez Mn 25 1.55
Meitneryum Mt 109
Mendelevyum Md 101 1.3
Molibdenyum Mo 42 2.16
Neodimyum Nd 60 1.14
Neon Ne 10
Neptünyum Np 93 1.36
Nikel Ni 28 1.91
Niyobyum Nb 41 1.6
Nobelyum No 102 1.3
Oganesson Og 118
Oksijen O 8 3.44
Osmiyum Os 76 2.2
Paladyum Pd 46 2.2
Platinyum Pt 78 2.28
Plütonyum Pu 94 1.28
Polonyum Po 84 2
Potasyum K 19 0.82
Praseodim Pr 59 1.13
Prometyum Pm 61
Protaktinyum Pa 91 1.5
Radon Rn 86
Radyum Ra 88 0.9
Renyum Re 75 1.9
Rodyum Rh 45 2.28
Röntgenyum Rg 111
Rubidyum Rb 37 0.82
Rutenyum Ru 44 2.2
Rutherfordyum Rf 104
Samaryum Sm 62 1.17
Seryum Ce 58 1.12
Sezyum Cs 55 0.79
Klor 17 3.16
Krom Cr 24 1.66
Kobalt Ne 27 1.88
Bakır İle 29 1.9
Küriyum Cm 96 1.3
Darmstadtiyum Ds 110
Dubniyum db 105
Disporsiyum iki 66 1.22
aynştaynyum Es 99 1.3
erbiyum Er 68 1.24
öropiyum Ben mi 63
Fermiyum Fm 100 1.3
Flor F 9 3.98
Fransiyum Fr 87 0.7
Gadolinyum Gd 64 1.2
galyum ga 31 1.81
Germanyum Ge 32 2.01
Altın au 79 2.54
Hafniyum Hf 72 1.3
hassiyum Hs 108
Helyum He 2
Holmiyum Ho 67 1.23
Hidrojen H 1 2.2
İndiyum In 49 1.78
İyot I 53 2.66
İridyum Ir 77 2.2
Demir Fe 26 1.83
Kripton kr 36 3
lantan La 57 1.1
Lawrencium lr 103
Kurşun Pb 82 2.33
Lityum Li 3 0.98
lutesyum lu 71 1.27
Magnezyum Mg 12 1.31
Manganez Mn 25 1.55
Meitneriyum Mt 109
Mendelevium Md 101 1.3
Cıva Hg 80 2
Molibden Mo 42 2.16
Neodimyum nd 60 1.14
Neon Ne 10
Neptünyum Np 93 1.36
Nikel Ni 28 1.91
Niyobyum Nb 41 1.6
Azot N 7 3.04
Nobelyum No 102 1.3
Oganesson Og 118
Osmiyum Os 76 2.2
Oksijen O 8 3.44
Palladyum Pd 46 2.2
Fosfor P 15 2.19
Platin Pt 78 2.28
Plütonyum Pu 94 1.28
Polonyum Po 84 2
Potasyum K 19 0.82
praseodim Pr 59 1.13
Promethium Pm 61
Protaktinyum Pa 91 1.5
Radyum Ra 88 0.9
Radon Rn 86
Renyum Re 75 1.9
Rodyum Rh 45 2.28
Röntgenyum rg 111
Rubidyum Rb 37 0.82
Rutenyum Ru 44 2.2
Rutherfordiyum Rf 104
Samaryum Sm 62 1.17
Skandiyum sc 21 1.36
Seaborgiyum Sg 106
Selenyum Se 34 2.55
Silisyum (Silikon) Si 14 1.9
Gümüş Ag 47 1.93
Sodyum Na 11 0.93
Stronsiyum Sr 38 0.95
Kükürt S 16 2.58
Tantal Ta 73 1.5
Teknesyum Tc 43 1.9
Tellür Te 52 2.1
Terbiyum Tb 65
Talyum Tl 81 1.62
Toryum Th 90 1.3
Tülyum Tm 69 1.25
Kalay Sn 50 1.96
Titanyum Ti 22 1.54
Tungsten W 74 2.36
ununbiyum Uub 112
ununtriyum Uut 113
ununpentiyum Uup 115
Fleroviyum Fl 114
Tennesin Ts 117
Livermoriyum Lv 116
Uranyum U 92 1.38
Vanadyum V 23 1.63
ksenon Xe 54 2.6
İterbiyum Yb 70
İtriyum Y 39 1.22
Çinko Zn 30 1.65
Zirkonyum Zr 40 1.33

(Elektronegatiflik, kimyada bağ yapımında kullanılan elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dış enerji seviyeleri hemen hemen tamamen doldurulmuş atomlar güçlü elektronegatiftirler ve kolaylıkla elektron alırlar.)

