Köpekbalığı Gerçekleri, Köpek Balıkları Hakkında Detaylı Bilgiler

Köpekbalıkları ( Elasmobranchii ), sekiz santimetreden altmış beş feet’e kadar her deniz ortamına özgü yüzlerce türü olan deniz canlılarıdır. Bu muhteşem hayvanlar şiddetli bir üne ve büyüleyici bir biyolojiye sahiptir.

Köpekbalıkları ilk ne zaman ortaya çıktı?

Köpekbalıkları veya ataları için en eski fosil kanıtı, Geç Ordovisyen Dönemi’nde 450 milyon yıl öncesine ait birkaç puldur.

Müzedeki balık fosillerinin küratörü Emma Bernard, “Geç Ordovisiyen dönemine ait köpekbalığı benzeri pullar bulundu, ancak diş yok” diyor. Bunlar köpekbalıklarından olsaydı, bu, en eski biçimlerin dişsiz olabileceğini düşündürürdü. Bilim adamları, bunların gerçek köpekbalıkları mı yoksa köpekbalığı benzeri hayvanlar mı olduğunu hâlâ tartışıyorlar.’

kopekbaliklari
Kimeralar kıkırdaklı balıklardır, ancak teknik olarak köpekbalıkları değildir. Köpekbalıkları ve kimeraların 420 milyon yıl öncesine kadar birbirlerinden ayrılmış olabileceği düşünülüyor.

Yaşayan köpekbalıklarının, vatozların ve kimeraların analizi, yaklaşık 420 milyon yıl önce kimeraların grubun geri kalanından çoktan ayrıldığını gösteriyor. Bu hayvanların bu döneme ait fosilleri bulunmadığından, bu sadece modern köpekbalıkları ve kimeraların DNA’sına ve moleküler kanıtlarına dayanmaktadır.

En eski köpekbalığı dişleri

Elimizdeki en eski köpekbalığı benzeri dişler, Doliodus problematus adlı eski bir balığa ait Erken Devoniyen (410 milyon yıllık) bir fosilden geldi . “Köpekbalığına en az benzeyen köpekbalığı” olarak tanımlanan bu türün, akantodianlar veya dikenli köpek balıkları olarak bilinen bir balık grubundan geldiği düşünülüyor.

Emma, ​​”Acantodianlar köpekbalığına hiç benzemiyorlar, örneğin baklava biçimli pulları ve tüm yüzgeçlerinin önünde dikenleri var” diyor. “Ama kıkırdak bir iskeletleri, köpekbalığı benzeri bir kafatası ve çeneleri ve en azından köpekbalığı benzeri dişleri var ve bunlar genellikle birbirine kaynaşmış durumda.”

Köpek balıklarının altın çağı

359 milyon yıl önce başlayan Karbonifer Dönemi, ‘köpekbalıklarının altın çağı’ olarak bilinir. Devoniyenin sonundaki bir yok olma olayı, bir zamanlar okyanuslarda yüzen birçok balık soyu da dahil olmak üzere Dünya üzerindeki tüm türlerin en az %75’ini öldürdü. Bu, köpekbalıklarının çok çeşitli şekil ve formlara yol açmasına izin verdi.

Bu dönemde ortaya çıkan en tuhaf tarihöncesi ‘köpekbalıklarından’ bazıları aslında kimera soyundan evrimleşmiştir. Bunlar arasında sırtında gerçekten tuhaf bir örs biçimli yüzgeci olan Stethacanthus , alt çenesi sarmal vızıltı benzeri bir alt çeneye sahip Helicoprion ve erkeklerin sırtından ve sırtının üstünden çıkıntı yapan uzun bir omurgaya sahip Falcatus yer alır . kafa.

Günümüz kimeraları çok daha az çeşitlidir ve tipik olarak derin okyanusta yaşarlar. 1,5 metreye kadar uzayabilen bu köpekler aslında köpek balığı değildir. Üst çeneleri kafatasıyla kaynaşmıştır ve çoğu kimeranın da zehirli dikenleri vardır.

Hızlı Bilgiler: Köpekbalıkları

 • Bilimsel Adı: Elasmobranchii
 • Ortak ad: köpekbalıkları
 • Temel Hayvan Grubu: Balık
 • Boyut: 8 inç  – 65 feet (19,812m)
 • Ağırlık: maksimum 11 ton
 • Ömrü: 20–150 yıl arası
 • Beslenme:  Etçil tür
 • Tabiat: Dünya çapında deniz, kıyı ve okyanus habitatları

Köpekbalığı Türlerin Koruma Durumu: Yaklaşık yüzde 24 ‘ü Yakınlarda Tehdit Görüyor, yüzde 26 ‘sı Hassas ve yüzde 6 ‘sı küresel bazda tehlike altında. Yaklaşık 10 ‘u Kritik Tehlike Altında Sınıflandırılmıştır.

