Dünya Üzerinde Varolan İnsan Türüne Yakın 7 Homo Türleri

Dünyamız 4.6 milyar yıllık bir tarihe sahiptir. Ancak, Homo sapiens (modern insanlar) yalnızca 400.000 ila 250.000 yıl önce evrimleşmiştir. İnsanlar, 20 milyon yıldan beri dünyada bulunan hominid ailesinden evrimleşti. Zaman ilerledi ve değişik insan türleri değişik karakteristik özelliklerle birlikte dünyada bulundu.

Ancak nesli tükenmekte olan insan türleri de karşımıza çıktı, tüm insan türleri bu yolculukta hayatta kalmayı başarmış değil. Geriye kalan tek insan türü Homo Saphiens. İnsanların maymunlarla bağlantılı olduğu fikri Charles Darwin’ in Türlerin Kökeni’ nde yayınlanmasından (1859) sonra oluştu.

Her türün daha erken bir türden ortaya çıktığını belirten ilk kişi Darwin’di. Daha sonra iki bilim insanı Thomas Huxley ve Richard Owen onu destekledi. Huxley 1863’te, ‘’insanın doğadaki yerine ilişkin kanıtlar’’ başlıklı bir kitap yayımladı. Bilim insanları bir takım teori ve görüş bulunduruyor olsa da asıl problem kanıt olabilecek fosil kalıntılarının bulunmuyor oluşuydu.

Eugène Dubois, 1891’de Hollanda Doğu Hint Adaları’ nda bulunan Trinil’da ilk fosil aracılarını keşfetti. Bu fosiller insanlar ile maymunlar arasında türler olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Bulduğu kalıntıları Pithecanthropus erectus ya da Java Man olarak adlandırdı. Bu buluntuların üzerine 1920’de ek olarak fosiller keşfedildi ve bundan sonra insanların evrim i üzerine çalışmalar başladı. Bu çalışmalar üzerine günümüze kadar keşfedilmiş olan 7 Homo türünü listeledik;

1- Homo Heidelbergensis

Homo heidelbergensis türü dünya üzerinde 700,000 ile 200,000 yılları arasında bulundu. Afrika’dan ortaya çıkmış olan bir türdür. Erkek türleri 5 fit 9 inç (175 cm) iken kadın türleri 5 fit 2 inç (157cm) boylarındadır. Erkeklerin ortalama ağırlığı 136 Ibs (62 kg) ve kadınların ortalama ağırlıkları 112 Ibs (51 kg) dır.

Beyinleri büyük bir boyuttaydı ve günümüz insanına göre daha düz bir yüz yapıları vardı. Soğuk iklime adapte olan ilk insan türüdür ve yaşadıkları yerlerde kendi barınaklarını inşa eden ilk tür olarak bilinirler. Bu insan türü büyük hayvanları avlama yetenekleri ile bilinirler, bu türden önce hiçbir insan türünde bu yetenek görülmemiştir.

Homo heidelbergensis türüne ait olan ilk fosil keşfi 1907 yılında Almanyada’ki işçi tarafından gerçekleştirilmiştir. İşçi bu fosil örneklerini Heidelberg Üniversitesi’nden Profesör Otto Schoetensack ‘a teslim etmiştir ve profesör fosillerin tanımlamasını yapıp ismini oluşturmuştur.

2- Homo Rudolfensis

Homo rudolfensis, hominid kategorisinde yer alan diğer türdür. Ortalama 1.9 milyon – 1.8 milyon yıl önce yaşadığına inanılıyor. Kranial (kafatası) fosillerin yetersizliğinden dolayı fiziksel oluşumları, boyları ya da kilolarıyla ilgili bilgiler hala elimizde mevcut değil. Paleoantropolog Meave Leakey ve ekibi 8 Ağustos 1912’de, Homo rudolfensis türüne ait olan iki alt çene kemiği ve yüzlerine ait olan fosillerin bulunduğunu duyurdu. KNM-ER 1470 olarak bilinen fosil, yılıyla alakalı olarak tartışmanın merkezinde bulunmaktaydı.

İlk etapta 3 milyon yıl önceye ait olduğu düşünüldü ancak daha sonra 1.9 milyon yıl önceye ait olduğu doğrulandı. Diğer homo türlerinin kafa taslarındaki farklılık, Homo rudolfensis olarak adlandırılan yeni bir türün yaratılmasına vesile oldu. ER 1470’in kesin özellikleri mevcuttur.

Diğer türlerde olduğu gibi ağır kas eksikliği, australopithecine crania türündeki kemik sırtı, Homo Erectusta da bulunan düzgünce yuvarlatılmış artkafa kemiği gibi ortak özellikler diğer türlerden farksız olduklarını destekler. Yine de anahtar niteliğindeki başka özellikler de Homo rudolfensis türünün, üst kısmının orta kısımdan dar olduğu daha uzun bir yüze sahip olan diğer türlerden farklı olduğunu göstermektedir.

3- Homo Habilis

Homo habilis, hominid türüne ait olan diğer türdür. Dünya üzerinde 2.4 milyon ile 1.4 milyon yıl önce yaşamıştır. Homo habilis türünün maymun türleriyle paylaştığı, uzun kollar ve kısmen fırlak bir çene gibi ortak özellikleri vardır. 550 cm ile 687 cm arasında değerleri olan büyük bir beyine sahiplerdi. Yine de daha küçük dişleri ve daha küçük yüzleri vardı.

