İbni Sina Kimdir? İbni Sina’nın Hayatı Hakkında Bilinmeyenler

İbni Sina ‘nın asıl adı Ebu Ali el-Hüseyin İbni Abdullah İbni Sina. İslam dünyasında kısaca İbni Sina olarak anılır. Bilinen diğer ismiyse Avicenna ’dır.

Biyografi

Ebu Ali el-Hüseyn ibn Sina, Avrupa’da daha çok Latince “Avicenna” adıyla tanınır. Muhtemelen İslam geleneğindeki en önemli filozof ve modern öncesi dönemin tartışmasız en etkili filozofudur.

Yaklaşık 980’de Orta Asya’da Buhara yakınlarındaki Afshana’da doğdu, en iyi bilgin olarak, ana eseri Canon’un ( el-Kanun fi’l-Tibb ) Avrupa’da ve Avrupa’da bir tıp kitabı olarak öğretilmeye devam ettiği bir hekim olarak bilinir.

ibni sina

İbn Sina 980 civarında Maveraünnehir’de Buhara yakınlarındaki bir köy olan Afşana’da doğdu.Erken modern döneme kadar İslam dünyası ve ana özeti Cure (eş-Şifa’) olan bir filozof olarak, Avrupa skolastisizmi ve özellikle Thomas Aquinas üzerinde belirleyici bir etkisi oldu.(ö. 1274). Öncelikle varlığın bu dünyadaki mevcudiyetini olumsallığıyla bağlantılı olarak anlamakla ilgilenen metafizik bir filozof olan İbn Sina’nın felsefesi, Müslüman kültürünün dini zorunluluklarıyla uyumlu, tutarlı ve kapsamlı bir sistem inşa etme girişimidir.

Bu itibarla, ilk büyük İslam filozofu olarak kabul edilebilir. Tanrı için Zorunlu Varlık olarak ifade ettiği felsefi alan, onun ruh, akıl ve kozmos teorilerinin temelini oluşturur. Ayrıca, klasik İslam’daki felsefi girişimde, din ve felsefe arasındaki ilişkiyi kurmak için özür dileme kaygılarından, temel dini doktrinleri felsefi anlamda anlama ve hatta Kuran’ı analiz etme ve yorumlama girişimine doğru bir gelişme dile getirdi.

Aristotelesçi ve Neoplatonik gelenekler. İkincisi ile olan ilişkisi ikirciklidir: sudurcu bir kozmoloji gibi bazı temel yönleri kabul etmesine rağmen, Yeni Platoncu epistemolojiyi ve önceden var olan ruh teorisini reddetmiştir. Ancak onun metafiziği, daha sonraki Aristoteles yorumcularının “Amonnocu” sentezine ve anlam, anlam ve varlık üzerine hukuk teorisi ve kelam tartışmalarına çok şey borçludur.

İbn Sina’nın felsefe dışında diğer katkıları tıp, doğa bilimleri, müzik teorisi ve matematik alanlarındadır. İslam ilimlerinde (ulüm), eğitimli bir filozofun tefsir yöntemini ortaya koyan ve vahiy ile uzlaşmaya çalışan seçilmiş Kur’an ayetleri ve bölümleri üzerine bir dizi kısa tefsir yazdı. Ayrıca, 20. ve 21. yüzyıl biliminin felsefi değeriyle şiddetle çelişen bazı edebi alegoriler yazdı.

Ortaçağ Avrupa’sındaki etkisi, ilk kez İspanya’da üstlenilen eserlerinin çevirileriyle yayıldı. İslam dünyasında etkisi hemen oldu ve Michot’un “ la pandémie avicennienne” dediği şeye yol açtı. Gazzâlî, filozofların sapkınlıklarına karşı teolojik saldırıya öncülük ettiğinde, İbn Sina’yı seçti ve bir nesil sonra Şehristânî , İslam filozoflarının öğretileri hakkında bir açıklama yaptığında, metafiziğini incelediği İbn Sînâ’nın eserine güvendi. daha sonra Filozoflarla Mücadele (Musari’at al-falasifa) adlı eserinde bunu çürütmeye çalıştı.

İbni Sina metafiziği, İslam felsefesi ve felsefi teoloji tartışmalarının temeli oldu. İran’daki erken modern dönemde, onun metafizik konumları, İsfahan ekolünün düşünürleri, özellikle Molla Sadra (ö. 1641) nedeniyle geçirdikleri yaratıcı bir değişiklikle gösterilmeye başlandı.

