Uzun Süreli Bakışma Halüsinasyon Nedeni

Bir araştırmaya Göre İnsanlar Birbirinin Gözlerine Uzun Süreli Baktığında Halüsinasyon
Oluşabiliyor
Psychiatry Research Dergisi’nde yayınlanan, italyan psikolog Giovanni Caputo’nun
araştırmasına göre insanlar birbirlerinin gözlerine uzun süre ve ayırmadan baktıkları zaman
iki tarafta da halüsinasyonlar ve ayrılma semptomları oluştuğu gözlemlenmiştir.
Caputo’nun çalışmasında 40 gönüllü sağlıklı bireyin uzun süre yüzyüze bakmaları istendi.
Katılımcıların önce 10 dk boş duvara daha sonra 10 dk boyunca birbirlerine bakmaları istendi.
Bir kontrol grubunu da içeren bu araştırmada daha sonrasında katılımcılardan bir anketi
doldurmaları istendi.
Araştırmanın sonuçlarında deney grubunun kontrol grubuna göre daha fazla halüsinasyon
gördükleri ve ayrılma semptomları yaşadıkları gözlendi. Ayrıca renk ve ses algısında değişme
ve zamanın sürüklenmeye başlaması gibi sorunlar da gözlendi. Kişiler halüsinasyonlarında
canavar imajları ya da kendi yüzlerini görmeye başladıklarını belirttiler. Caputo bu
halüsinasyonlarının sebebini bilmese de duyusal yoksunluktan dolayı beynin gerçeklikten
uzaklaşıp bilinçaltı düşüncelere yoğunlaşmasından kaynaklanabileceğini belirtmektedir.