Diğer türlerle ortak olan az bir karakteristik özelliğe sahip olduğu için Homo habilis türünü homo türü olarak sınıflandırmak ya da sınıflandırmamakla alakalı olarak tartışmalar mevcuttur. Ancak bilim insanları, çeşitli sebepler için bu türlerin taş aletleri kullanma yetisinin olduğunu keşfetti.

Homo habilise ait olan üç adet anahtar fosil vardır; KNM-ER 1813, OH 24, ve OH 8. İlk fosil 1960larda, bilim insanları Louis ve Mary Leakey tarafından Tanzanya, Olduvai Gorge’da bulunmuştur.

4- Homo Floresiensis

Homo floresiensis türünün 95,000 ile 17,000 yıl önce Endonezya’da yaşadığına inanılır. İnce beyinleriyle beraber yaklaşık olarak 3.5 inç olan bu tür oldukça küçük boyutluydular. Bu türün taş aletler yaptığına ve küçük fillerle beraber büyük kemirgenler avladığına dair kanıtlar mevcuttur.

Homo floresiensis türüne ait olan anahtar fosil 2003 yılında Endonezya’da bulunmuştur ve bu fosil LB-1 olarak adlandırılmıştır. Kadın baş, modern insan beyninin boyutunun üçte biriydi. Belki de küçük bedenleri küçük adada sınırlı kaynaklarla hayatta kalmalarını sağlamıştır.

5- Homo Erectus

Homo erectus, Pleistosen döneminde yaklaşık 1.9 milyon yıldan en son 143.000 yıl öncesine kadar yaşamış olan nesli tükenmiş bir erken insan türüdür. İlk Erectus fosili 1890’lı yıllarda, Eugène Dubois tarafından Java’da (günümüzde Endonezya) keşfedilmiştir. Fosil çalışmaları, Erectus’un kökeninin Afrika’da bulunduğunu ve Hindistan’a, Çin’e, Gürcistan’a ve Java’ya yayıldıklarını kanıtlamıştır.

Homo Erectus genel olarak, 4 fit 9 inç ile 6 fit 1 inç aralığındayken ağırlığı 88 ile 150 Ibs aralığındadır. Boyları ve ağırlıkları dünyanın diğer yerlerinde bulunan fosillerden daha farklıdır. Afrika’da bulunan fosil Endonezya, Çin ve Gürcistan’daki fosillere göre daha uzun beden boyutuna sahipti. Uzun bacak yapıları ve kısa kolları kolay bir şekilde ağaca tırmanmalarına ve günümüz insanlarından daha hızlı koşuyor olmalarına yardımcı olmuştur.

6- Homo Neanderthalensis

Neandertal, modern insanlara en yakın benzerlikteki nesli tükenmiş bir insan türüdür. DNA’larının sadece yüzde 0.12’si modern insanlardan farklı. Neanderthal türünün yaklaşık olarak 600,000 ila 30,000 yıl önce var olduğuna inanılır. Güneybatı Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar olan bölgelerde yaşadılar. Avcılık için farklı aletler kullandılar ve sembolik süs eşyaları taktılar.

Kanıtlara göre ölülerini gömme alışkanlıkları vardı ve sunu amaçlı çiçek gibi nesneler kullanırlardı. Bazı daha erken olan insan türlerinin de benzer özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.

Çalışmalara göre Neandertal ile modern insan beyni doğumda benzer boyuttaydılar. Yetişkin oldukları dönemde beyinleri büyüyordu. Büyük bedenleri ile günümüz modern insanlardan daha güçlüydüler. Erkeklerin boyları 164 cm ile 168 cm arasındayken kadınların boyları 156 ile 158 cm arasındadır.

7- Homo Sapiens

Dünya üzerinde bulunan tüm hominid türlerine ait olan homo türlerinin nesilleri iklim değişikliği süresince tükendi, sadece Homo Sapiens hayatta kalmayı başardı ve modern insanların atası oldu. Homo Sapien’ler beraber yaşadı, yemek avladı ve iklim değişikliğiyle başa çıkabilecek şekilde gelişme sağladılar.

Avlanmanın yanı sıra, geçmişi sonsuza dek değiştiren belirli bitkilerin nasıl yayılacağını ve hayvanların nasıl yetiştirileceğini keşfettiler. Hızlı bir şekilde daha fazla yemek üretmeyi öğrendiler ve çeşitli hayvan ve bitki türlerini yediler. Ateş üzerinde hakimiyet kurdular ve daha büyük gruplar içinde yaşayabilme eğilimleri ayrıca daha iyi barınaklar inşa edebilmelerini sağlamıştır.

Bilim insanları, Homo Sapiens’e ait olan güçlü kanıtları destekleyen çeşitli fosiller bulmuşlardır. En eski bilinen fosil Herto, Habeşistan’da keşfedilmiştir. California Üniversitesi’nden araştırmacılar, modern zamanlardan yaklaşık 160,000 ila 40,000 yıl önce yaşamış olan iki yetişkin ve bir çocuğa ait olan kafa tası bulmuşlardır.

Editör / YAZAR: Meltem TERZİOĞLU

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gün İçinde Değişen “Baskın Burun Deliğiniz” Beyin Aktivitenizi Etkileyebilir

Krakatoa Yanardağı: 1883’teki Patlama Dünyayı Nasıl Değiştirdi?