Avicenna Yani İbn-i Sina Başarıları

Metafizik ve ruhun varlığı üzerine olan çalışmaları Batı’da skolastik düşünce (okul felsefesi) üzerinde büyük bir etkiye sebep oldu ve İslam dünyasında olduğu gibi önemli tartışma ve argümanlara temel oluşturdu. İslam felsefesinin ana temsilcisiydi. İslam dünyasında yapılan araştırmalarla birlikte Galen ’in, Ayurveda ’nın çalışmalarını ve Arap ve İranlı bilim insanlarının çalışmalarını inceledi. Bunlardan öğrendiği bilgileri derledi.

Felsefesi

Felsefesini tanrının varlığı ve evrendeki etkileri üzerine kurdu. Mantık, metafizik ve etik üzerine yazsa da hem İslam dünyasını hem de Batı dünyasını en çok etkileyen Yunan felsefesi ile Tanrı’nın varlığı üzerine olan düşüncelerini birleştirme çalışmasıydı. Ana dili Farsça olsa da yazılarını o dönemin bilim dili olan Arapça ’da yazmıştı.

Eserleri

İbni Sina Kimdir? İbni Sina’nın Hayatı Hakkında Bilinmeyenler

Birçok konuda yazmış olsa da çoğu çalışması tıp üzerineydi. Çalışmalarından 40 ’ı sağlam halde. En önemli eseri Tıp Kanunları (El Kanun Fit-Tıp) kitabı 1516 ve 1574 arasında Avrupa’da 60 defa basıldı. 1700’lerin ortasına dek Avrupa’da ve Doğu’da en önemli tıp ders kitabı olarak okundu.
konu ile ilgili bir makalemiz: İbn-i Sina’nın “Tıbbın Kanunu” adlı kitabının İrlanda diline çevirisi bulundu

İbni Sina Hayatı Kronoloji

 • 980’de Orta Doğu’da Afsana kentinde doğdu.
 • Yaklaşık 10 yaşında Kuran ’ı ezberledi.
 • Ergenliğinde Aristo ’nun Metafizik kitabını okuduve farklı kaynaklardan tıp eğitimi aldı.
 • 16 yaşında kendi metotlarını geliştiren bir doktordu.
 • 18 yaşında kendini geliştirdi. ‘Tıp, matematik ve metafizik gibi zor bir bilim değildir, bu yüzden kısa sürede büyük yol katetti; onaylanmış ilaçları kullanarak hastaları tedavi etmeye başladım.’ Dedi. Ünü kısa sürede yayıldı.
 • 1000 yılında babası vefat etti ve 1002 yılında politik sebeplerden dolayı Buhara ’dan Urganj kentine göçmek zorunda kaldı.
 • 1012’de Horasan ’a taşındı ve Tıp Kanunları kitabı üzerinde çalışmaya başladı.
 • 1013’te Tahran yakınlarındaki Rai kentine taşında ve doktor olarak çalışmaya başladı.
 • 1015’te Hamadan kentine yerleşti ve Şam’da vezir oldu.
 • 1021’de Kakuyiddin ’in veziri oldu ve Bilgi Kitabı isimli kitabı yazdı.
 • Hamadan emirinin ölümünden sonra İsfahan emirine yazdığı mektupla onun için çalışmak istediğini yazdı. Yeni Hamadan emiri bu mektubu bulunca onu hapsetti ancak İbni Sina kaçmayı başardı.
 • 1025 ’te kılık değiştirerek Isfahan’a vardı ve şehrin yöneticisi tarafından iyi karşılanıp orada çalışmaya devam etti.

İbni Sina Nasıl Öldü?

1037’de 58 yaşında bağırsak sancısından dolayı hayatını kaybetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir:
İbn-i Sina ’nın Bin Yıl Önceki Süpernovadan Bahsettiği Keşfedildi
Newton, Torricelli, Galileo ve Copernicus’un ilham kaynağı: El-Biruni
Ortaçağ tıbbında esrarengizliği ile dikkat çeken 10 akılalmaz tedavi!
Editör / Yazar: Şeyma SÜRÜCÜ
Kaynak: https://www.ediblewildfood.com/bios/ibn-sina.aspx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

CRISPR Gen Düzenleme, İlk Kez İnsanların Üzerinde Körlük Tedavisinde Kullanılacak

Mars Bileti Alma projesinde Türkiye 2,5 milyon ile 1. sırada kayıtlar sürüyor