Fizik Tedavi Nedir? Alanları ve Önemi

Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonu (WCPT), fizik tedavi mesleğinin uygulama alanlarını ifade etmekten ve fizyoterapistlerin rollerini tanımlamaktan sorumludur. Ulusal fizik tedavi dernekleri ise, mesleğin uygulama kapsamı içerisinde kendine özgü planları çizer, tarar ve düzenler.


Fizik Tedavi Nedir? Fizik Tedavi Tanımı ve Alanları

Fizik Tedavi Nedir?

Fizik tedavi, fiziksel terapistler tarafından bireylere ve popülasyonlara, yaşam boyunca maksimum hareket ve fonksiyonel kabiliyetin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve geri kazanılması için sağlanan hizmetlerdir.

Fiziksel terapi, fizyoterapistlere özgü bilgi ve becerilerin kullanılarak hareket potansiyelinin incelendiği / değerlendirildiği ve hedeflerin üzerinde ilerlendiği bir alandır.

Bu tedavi sürecinde fizyoterapistler, hastalar, diğer sağlık çalışanları, aileler, bakım verenler bulunur (ek 1) .Fiziksel terapistler hareket potansiyelini belirlemek ve en üst düzeye çıkarmakla uğraşırlar. Bu alanlar fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal durumu kapsar.

Nitelikli ve profesyonel bir Fizyoterapist  aşağıdaki yazan özelliklere sahip olmalıdır:

 • Hastanın ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesini / değerlendirmesini üstlenmek,
 • Muayene / değerlendirmeden elde edilen bulguları hastalar ile klinik yargılarda bulunmak için değerlendirmek,
 • Tanı, prognoz ve planları düzenlemek,
 • Gereken durumlarda uzman görüşü almak veya başka uzman fizyoterapistlere yönlendirmek,
 • Müdahale/tedavi programını uygulamak,
 • Herhangi bir müdahalenin / tedavinin sonuçlarını belirlemek,
 • Hastanın hastane dışında kendisini kontrol etmesi için önerilerde bulunmak,ödev vermek.

Fizyoterapistin vücut anatomisi  ve biyomekaniği hakkında geniş bilgisi, tanı ve müdahale için stratejilerin belirlenmesinde temel öneme sahiptir.

Fiziksel terapist uygulamalarının kapsamı doğrudan hasta ile sınırlı değildir, aynı zamanda şunları içerir:

fizik tedavi – Fiziksel terapist uygulamaları
 • Halk sağlığı stratejileri
 • Sağlık için savunuculuk yapmak
 • Başkalarına denetleme ve delegasyon yapma
 • Yol göstermek,kılavuzluk yapmak
 • Yönetmek
 • Araştırmak
 • Öğretmek
 • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık politikasını geliştirmek ve uygulamak

Fiziksel terapistler bağımsız hekimler ve ayrıca sağlık hizmeti sunan ekip üyeleri olarak çalışır ve WCPT’nin etik ilkelerine tabidir. İlk irtibat uygulayıcıları olarak hareket edebilirler ve hastalar başka bir sağlık uzmanına gözükmeden doğrudan hizmet alabilirler.* (Çok Önemli)

Fizik Tedavi Kaç Seans Sürer?

Gerçek şu ki, kas-iskelet sisteminde arızaya neden olan bir kaza, ameliyat veya hastalık / rahatsızlık olduğunda, germe ve güçlendirme dahil olmak üzere iki veya üç seans terapötik egzersiz ve hareketin hareket açıklığının ve gücün geri kazanılmasında en başarılı olduğu kanıtlanmıştır. .

Fiziksel terapistler, kendi etik ilke kuralları ile yönlendirilirler. Böylece, aşağıdaki amaçlardan herhangi birine sahip olabilirler:

fizik tedavi
 • Fiziksel aktivite ve egzersizin önemini vurgulayarak, bireylerin ve genel kamu / toplumun sağlığını ve iyiliğini teşvik etmek,
 • Sosyo-ekonomik faktörler, çevresel faktörler ve yaşam tarzı  faktörler gibi olumsuz durumlar sonucu  hareket bozukluğu riski taşıyan bireylerde, bozulmaların, aktivite kısıtlamalarının ve engellerin önlenmesi,
 • Hareket için gerekli olan vücut sistemlerinin bütünlüğünü sağlamak, işlev ve toparlanmayı en üst düzeye çıkarmak, iş yapmadaki zorluğu en aza indirmek, aktivite kısıtlılığı olan bireylerde bağımsız yaşamı ve işlenebilirliği artırmak için tedavi etmek,
 • Kişinin sosyal hayata tam katılımı için GYA ‘sını (Günlük Yaşam Aktiviteleri) düzenlemek.

Fiziksel terapistlerin eğitimi ve klinik uygulamaları, uygulandıkları sosyal, ekonomik, kültürel ve politik bağlamlara göre değişmektedir. Bununla birlikte, bu tek bir meslektir ve herhangi bir ülkede elde edilen ilk mesleki yeterlilik, fizyoterapisti mesleki unvanı kullanmak ve bağımsız bir profesyonel olarak uygulamak için niteleyen bir müfredatın tamamlanmasını temsil eder.

Fizik tedavi nerede uygulanmaktadır?

