Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre

İster düşman hatlarının arkasından gönderilen mesajlar olsun, ister komik sosyal medya görsellerinde gizlenen kodlar…

Şifreler yüzyıllardır gizli mesajları iletmek için kullanılıyor ve işte en çok ilginizi çekebileceklerden bazıları.

Mark Frary yeni kitabı De/Cipher’da antik Yunanlılardan Bletchley Park’ın şifre çözücülerine kadar tarih boyunca en büyük 50 kod ve kod kırıcıyı ele alıyor. Kodların nasıl çalıştığını yada onları nasıl kırabileceğinizi gösteriyor. Peki bir kodu harika yapan şey nedir? İşte yazarın kitabında sizler için yer verdiği şifreler.

Phaistos Diski

Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre
Orijinal Phaistos diskinin bir kopyası ( CC BY-SA 3.0 , Bağlantı )

1908’de İtalyan arkeolog Luigi Pernier, Girit’in güneyindeki bir Minos sarayında bilinmeyen karakterlerle kaplı spiralli küçük bir kil diski açığa çıkardı.

Disk, 45’i benzersiz, toplam 242 sembol içiyor. Semboller oldukça belirgin ve ayrıntılı olarak; kadınlar, çocuklar, siIahlar, kuşlar ve bitkiler dahil olmak üzere bir dizi konuyu temsil eden piktogramlardan oluşuyor.

Bazı bilim insanları, diskin astronomik bir takvim olduğunu öne sürüyor, bazıları ise efsanevi batık Atlantis kentinden geldiğine inanıyor.

Hangi dilin temsil edildiği, diskteki yazının kısalığı ve aynı sembolleri kullanan başka metinlerin olmaması nedeniyle, diskin gerçek anlamı üzerinde çok fazla tartışma var ve fikir birliğine varılamıyor.

Voynich El Yazması

Voynich El Yazması Kitabı

1912’de Polonya doğumlu antika kitapçı Wilfrid Michael Voynich, İtalya’daki bir Cizvit kolejinden, 1400’lerden kalma ve o zamandan beri Voynich El Yazması olarak bilinen parşömen kodeksi de dahil olmak üzere 30 kitap satın alır.

Bu el yazmasının 240 sayfası, 170.000 sıra dışı sembol ve glif ile kaplıdır. (Tipografide glif, karakterleri yazı içinde temsil ve diğer karakterlerden ayırt eden simgelere verilen addır.)

Neredeyse her sayfada, botanik örneklerin çizimleri ve astronomik illüstrasyonlar yer alır ve “çoğu şişkin karınlı minyatür çıplak kadın görselleri” de bu illüstrasyonların sıra dışı olanları arasındadır.

ABD’nin en iyi şifre çözücüsü William Friedman, Voynich elyazmasını çözümlemeye çalışır ancak başarısız olur. 2014 yılında Bedfordshire Üniversitesi’nden Profesör Stephen Bax, ortaçağdan kalma metinleri tekrar analiz ederek, bir dizi kelime ile sembolün olası anlamlarını birleştirerek çözmeye çalışır ve Voynich’in gizemini çözmenin ilk adımlarını atar.

Ave Maria Kodu

Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre
Polygraphia © Kongre Kütüphanesi

Alman başrahip Johannes Trithemius, kriptografi üzerine ilk basılı kitabın yazarıdır, ancak birçok kişi onun gizli yazılarının şeytanla ilgili olduğunu düşünür ve bu yüzden görevinden istifa etmek zorunda kalır.

Rahibin kodlarından biri Ave Maria şifresi olarak bilinir ve Polygraphia kitabı, yukarıdaki örneklerde gösterildiği gibi, her biri bir kelimeye karşılık gelen 384 harf sütunundan oluşur.