Periyodik tablo kaç grup ve periyot var?

Modern periyodik tabloda 8 Adet A 10 Adet de B grubu vardır. Periyodik sistemde, soldan sağa doğru dizilmiş toplam 18 dikey sütun ve 7 periyot vardır. Gruplar aşağıda detaylı olarak verilmiştir:

Grup numarası Grup ismi Mülk
Grup 1 veya 1A Grubu Alkali metaller Su ile güçlü alkaliler oluştururlar. Bu grupta Hidrojen hariç hepsi metaldir.
Grup 2 veya 2A Grubu Toprak alkali metaller Toprak alkali metalleri. Hepsi metaldir, ancak He=elementi 2 elektronla bitmesine rağmen 2A grubunda değil 8A grubuna aittir. (bu durum İstisnadır)
Grup 13 veya 3A Grubu Bor ailesi Toprak metalleri veya Bor grubu. Bor bu ailenin ilk üyesidir.
Grup 14 veya 4A Grubu karbon ailesi Karbon grubu. Carbon bu ailenin ilk üyesidir.
Grup 15 veya 5A Grubu azot ailesi Nitrojen veya Azot Grubu olarak adlandırılır.
Grup 16 veya 6A Grubu oksijen ailesi Oksijen veya Kalkojenler olarak da bilinirler. Oksijen doğada en çok bulunan elementtir.
Grup 17 veya 7A Grubu halojen ailesi Halojenler, bu grubun elementleri tuzları oluşturur.
Grup 18 veya 8A Grubu sıfır grup Soy gazlardır ve normal şartlar altında inert maddedirler

Periyodik Tabloyu Okumak

Periyodik tablo muazzam miktarda bilgi içerir:

Atom numarası: Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı, o elementin atom numarası olarak adlandırılır. Proton sayısı, hangi element olduğunu tanımlar ve elementin kimyasal davranışını da belirler. Örneğin, karbon atomlarının her zaman altı protonu vardır; hidrojen atomlarında her zaman bir tane bulunur; ve oksijen atomları her zaman sekize sahiptir. Aynı elementin izotop adı verilen farklı versiyonları farklı sayıda nötrona sahip olabilir; ayrıca bir element, yüklü olmak için elektron kazanabilir veya kaybedebilir, bu durumda bunlara iyon denir.

Atom sembolü: Atom sembolü (veya element sembolü), bir elementi temsil etmek için seçilen bir kısaltmadır (karbon için (karbon için “C”, hidrojen için “H” ve oksijen için “O” vb.). Bu semboller uluslararası olarak kullanılır ve bazen semboller ve isimleri arasında farklılıklar olabilir. Örneğin, tungsten sembolü “W” dir çünkü bu elementin diğer adı wolframdır. Ayrıca, altının atom sembolü “Au”dur, çünkü Latince altın kelimesi “aurum”dur.

Atom kütlesi: Bir elementin standart atom ağırlığı, elementin atomik kütle birimleri (amu) cinsinden yazılan ortalama kütlesidir. Her atomun kabaca tam sayıda atomik kütle birimi olmasına rağmen, periyodik tablodaki atom kütlesinin bir ondalık sayı olduğunu fark edeceksiniz; bunun nedeni, sayının, bir elementin bolluklarına dayalı olarak doğal olarak oluşan çeşitli izotoplarının ağırlıklı ortalaması olmasıdır. Bir izotop, çekirdeğinde farklı sayıda nötron bulunan bir elementin bir versiyonudur. (Bir elementteki ortalama nötron sayısını hesaplamak için atom kütlesinden proton sayısını (atom numarası) çıkarın.)