Fiziksel terapistler, diğer sağlık hizmetleri / hizmet sağlayıcılarından bağımsız olarak , hareket bozukluklarını önleme ya da hareket bozukluğu olan bireylerde en iyi işlev ve yaşam kalitesini sürdürme, koruma amaçlı disiplinler arası rehabilitasyon programlarında işbirliği içinde çalışırlar. Fiziksel terapistler çok çeşitli ortamlarda pratik yaparlar.

Fizik tedaviyi fizik tedavi yapan unsur nedir?

Aşağıda yazılanlar bu sorunun cevaplarıdır ve fizik tedavinin temel kaygılarını yansıtır.

 • Hareket, sağlık ve iyi olmanın  temel bir unsurudur ve insan vücudunun çeşitli seviyelerde bütünleşik, koordine edilmiş fonksiyonuna bağlıdır. Hareket bizin için amaçlıdır, iç ve dış faktörlerden etkilenir. Fiziksel terapi, bireylerin ve toplumların hareket ihtiyaçlarına ve potansiyellerine yöneliktir.
 • Bireyler fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörlere verdikleri tepkiler sonucunda değişme kapasitesine sahiptir. Beden, zihin ve ruh, bireylerin kendi görüşlerine katkıda bulunur ve kendi hareket ihtiyaçları ve hedefleri hakkında farkındalık geliştirmelerini sağlar.
 • Fiziksel terapinin ayrılmaz bir parçası, gereksinimlerini karşılıklı olarak anlamaları için fizyoterapist  ile hastanın arasındaki etkileşimdir. Bu etkileşim, sağlığı ve refahı artırabilecek beden bilincini ve hareket davranışlarını olumlu olarak değiştirmek için gereklidir. Aynı zamanda diğer ekip üyelerini, tedavi programını sağlıklı bir şekilde çizebilmek için birbirleriyle iletişim halinde olmalıdır. Fiziksel terapistler, uygun sağlık politikalarını ve stratejilerini bilgilendirmek, geliştirmek  veya uygulamak için idare ve yönetişim yapılarıyla da etkileşime girerler.

Fizik Tedavi Tanımının İlkeleri:

 • Mesleğin tarihine ve köklerine saygı duymak ve tanımak,
 • Yeniliklere açık olmak ve her zaman yeni bilgilerle kendini güncel tutmak,
 • Kültürlere,değerlere ve inançlara her zaman saygı göstermek ve ona göre hareket etmek,
 • Yaygın olarak anlaşılan ve yeterince tanımlanmış olan terminoloji kullanmak,
 • Uluslararası kabul görmüş modelleri ve tanımları tanımak (örneğin, Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımı, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırması)
 • Hareket bilimlerinin fizik tedavi müfredatındaki her seviyedeki önemini kabul etmek,
 • Mümkün olan her yerde kanıta dayalı uygulama gereksinimini vurgulamak,
 • Meslek içinde yapılan araştırmaları, uygulamaları, yenilikleri takdir etmek ve desteklemek,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun İlgilendiği  Alanlar:

Fizik Tedavi Nedir? Fizik Tedavinin Tanımı ve Alanları
 • Terapatik egzersiz,
 • GYA (günlük yaşam aktivitesi) için fonksiyonel eğitim,
 • Sosyal topluma ayak uydurabilmek için fonksiyonel eğitim,
 • Manuel Terapi Teknikleri (Mobilizasyon ve Manipulasyon)
 • Ortez, Koruyucu ve Destekleyici cihazlar, Protez
 • Hava yolu temizleme teknikleri,
 • Elektroterapi modaliteleri,
 • Fiziksel alanlar ve Mekanik yöntemler,
 • Koordinasyon ve İletişim becerisinin geliştirilmesini kapsar .

Fizyoterapistler Nerelerde Çalışır?

fizyoterapistler nerelerde çalışır
 • Birinci basamak sağlık merkezleri, bireysel evler,
 • Eğitim ve Araştırma Merkezleri,
 • Spor Kulüpleri, Sağlık Kulüpleri, Spor Salonları ve spalar,
 • Darülacezeler,
 • Bakım evleri,
 • Hastaneler,
 • İş Sağlığı Merkezleri,
 • Ayakta Tedavi Klinikleri,
 • Fizyoterapist Özel Ofisleri, Uygulamaları, Klinikler,
 • Hapishaneler,
 • Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için kamuya açık alanlar,
 • Rehabilitasyon Merkezleri ve Konutlar,
 • Okul öncesi ve Özel okullar,
 • Kıdemli Vatandaş Merkezleri,
 • Spor Merkezleri / kulüpleri,
 • İşyerleri / şirketler.

DİPNOT

Prognoz: Bir hastalığın seyri hakkında tahmini ve iyileşme şansı olup olmadığı anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir.

Biyomekanik: Vücuttaki yapıların mekanik stres yani dışardan gelen bir etki sonucu vücudun nasıl yanıt vereceğinin yanıtıdır.

Delegasyon: Başkalarını denetleme

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Editör / Yazar: AHMET YAHYA KARATAY

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  İklim değişikliği

  İklim değişikliği, ABD'nin güneybatısındaki ortaçağ megadroughtlarını canlandırabilir

  MRI Taraması

  Radyologlar Yeni Bir Risk için İnsanları Uyardı: Manyetik Kirpikler