Diyelim “Monk” kelimesini şifrelemek istiyorsunuz. Yukarıdaki tabloları kullanarak, ardışık sütunlardan her harf için karşılık gelen kelimeyi yazmalısınız. Bu nedenle “monk” için kodlanmış mesaj, ‘Rector gloriosus mansionem immortalem’ olacaktır. “Rector (m hafrine karşılık),  gloriosus (o harfine karşılık ),  mansionem (n harfine karşılık), immortalem (k harfine karşılık).”

Mesajı alan kişi, sözcüğü ortaya çıkarmak istediğinde okumayı tersten gerçekleştirmelidir ve her kelimelerin harf karşılıklarına bakması gerekmektedir. Mesajı almaması gereken kişiler kodlamayı okuduklarında ise bunun sadece Latince kelimelerden oluşan uzun bir dua olduğunu düşünür, bu yüzden şüphe çekmesi pek olası değildir.

Bellaso Şifresi

Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre
Giovan Battista Bellaso tarafından – it.wikipedia’dan Commons’a aktarıldı, Antonio_G_Colombo , Public Domain, Link

16. yüzyılda, İtalyan kriptograf Giovan Battista Bellaso, mesajları şifrelemek için birden fazla alfabe kullanmanın gücünü fark eder. Bellaso’nun yönteminde, yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir çok alfabe kullanılır:

Şifreyi kullanmak için, mesajı gönderen ve alan arasında önceden anahtar bir kelime belirlenmesi gerekir.

Bu anahtar kelimeyi yukarıdaki gibi mesajımızın üzerine gerektiği kadar yazarız. (biz ROMVLVS kullandık). Her harfi şifrelemek için, Bellaso’nun yukarıdaki şemasından, anahtar kelimenin her harfiyle etiketlenmiş alfabeye bakarız ve ardından şifreli harfi elde etmek için mesajdan o karakterin üstünde veya altında bulunan harfi yazarız.

Daha sonra kodlanmış mesajı bizim örneğimizde ‘QMUNMTCPIIIALQSDAYM’ olarak görürüz. Orijinal mesajdaki farklı harflerin aynı şifre harfiyle şifrelenebileceğine dikkat edin; bu, mesajı ele geçiren herkesin kafasını karıştırmak için kullanılan bir yoldur.

Dorabella Şifresi

Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre
Edward Elgar tarafından – ciphermysteries, Public Domain

Temmuz 1897’de, besteci Edward Elgar, karısı ve kızıyla yaşadığı ve eserlerinin çoğunu bestelediği Malvern’de bir rahip  Alfred Penny’yi ziyaret etmeye gider. Orada Rahibin üvey kızı olan yirmi üç yaşındaki Dorabella lakaplı Dora Penny’le tanışır ve daha sonra ona şifreli bir mektup gönderir.

Gönderilen mektup içerisinde 87 karakterden oluşan şifreli mektup bugün hâlâ kriptografi uzmanaları tafarından gizemi çözülebilmiş değil.

Seksen yedi karakterden olan bu şifreli mektup, kriptografi dahilerince bile hâlâ çözülebilmiş değil. Kısa bir şifre olduğu için çözülmesinin çok zor olduğu belirtiliyor. İddiaya göre bu mektup, sadece Dora ve Edward’ın bildiği özel bir dilde yazıldı. Tahminler, şifrelenen metnin bir aşk mektubu olduğu yönünd

Sherlock Kodu

Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre
Arthur Conan Doyle tarafından – http://archive.org/details/returnofsherlock00doyliala , Public Domain, Link

Sir Arthur Conan Doyle şifrelerden etkilenir ve şifreleri Sherlock Holmes hikayesi The Adventure of the Dancing Men’in ana olay örgüsü olarak kullanır. Hikaye, Norfolk arazi sahibi Hilton Cubitt ve yeni Amerikalı eşi Elsie’nin, garip mesajlar almasıyla başlar.

Mesajlar, kolları ve bacakları farklı pozisyonlarda dans eden ve bayrak taşıyan insan figürleriyle aktarılır. Böyle mesajlar alışları Elsie’yi çok korkutur  ve Cubitt, Baker Street dedektifinin yardımını ister.

