içinde

Mikroorganizmalar Nelerdir? Mikroorganizmalar için Genel Bir Bakış.

Bedenimizdeki ve Çevremizdeki Mikroorganizmalar için Genel Bir Bakış. Mikroorganizmalar içindeki bazı ana bölümleri kısaca keşfedeceğiz.

Genellikle mikroorganizmalar ya da mikroplar olarak bilinen mikroskobik canlılar, tüm çevremizde ve hatta bedenimiz içerisinde bulunurlar. “Mikroplar” grubu, içinde bakteriler, mantarlar, virüsler, algler, arkeler ve tek hücrelileri kapsayan çok kapsamlı varlıklardır. Bunlardan bazıları, örneğin bakteri ve mantarlar, iyi bilinirken arke gibi bazıları da daha az bilinirler.

İlginizi çekebilir: Pasifik Okyanusu ’nun derinliklerinde arsenik soluyan Mikroorganizmalar keşfedildi!

Mikroorganizmalar, adının da çağrıştırdığı gibi o kadar küçüktürler ki onları görmek için çoğunlukla bir mikroskop gerekir. Dünyadaki mikropların büyük çoğunluğu insanlar, bitkiler ya da hayvanlar için gerçek bir tehdit oluşturmazlar.

Bedenimizdeki ve Çevremizdeki Mikroorganizmalar için Genel Bir Bakış.

Aslında insanların yanı sıra onlar da dünyanın dönmesi, ayrışması, çürümesi ve hatta besinlerin sindirimi için çalışırlar. Bununla beraber, hastalığa, kötü kokuya yol açan, ürün ve yüzeylere zarar veren, hayatımızı negatif yönde etkileyen bazı mikroorganizmalar da mevcuttur. Bunlardan genelde medyada duyduklarımızın isimleri Salmonella, E. Coli, MRSA, sıtma ve kuş gribidir.

İlginizi çekebilir: Bunlar Sizin Dilinizde Yaşayan Mikroplar

Mikroorganizmalar içindeki bazı ana bölümleri kısaca keşfedeceğiz. Umut ediyoruz ki her grup hakkında bazı ilginç bilgiler ve farklılıkları sizlere aktaracağız.

Mikroorganizmalar içindeki bazı ana bölümler

Bakteriler

Bakteriler, muhtemelen en iyi bilinen mikroorganizmalar, prokaryotların bir üyesidirler. Hücre içinde çekirdekleri yoktur ve organel (özelleşmiş hücre organları) içermezler. Bakteriler içinde daha kalın hücre duvarına sahip Gram-pozitif ve iç ve dış zar arasında sıkıştırılmış ince bir katmana sahip Gram-negatif hücreleri olmak üzere iki kısımdır.

İlginizi çekebilir: Bakteri Nedir? Bakteriler, İnsan Sağlığını Nasıl Etkiler?

Bakteriler son derece kapsamlı ve sayı bakımından dünyadaki en başarılı canlılardır. Bakteriler sindirim gibi bedensel fonksiyonları hedefleyen, insan bedeninde zararsızca yaşayan tek mikroorganizma çeşididir. Aslında insan bedeninde bakteriler insan hücrelerinden daha fazla olmasına rağmen boyutları çok daha küçüktür.

Bedenimizdeki ve Çevremizdeki Mikroorganizmalar için Genel Bir Bakış.

“Canlı” mikroorganizmalardan bakterilerin, yalnızca birkaç tanesi tehlikeli olmasına rağmen, hastalık yönünden insanlar için çok tehlikeli sorunlara yol açabilir.

İlginizi çekebilir: Bakteriler, hayatta kalmak için Darvin’in evrim teorisinin tam tersine, işbirliği yapıyor

Mantarlar

Mantarlar, belli bir çekirdeği ve organları olan organizma anlamına gelen ökaryotlardır. Ökaryot hücreleri bakteri gibi prokaryot hücrelerinden daha fazladır. Mantar kolonileri, örneğin ekmek küfleri belli bir düzey geliştiklerinde insan gözüyle görülebilirler. Mantarlar 3 temel gruba ayrılırlar:

  • İpliksi büyüme gösteren ve çok hücreli küfler,
  • Tek hücreli olabilen ve ipliksi yapıya sahip olmayan mayalar
  • Sporların çoğalması için meyve veren bir gövdeye sahip olan mantarlar

Mantarlar, bağışlıklık zaafiyeti olanlar için sorun teşkil edebilir. Bitkilerde hastalığa yol açan belli patojenleri ihtiva edebilir. Bununla birlikte, bu gruptaki organizmaları tıpkı bira ve diğer yiyecek maddelerinin üretimindeki gibi gıda endüstrisindeki yaygın kullanımlarından da tanırız.

Virüsler

Virüsler pek çok uzman tarafından canlı olmayan organizmalar olarak değerlendirilir. Virüsler temel olarak nükleik asit (DNA ya da RNA) ve kılıf proteinden oluşurlar. Bir viriyon (virüs taneciği) çoğalmak için konak bir hücreye ihtiyaç duyar. İnsan anatomisinde virüs bir insan hücresine girer ve o hücreyi üremek için işgal eder.

İlginizi çekebilir: Birçok Hastalığın Sebebi Virüs Nedir? Virüsler Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Pek çok durumda bağışıklık sistemimiz virüsün varlığını saptar ve bize grip ya da nezle belirtileri göndererek harekete geçer. Bazı virüsler, örneğin HIV hücrelerde kalıcı ve geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir.

Algler

Algler, bazılarına göre hem prokaryot hem ökaryot içerdiğinden tanımlaması daha zor organizmalardır. Diğer mikroorganizmaların aksine, algler fotosentez yapabilen canlılardır ve çoğunlukla deniz ortamında bulunurlar. Prokaryotik algler ya da Siyanobakteriler bazı fikir ve tanımların  onların yalnızca ökaryot (temelde küçük sucul bitkiler) olduğunu ifade edeceğinin aksine çoğunlukla Mavi-yeşil algler olarak adlandırılır.

Arkeler ve Tek hücreliler gibi genellikle daha az bilinen diğer tür mikroorganizmalar da vardır.

Hatice Kübra Nakir

Yoruma kapalı.