Örneğin, iki izotopu olan karbonun atom kütlesini şu şekilde hesaplarsınız:

İzotopun bolluğunu atom kütlesiyle çarpın:

Karbon-12: 0.9889 x 12.0000 = 11.8668

Karbon-13: 0.0111 x 13.0034 = 0.1443

Ardından, sonuçları ekleyin:

11.8668 + 0.1443 = 12.0111 = karbonun atom ağırlığı

93-118 numaralı elementler için atom kütlesi: Los Alamos Ulusal Laboratuvarı (LANL), laboratuvarda oluşturulan uranyum ötesi elementler (atom numarası 92 olan uranyum dışındaki elementler) için “doğal” bir bolluk olmadığını kaydetti. Bu elementler için, en uzun ömürlü izotopun atom ağırlığı, kimyasal terminoloji ve terminoloji konusunda dünya otoritesi olan Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği’ne (IUPAC) göre periyodik tabloda listelenir. LANL’ye göre gelecekte daha uzun bir yarı ömre sahip yeni bir izotop (bu elementin %50’sinin ayrışması ne kadar sürer) üretilebileceğinden, bu atom ağırlıkları geçici olarak kabul edilmelidir.

Süper ağır elementler veya atom numarası 104’ün üzerinde olanlar da bu doğal olmayan kategoriye girer. Atomun çekirdeği ne kadar büyükse – ki bu, içindeki proton sayısıyla artar – genellikle o element o kadar kararsızdır. Bu nedenle, bu büyük boyutlu öğeler, IUPAC’a göre daha hafif öğelere dönüşmeden önce yalnızca milisaniyeler süren kısa ömürlüdür.

Örneğin, süper ağır elementler 113, 115, 117 ve 118, IUPAC tarafından Aralık 2015’te doğrulandı ve tablodaki yedinci sırayı veya dönemi tamamladı. Birkaç farklı laboratuvar süper ağır elementleri üretti. Atom numaraları, geçici olan isimler ve resmi isimleri:

113: ununtriyum (Uut), nihonyum (Nh)
115: Ununpentium (Uup), Moskova (Mc)
117: ununseptium (Yeni), tennessine (Ts)
118: bir gece (Uuo), oganesson (Og)

Periyodik Tablo Bugün Nasıl Kullanılıyor?

Periyodik Tablo Elementleri
Klasik Periyodik Tablo, kimyasal elementleri, her birinin atom çekirdeğinde sahip olduğu proton sayısına göre düzenler. (Resim kredisi: Karl Tate)

Bilim insanları, bir araya getirilen belirli öğelerin belirli özelliklere ve davranışlara sahip olduğunu bilerek, belirli endüstriler ve süreçler için hangilerinin en iyi olacağını bulabilirler. Örneğin, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’ne göre mühendisler, galyum nitrür (GaN) ve İndiyum nitrür (InN) gibi yeni yarı iletken alaşımlar oluşturmak için tablonun Grup III ve V’deki farklı element kombinasyonlarını kullanır. (NIST).

Genel olarak kimyagerler ve diğer bilim insanları, belirli elementlerin birbirleriyle nasıl reaksiyona gireceğini tahmin etmek için tabloyu kullanabilirler.

Örneğin alkali metaller tablonun ilk sütununda veya grubundadır ve bir değerlik elektronuna sahip olma eğilimindedir ve bu nedenle +1 yük taşır. Kimyager Anne Marie Helmenstine, ThoughtCo’ya yazdığı bu yük, “su ile kuvvetli bir şekilde reaksiyona girdikleri ve ametallerle kolayca birleştikleri” anlamına geliyor.

NIST, kalsiyumla aynı grupta yer alan magnezyumun kemik implantları için alaşımların bir parçası olarak faydalı hale geldiğini söyledi. Bu alaşımlar biyolojik olarak parçalanabildikleri için bir yapı iskelesi görevi görürler ve yapılar üzerinde doğal kemik büyüdükten sonra kaybolurlar.

Yoruma kapalı.

Bilim İnsanları, Ay’ın Düşündüğümüzden Milyonlarca Yıl Daha Genç Olduğunu Öne Sürüyor

Şimdiye Kadarki En Büyük İnsan Genomu Veritabanından İlk Çalışmalar Yayınlandı