Açıklama :

Bir kıkırdaklı balık, kemik yerine kıkırdaktan oluşan bir vücut yapısına sahiptir. Kemikli balıkların yüzgeçlerinden farklı olarak, kıkırdaklı balıkların yüzgeçleri vücutlarının yanında şekil değiştiremez veya katlanamaz.

Köpek balıkları, diğer birçok balık gibi kemikli bir iskelete sahip olmasalar da, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata ve Class Elasmobranchii ‘deki diğer omurgalı türler ile sınıflandırılırlar. Bu sınıfta yaklaşık 1000 köpekbalığı türünden oluşur.

Köpekbalıklarının dişlerinin kökleri yoktur, bu yüzden genellikle çıktıktan yaklaşık bir hafta sonra dökülürler. Ancak, köpekbalıklarının dişleri sıralar halinde düzenlenmiş yer değiştirmelere sahiptir ve yenileri bir gün içinde eskisinin yerini almak için hareket edebilir.

Köpekbalıklarının her çenesinde beş ila onbeş diş sırası vardır ve çoğu beş sıraya sahiptir. Bir köpekbalığı, dişlerimizde bulunanlara benzer, emaye kaplı küçük tabaklar olan dermal (alt deriyle ilgili dolgu çeşidi) diş hekimlerinin kapladığı sert bir cilde sahiptir .

Köpekbalıkları hakkında açıklama Fotoğraf Kredisi: Stephen Frink / Iconica / Getty Images

Köpekbalıkları Türler :

Köpekbalıkları çok çeşitli şekillerde, boyutlarda ve hatta renklerde görülebilir. Dünyadaki en büyük köpek balığı ve en büyük balık olarak kabul gören, maksimum 65 feet uzunluğunda olduğuna inanılan balina köpekbalığıdır ( Rhincodon typus ). En küçük köpekbalığı cüce fener köpekbalığı ( Etmopterus perryi ), yaklaşık 6 ila 8 inç uzunluğundaki nadir bir derin deniz canlısı türü olduğu düşünülmektedir .

Habitat ve Menzil

Köpekbalıkları, sığ denizden derin deniz ortamlarına, dünyanın her yerindeki kıyı, deniz ve okyanus ortamlarında bulunur. Bazı türler sığ bölgelerde, bazı türler ise derin sularda, okyanus tabanında ve açık okyanuslarda yaşar. Boğa köpekbalığı gibi birkaç tür tuzlu, tatlı ve acı sularda kolayca hareket edebilir.

Köpekbalıkları Beslenme ve Davranış

Köpekbalıkları etoburdur ve öncelikle balıkları, yunuslar ve foklar gibi deniz memelilerini ve diğer köpekbalıklarını avlar ve yerler. Bazı türler, kaplumbağaları ve martıları, kabukluları ve yumuşakçaları ve beslenmelerinde plankton (daha çok deniz ve göl sularında bulunan, ancak mikroskopla görülebilen canlı varlıkların tümüne verilen ortak isim ) ve kril ’i (Genelde soğuk sularda yaşayan diyatomelerdir. ) tercih eder veya içerir. Köpekbalıkları, yanlarında su hareketlerini algılayan yanal bir çizgi sistemine sahiptir. Bu, köpekbalığının av bulmasına , geceleri veya su görünürlüğünün zayıf olduğu durumlarda diğer nesnelerin etrafında dolaşmasına yardımcı olur.

Yanal çizgi sistemi, köpekbalığının derisinin altındaki sıvı dolu bir kanal ağından oluşur. Okyanus suyundaki köpekbalığı etrafındaki basınç dalgaları sayesinde bu sıvıyı titretir.ve bu sayede, köpekbalığının sinir uçlarına geçen mesaj beyine iletilen sistemde depo edilir. Köpekbalıkları gerekli oksijen almak için suyun solungaçları üzerinde hareket etmesini sağlamalıdır. Yine de tüm köpekbalıklarının sürekli hareket etmesi gerekmez. Bazı köpekbalıkları, gözlerinin ardında küçük bir açıklık olan ve  solungaçları boyunca suyu zorlayan bir sisteme sahiptir, böylece köpekbalığı dinlendiğinde dayanıklı kalabilen sivri uçlara ev sahipliği yapar. Sürekli yüzmesi gereken köpekbalıklarının, bizim gibi derin uykuya dalmak yerine aktif ve dinlendirici dönemleri vardır. Beyninin bazı kısımları refleks olarak yüzmeye devam ederken daha az aktif göründüğü için “uyku halinde yüzmeye” devam ederler.

Köpekbalıkları beslenme ve davranışları Fotoğraf Kredisi: David Jenkins/Robert Harding World Imagery/Getty Images

Köpekbalıklarının korkunç çenelerinin kökeni

Permiyen Dönemi’nin sonu (252 milyon yıl önce), tüm deniz yaşamının yaklaşık %96’sını yok eden bir başka toplu yok oluş olayına tanık oldu. Ancak bir avuç köpekbalığı soyu devam etti.