Sherlock, mesajda bir harfin her zaman aynı dans eden insan figürü tarafından temsil edildiği basit bir ikame şifresi kullandığını fark eder. Mesajı deşifre etmek için frekans analizi adı verilen bir teknik kullanır. İngilizce’de en yaygın kullanılan harfler E, T, A, O, I, N, S, H, R, D ve L’dir ve bu nedenle mesajın şifresini çözmek için hangi çöp adam figürünün en sık kullanıldığına dair bir analiz çıkarır. Holmes, mesajlardan birinde “ ELSIE, TANRINLA TANIŞMAYA HAZIRLAN” yazdığını fark eder ve hemen Norfolk’a doğru yola çıkar.

Holmes varmadan önce, Cubitt vurularak öldürülür, ancak Holmes, katili, Elsie’nin Amerika’dayken ilişkisi olduğu eski Chicago gangsteri komşuları çiftçi Abe Slaney olarak tanımlar.

Choctaw Kodu Konuşmacıları

Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre

ABD Ordusunun 36. Tümeni Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da Batı Cephesinde savaşırken, mesajların iletilmesinde telefonların dinlenmediğinden emin olmak zorundaydı. Ancak bir süre sonra Ordu, mesajların Almanlar tarafından gizlice dinlendiğini fark etti.

Tümen içinde, çoğu hiçbir zaman yazıya dökülmemiş yirmi altı farklı lehçe konuşan Choctaw Yerli Amerikalılardan oluşan bir bölük vardı. Bölükten mesajları tercüme etmeleri ve iletmeleri istendi daha sonra Almanlar aniden söylenenlerden hiçbir şey anlayamadıklarını gördüler.

Sistemin ilginç yanı, Choctaw lehçesinin mesajları iletmek için gerekli tüm askeri terimleri içermemesiydi. Toplar için “büyük silah”, makineli tüfekler için “hızlı ateş eden küçük silah” tabirlerini kullandılar.

Soe Kodu

İkinci Dünya Savaşı boyunca, Britanya’nın Özel Harekat Birimi, şiirlere dayalı kodlar kullanarak düşman hatlarının arkasındaki ajanlarla bu şekilde iletişim kurdu. İlk adım, bir şiirden beş kelime seçmekti.

Mesela Shakespeare’in “Seni bir yaz gününe benzetmek mi, ne gezer? Çok daha güzelsin sen, çok daha cana yakın” dizelerini sistemin ilk sırasına yazalım.

Daha sonra a’dan başlayarak alfabede ilerleyelim ve tablodaki ilk oluşumu bularak 1 diye numaralandırmaya başlayalım. İkinci a harfini 2, üçüncüsünü de 3 olarak numaralandıralım. Daha sonra b harfine geçelim ve aynısını yapalım. Eğer b harfi yoksa, c’ye geçelim ve her harfin bir numarası olana kadar bu şekilde numaralandırmaya devam edelim. Sonrasında mesajımızı harf harf aşağıdaki sütunlara yazalım. Eğer mesaj, sütunları doldurmak için çok kısaysa, xs ile isimlendirelim.

Rakamlara tekrar bakalım ve  LEI STS IAO TAM IOD BSN ERE LRD CII vb. kodlu mesajı vermek için 1 rakamının altındaki sütundaki tüm harfleri, ardından 2’yi ve devam edenleri yazalım. Tabi ki bu kodu kırabilmek için orijinal şiir sözlerine ihtiyacımız var.

Kedi Mimi Kodu

Bu sevimli kedi mimi göründüğü gibi olmayabilir belki de gizli bir mesaj saklıyordur.

Steganografi veya mesaj gizleme, eski zamanlardan beri kullanılıyor, ancak bazı insanlar artık dijital görüntülerin renk bilgisinde mesajları gizleyerek onu güncel hale getiriyorlar.

