Su Döngüsü Nedir Nasıl Oluşur?

Su döngüsü genellikle buharlaşma, yoğunlaşma ve yağış olarak kolay bir döngü gibi düşünülür. Bu işe yarar bir model olmasına rağmen, gerçek çok daha karmaşıktır.

Suyun dünya ekosistemine doğru yolları ve etkileri oldukça karışık ve tamamıyla anlaşılabilir değil. NOAA; hava tahmini, iklim, su kaynakları ve ekosistem sağlığındaki becerilerini geliştirmek için dünyadaki su döngüsünü anlamayı genişletmeye çabalıyor.

Dünya Üzerindeki Su Döngüsü

su dongusu
Su döngüsü, suyun yer yüzeyinden buharlaşarak atmosfere yükselmesini, soğuyarak yoğunlaşarak bulutlarda yağmur veya kara dönüşmesini ve yağış olarak tekrar yüzeye düşmesini anlatır.

Su dünyadaki yaşam için gereklidir. Üç aşamasında (katı, sıvı ve gaz), su Dünya’nın iklim sistemindeki hava, bulutlar, okyanus, göller, bitki örtüsü, kar örtüsü, buzullar gibi önemli parçalarına bağlıdır. Su döngüsü Dünya ve atmosferle birlikte devam eden su hareketini gösterir.

Birçok farklı aşamayı içeren karmaşık bir sistemdir. Sıvı halindeki su, su buharı şeklinde buharlaşır, bulutlar halinde yoğunlaşır ve yağmur ya da kar halinde yağış olarak Dünya’ya geri döner. Farklı aşamalardaki su atmosfere doğru hareket hareket eder.

Sıvı halindeki su, yerin içinden ve yer boyunca bir yandan bir yana karayı takip eder. Yeraltı suyu bitkilere aktarılır ve bitkilerden buharlaşarak atmosfere gönderilir. Katı halindeki buz ve kar doğrudan gaza dönebilir. Su buharı katılaşırsa tam tersi de olabilir.

Su Döngüsü Aşamaları

Suyun hareketinde, yukarıdaki su döngüsü diyagramında verilen ana adımlardan ayrı olarak yer alan birçok süreç vardır. Aşağıda su döngüsünün farklı aşamaları listelenmiştir.

1. Buharlaşma
Güneş, nihai enerji kaynağıdır ve dünyada meydana gelen buharlaşmanın çoğuna güç sağlar. Buharlaşma genellikle, su kütlelerinin yüzeyindeki su molekülleri heyecanlanıp havaya yükseldiğinde meydana gelir. En yüksek kinetik enerjiye sahip bu moleküller su buharı bulutları halinde birikirler. Buharlaşma genellikle suyun kaynama noktasının altında gerçekleşir. Evapotranspirasyon adı verilen başka bir süreç , buharlaşma bitkilerin yapraklarından meydana geldiğinde meydana gelir. Bu süreç, atmosferdeki suyun büyük bir yüzdesine katkıda bulunur.

2. Süblimasyon
Süblimleşme, kar veya buzun suya dönüşmeden doğrudan su buharına dönüştüğü zaman meydana gelir. Genellikle kuru rüzgarlar ve düşük nem sonucu oluşur. Süblimleşme, hava basıncının oldukça düşük olduğu dağ zirvelerinde gözlemlenebilir. Düşük hava basıncı, işlemde daha az enerji kullanıldığı için karı su buharına süblimleştirmeye yardımcı olur. Su döngüsü süblimleşmeye başka bir örnek de sisin kuru buzdan fışkırdığı aşamadır. Yeryüzünde süblimleşmenin birincil kaynağı, dünyanın kutuplarını kaplayan buz tabakalarıdır.

3. Yoğunlaşma
Atmosferde biriken su buharı, yüksek rakımlarda bulunan düşük sıcaklıklar nedeniyle sonunda soğur. Bu buharlar, sonunda bulutları oluşturmak için bir araya gelen küçük su ve buz damlacıkları haline gelir.

4. Yağış
0 santigrat derecenin üzerinde, buharlar su damlacıklarına yoğunlaşacaktır. Ancak, toz veya diğer safsızlıklar olmadan yoğunlaşamaz. Bu nedenle, su buharları kendisini parçacığın yüzeyine bağlar. Yeterince damlacık birleştiğinde, bulutlardan ve aşağıdaki zemine düşer. Bu sürece yağış (veya yağış) denir. Özellikle soğuk havalarda veya aşırı düşük hava basıncında, su damlacıkları donar ve kar veya dolu olarak düşer.