Erken Jura Dönemi’nde (195 milyon yıl önce), modern köpek balıklarının bilinen en eski grubu olan Hexanchiformes veya altı solungaçlı köpekbalıkları evrimleşmişti. Jurassic’in geri kalanında çoğu modern köpekbalığı grubu tarafından takip edildiler.

Bu noktada esnek, çıkıntılı çeneler geliştirerek hayvanların kendilerinden daha büyük avları yemelerine olanak tanırken aynı zamanda daha hızlı yüzebilme yeteneklerini geliştirdiler.

Üreme ve yavrular

Bazı köpekbalığı türleri yumurtacıdırlar, yani yumurta ile üreme yaparlar. Diğerleri canlı ve genç yaşta doğurur. Bu canlıları taşıyan türlerin içinde, bazılarının tıpkı insan bebeklerinin sahip olduğu  gibi bir plasentaya sahip oldukları gözlemlenir , diğerleri ise bu organdan yoksun kalırlar. Bu gibi durumlarda, köpekbalığı embriyoları beslenmelerini bir yumurta sarısı kesesinden veya yumurta sarısı dolgulu yumurta kapsüllerinden alır.
Örneğin : Kum kaplan köpekbalığı türünde embriyolar arasında işler oldukça rekabetçi geçer ve bu rekabetin sonunda, En büyük iki embriyo,  diğer embriyolarını tüketir. Hiç kimse kesin olarak bilmiyor gibi görünse de, en büyük köpek balığı türü olan balina köpekbalığının 150 yıla kadar yaşayabileceği ve küçük köpekbalıklarının çoğunun 20 ila 30 yıl arasında yaşayabileceği tahmin edilmektedir.

Bazı köpek balıkları yumurta dökerken, diğerleri doğurur. Fotoğraf Kredisi: Cludio Policarpo / EyeEm /Getty Images

Köpekbalıkları ve İnsanlar

Birkaç köpekbalığı türünün kamuoyu önünde  kötü tanıtılması, köpekbalıklarını,”  insan yiyiciler ” gibi yanlış algılara mahkum etti. Aslında, köpekbalığı türlerinin sadece 10’u insanlar için tehlikeli olarak kabul edilir. Bu tür  köpek balıkları, avcı oldukları için, sık  yaralar yaratabilecek keskin dişleriyle öne çıkarlar (özellikle köpekbalığı kışkırtılmış veya tehdit altında hissediyorsa) varlığı dikkate alınmalıdır.

Tehditler

Açıkçası köpek balıkları için en büyük tehdidi insanlar oluşturuyor. Bunun yanında birçok köpekbalığı türü  ya kendi türü tarafından ya da başka bir tür tarafından tehdit edilir kontrol dışı bir  av köpekbalığı ise genel olarak milyonlarca ölüme yol açabilir. Bunu köpekbalığı saldırısı istatistikleriyle karşılaştıracak olursak; bir köpekbalığı saldırısı her ne kadar korkunç ve dehşet verici  bir şey olsa da, köpekbalıkları nedeniyle her yıl dünya çapında yaklaşık olarak 10 ölüm yaşanıyor.

Koruma Durumu

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) 60’ın üzerinde Pelajik köpekbalığı ve ışın türünü değerlendirmiştir. Yaklaşık yüzde 24 ‘ü Yakınlarda Tehdit Görüyor, yüzde 26 ‘sı Hassas ve yüzde 6 ‘sı küresel bazda tehlike altında. Yaklaşık 10 ‘u Kritik Tehlike Altında Sınıflandırılmıştır.

Kaynaklar:

 • Camhi, Merry D. ve diğerleri. “Pelajik Köpekbalıkları ve Işınlarının
 • Koruma Durumu: IUCN Shark Uzman Grubu Pelajik Köpekbalığı Kırmızı Liste Çalıştayı Raporu,” Oxford, IUCN, 2007.
 • Kyne, PM, SA Sherrill-Mix ve GH Burgess. ” Somniosus microcephalus. ” Tehdit Altındaki Türlerin IUCN Kırmızı Listesi : e.T60213A12321694, 2006.
 • Leandro, L. ” Etmopterus perryi .” Tehdit Altındaki Türlerin IUCN Kırmızı Listesi : e.T60240A12332635, 2006.
 • Pierce, SJ ve B. Norman. ” Rhincodon typus .” Tehdit Altındaki Türlerin IUCN Kırmızı Listesi : e.T19488A2365291, 2016.
 • ” Köpekbalığı Gerçekleri .” Dünya Vahşi Yaşam Fonu.
 • Simpfendorfer, C. & Burgess, GH ” Carcharhinus leucas .” T türü tehdit etti diye IUCN Kırmızı Liste : e.T39372A10187195 2009.

Hilmi Tunahan Özen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?

Keşke Doğru Olmasaydı Diyeceğiniz 7 Hafif Rahazsız Edici Gerçek