Biyosfer Nedir? Biyosfer Hakkında Genel Bilgiler

Biyosfer, (Yunancada bios yaşam anlamına gelir.) yaşamın olduğu dünya katmanıdır. Bu katman deniz seviyesinden on kilometre yukarı ve 8 kilometre derinliğindeki -Porto Riko Çukuru gibi-okyanus derinliklerine kadar uzanmaktadır. Bununla birlikte Dünya’nın yaşam içeren katmanı incedir: üst atmosferde çok az oksijen var ve hava sıcaklığı çok düşüktür, okyanus derinlikleri ise karanlık ve soğuktur. Aslında biyosferin, boyutuna bağlı olarak bir elmanın kabuğu gibi olduğu söyleniyor.

Bu terim İngiliz jeolog Eduard Suess (1831-1914) ve Rus fizikçi Vladimir I. Vernadsky (1863-1945) tarafından geliştirildi. Biyosfer; litosfer (taş), hidrosfer (su) ve atmosfer (hava) ile Dünya’nın çevresindeki dört katmandan biridir. Bu dört katman ekosistemin tamamını oluşturmaktadır.

İlginizi çekebilir: Gökbilimciler, Mars Atmosferinde Yıllardır Aradıkları Bir Olguyu Buldular

Şu ana kadar evrenin hiçbir yerinde yaşam izi görülmedi dolayısıyla Biyosferin bir benzeri daha yoktur. Dünya’daki yaşam da güneşe bağlıdır. Enerji, güneş ışığı olarak alınır, bitkiler, bazı bakteriler ve tek hücreli canlılar tarafından müthiş fotosentez olayı için kullanılır.

Fotosentez olayında; karbondioksit ve su alınan enerji ile tepkimeye girerek şeker gibi organik bir bileşik ve oksijen üretilir. Hayvanlar, mantarlar, parazit bitkiler ve birçok bakteri türlerinin büyük bir çoğunluğu direkt veya dolaylı yoldan fotosenteze bağlıdır.

Bağımsız ekosistemlerin keşfedilmesi

Biyosfer Nedir? Biyosfer Hakkında Genel Bilgiler: Soğuk suyla temas ettiğinde çökelti haline gelmiş krater görselleri
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Görseli

70’lerin sonunda güneşten nispeten bağımsız ekosistemler keşfedildi. Derin okyanuslardaki çatlaklardan, yer kabuğunun altında magma tarafından ısıtılmış, aşırı yüksek derecede (400° C) sular fışkırır. Soğuk suyla temas ettiğinde çözünmüş mineraller çökelti haline gelerek büyük yüksekliklere ulaşabilen kraterler haline gelir.

Hidrotermal bacalar civarında kemosentetik bakterilere bağımlı yoğun bir hayvan topluluğu bulunmaktadır. Kemosentetik bakteriler, sıcak su tarafından çıkarılan kükürt bileşiklerini kullanır ve dönüştürür. Sonrasında salyangozlara, yengeçlere, karideslere, solucanlara, dev tüp solucanlarına, balıklara ve ahtapota av olan küçük kabukluları (amfipotlar ve kopepodlar) da  içeren birçok çeşit hayvan tarafından yağmalanır.

İngiliz kimyacı James Lovelock (1919 – …) Dünya fonksiyonlarının canlıların fiziksel özellikleri üzerinde etkili interaktif bir sistem olduğu hipotezini ileri sürdü.

İlginizi çekebilir: Dünya’da “Altıncı Kitlesel Yok Oluş” Beklenenden Daha Hızlı Yaşanıyor

Hilal İNAN

Yoruma kapalı.

Bir yorum

Singapur’da Bir Haftada 1.158 Dang Humma Vakası Görüldü

Hindistan’ın Bilime Yaptığı En İyi Beş Katkı