5. Sızma
Yağmur suyu, sızma işlemi yoluyla toprağa emilir. Emme seviyesi, suyun içine sızdığı malzemeye göre değişir. Örneğin, kayalar topraktan nispeten daha az su tutacaktır. Yeraltı suyu akarsuları veya nehirleri takip edebilir. Ancak bazen, akiferler oluşturarak daha derine batabilir.

6. İkinci tur
Yağıştan gelen su akifer oluşturmuyorsa, genellikle dağların ve tepelerin kenarlarından aşağı akarak yerçekimini takip eder; sonunda nehirler oluşturur. Bu sürece akış denir. Daha soğuk bölgelerde, kar yağışı miktarı buharlaşma veya süblimleşme hızından daha hızlı olduğunda buzullar oluşur. Dünyanın en büyük buzulları kutuplarda bulunur.

Yukarıda belirtilen tüm adımlar, ne sabit bir başlangıcı ne de sonu olan döngüsel olarak gerçekleşir.

Su Döngüsü Etkileri

  • Su döngüsünün iklim üzerinde muazzam bir etkisi vardır. Örneğin, sera etkisi sıcaklığın artmasına neden olur. Su döngüsünün buharlaştırıcı soğuma etkisi olmasaydı, dünya üzerindeki sıcaklık büyük ölçüde yükselirdi.
  • Su döngüsü ayrıca diğer biyojeokimyasal döngülerin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Su döngüsü, dünyadaki tüm yaşam süreçlerini etkiler.
  • Su döngüsü temiz hava olarak da bilinir. Örneğin, çökelme işlemi sırasında, su buharları kendilerini toz parçacıklarına bağlamak zorundadır. Kirli şehirlerde yağmur damlaları, toz toplamanın yanı sıra, bulutlardan düşerken suda çözünen gaz ve kirleticileri de toplar. Yağmur damlalarının ayrıca bakteri ve endüstriyel kurum parçacıkları ve duman gibi biyolojik ajanları da topladığı bilinmektedir.
su dongusu etkileri
Yağış, okyanusu, karayı ve atmosferi birbirine bağlayan suyun Dünya’nın su döngüsünde nasıl hareket ettiğinin hayati bir bileşenidir .

Su, Toplum ve Ekoloji

Su, iklim çeşitliliğinin ve değişiminin yoğunluğunu etkiler. Kuraklık ve sel gibi aşırı olayların anahtar noktasıdır. Toplumun ve ekosistemin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olan bolluk ve zamanında ulaşımdır.

İnsanlar suyu içmede, sanayi uygulamalarında, sulama tarımında, hidrometrede (su gücü), atıkların yok edilmesinde ve rekreasyonda kullanır. Hem insan kullanımı hem de ekosistem sağlığı için suyun korunması önemlidir. Birçok bölgede, nüfus yoğunluğu, kirlilik ve gelişim nedeniyle su tükeniyor. Bu problemler hidrolojik dönüşümü etkileyen iklim çeşitlilikleri ve değişimleri tarafından daha da kötüleştiriliyor.

Su ve İklim Değişimi

İklim değişikliği suyun nerede, ne zaman ve ne kadar elde edilebileceğini etkiliyor. İklim değişikliği ile artması beklenen kuraklık ve yoğun yağış gibi aşırı hava olayları su kaynaklarını etkileyebilir. Yeterli suyun azlığı, sel ya da düşürülmüş su kalitesi tarih boyunca ve şimdi medeniyetleri etkilemekte. Bu zorluklar ekonomiyi, enerji üretimi ve kullanımı, insan sağlığını, ulaşımı, tarımı, ulusal güvenliği, doğal ekosistemi ve rekreasyonu etkileyebilir.

Eğitimle Bağlantısı

Su döngüsü ekosistemi, ekonomiyi ve günlük yaşantımızı etkiler. Bu toplamdaki kaynaklar öğretmenlerin öğrencilerine klasik su döngüsü şeması ve suyu kuşatan karmaşık sosyal ve çevresel sorunladın ötesinde rehberlik etmelerine yardım eder. Su döngüsü; bilimin doğasını, model kullanımını ve deneysel kanıtı keşfetme imkanı sağlar.

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Bebeği Olan Aileler İçin Koronavirüs Tedbirleri Nasıl Alınır?

    Cüce Gezegen Plüton: Buz Gibi Gezegen Hakkında Gerçekler