24 bit RGB olarak bilinen görüntü sistemi, milyonlarca farklı tonu ayırt etmek için kullanılabilir ve her piksele yapılan kırmızı, yeşil ve mavi katkılar sekiz ikili basamakla temsil edilir. Aralığı, renksizler (00000000) ile tam renkliler (1111111) arasında değişir.

Örneğin, 11111110 ve 11111111 ile temsil edilen tonlardaki fark, insan gözüyle algılanamaz. Bunu yararlanarak, mesajı gizlemek için en sağdaki basamağı kullanabiliriz.

Bir piksel bize üzerinde oynamamız için üç ikili basamak (kırmızı, yeşil ve mavi) verir ve 5 cm karelik bir web görüntüsü 20.000’den fazla piksel içerir, böylece alıcı bilgiyi nasıl çıkaracağını bildiği sürece, bir metin mesajını veya tamamen farklı bir resmi kolayca gizleyebilirsiniz.

Kuantum Kriptografisi

Kuantum mekaniğinden kriptografik yöntem olarak faydalanılabilir. Bir şema, bilgiyi saklamak için fotonların polarizasyonunu kullanır. Işığı polarize etmek için iki yol vardır. Ya doğrusal olandır yani titreşimin yatay veya dikey olduğudur yada titreşimin diyagonal olduğudur.

Bu polarizasyonları 0 ve 1 ikili sayı sistemlerini temsil etmek için kullanabiliriz. Örneğin, yatay polarizasyonda (-), 0’ı, dikey polarizasyonda (|), 1’i temsil edebilir veya sol elle yapılan diyagonal polarizasyon (\) : 0, sağ elle yapılan diyagonal polarizasyon (/) : 1 olabilir.

Bu mesajlaşmanın işe yaramasını sağlamak için, karşı tarafın doğrusal yada diyagonal hangi polarizasyon şemasının kullanıldığını bilmesi gerekir. Yalnızca doğru dedektör tipini kullanarak doğru ikili sistemi elde edebiliriz.

Hadi bunun ne anlama geldiğine bakalım. Ayşe, Ali’ye rastgele polarize edilmiş fotonları kullanarak kısa (altı basamaklı) bir mesaj göndermiş olsun.

Ayşe’nin bit dizisi 1 0 0 1 1 0
Polarizasyon dizisi X + X + + X
Gönderilen foton / \ | | \

( X = diyagonal, + = doğrusal)

Ali daha sonra kendisine ulaşan fotonların polarizasyonunu ölçer. Doğrusal ve diyagonal polarizasyon dedektörleri arasında rastgele geçiş yapar, bu da bazen seçiminin Ayşe’ninkiyle eşleşeceği, bazen de eşleşmeyeceği anlamına gelir.

Ayşe’nin bit dizisi 1 0 0 1 1 0
Ali’nin polarizasyon tahmini X X + + X X
Ali’nin ölçümü / \ | / \

Ali’nin rastgele seçimleri, henüz bunu bilmese de birinci, dördüncü ve altıncı fotonlar için uyuşuyordu. Ayşe’nin Ali’ye bitin 0 mı yoksa 1 mi olduğunu açıklamadan ona her foton için hangi polarizasyon şemasını kullandığını söyleyebilmesi için telefonlaşmaları yeterliydi. Ali daha sonra foton bir, dört ve altı için doğru olduğunu onaylayabilirdi.

Bu, Ayşe ve Ali’nin bu üç fotonu, güvenliği fizik yasaları tarafından garanti edilen bir şifreleme anahtarı olarak kullanmalarına izin verir ve buna kuantum şifre dağıtımı denir.

Tarihteki En Gizemli 10 Kod Ve Şifre
De/Cipher: Şimdiye Kadar İcat Edilen En Büyük Kodlar Ve Onları Nasıl Kırarsınız, Mark Frary çıktı (14,99 £, Modern Kitaplar)

HİLAL YANIKEL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Perovskit Güneş Pilleri

Güneş Enerjisi, Yeni Bir Buluş Sayesinde Nihai Enerji Kaynağı Olabilir

Dünyanın en önemli arkeolojik buluntuları