Mısır Tanrıları İçinden En Korkunç 5 Antik Mısır Tanrısı

Mısır tanrıları, hepimizin bildiği gibi Mısır mitolojisi ve tarihi gerçekten inanılmaz ve ilgi çekici. Çok sayıda tanrı, eski Mısır efsaneleri, Firavunun toprakları dahası ilginç ve şanlı s∂vaşlar eskilerden günümüze anlatılagelir. İlgili: Eski Mısır’ da Hayat

mısır tanrıları
Mısır Tanrıları İçinden En Korkunç 5 Antik Mısır Tanrısı

Mısır mitolojisinde Mısır tanrıları;

Osiris: kural koyucu ve koruyucu mısır tanrısı, Isis: bereket tanrıçası, Ptah: baş tanrı yani herşeyi yarattığına inanılan tanrı ve diğerleri gibi en çok konuşulanlar kadar ünlü olmayan bazı tanrılarda vardır. Diğerlerine oranla Daha az bilinen bu tanrılar acιmasız ve korkunç olarak bilinir. İşte bu makalede, size Mısır’ı daha da ilginç hale getirecek en ürpertici antik Mısır tanrılarının beşinden bahsettik..

Mafdet

mafdet mısır tanrısı
Mısır Tanrıları İçinden En Korkunç 5 Antik Mısır Tanrısı

Bu tanrıçanın eski Mısır sanatında kedi, kedi başı olan bir kadın ya da kadın başı olan bir kedi olarak gösterilen çeşitli tasvirleri vardır.

Mafdet adaleti ve infazları temsil eder. Bu tanrıça,  kaynaklarda genellikle bir nesneye tırmanan kedi olarak tasvir edilir. Mafdet, Firavunun düşmanlarının idamlarına da çağrılır ve genellikle cellat rolünü üstlenir.

Mafdet, Firavun’un odaları ve eski Mısır’daki diğer kutsal yerlerin korunması görevinede çok yakındı. Bununla beraber Mafdet’in yılanlarıyla beraber Güneş Tanrısını da  koruduğu efsanelerde anlatılır.
Daha sonraki dönemlerde, Mafdet kültü(tapınağı) yerine başka bir kedi tanrıçası olan Bast( Firavunu koruyan bir dişi aslan s∂vaşçısı ) kültü benimsenmiştir .

Ammit

ammit tanrısı
Mısır Tanrıları İçinden En Korkunç 5 Antik Mısır Tanrısı

“ÖIüIerin Avcısı ” olarak adlandırılan bu tanrı eski Mısır ‘da dişi bir şeytan olarak anılır. Ammit, eski Mısırlıların bildiği en büyük “insan yiyen” üç hayvanı temsil eden  kısmen aslan, su aygırı ve timsaha benzeyen bir vücuda sahip olmakla karakterize edilir.

ÖIen kişinin kalbi, tanrıça Maat’ın tüyünden ağırsa; önce adalet ve hakikat sembolü; sonra saf olmayan (kirli) olarak kabul edilir ve Ammit onu öIdürüp bedensiz dolaşan bir ruha dönüştürürdü.
Diğer unvanlar arasında “ÖIülerin Yutucusu”, “Kalp Yiyen” ve “ÖIümün Büyüğü” olarak anılırdı.

Bu tanrıçaya, eski Mısır’da hiçbir zaman tapınılmadığı ve bu yüzden de Mısırlıların korktuğu her şeyi somutlaştırdığı mitolojik bir gerçektir. Ammit, toplumda Ammit’e benzer fiziksel özelliklere sahip olan tanrıça Tawaret ile bağlantılı olarak kabul görürdü.

Shezmu

shezmu
Mısır Tanrıları İçinden En Korkunç 5 Antik Mısır Tanrısı

Bu tanrı’da  infaz, k∂n ve ş∂rap tanrısı olarak kabul edilir ve Eski Mısır’da bir iblis olarak anılırdı,bu sebepten doğada kötülük yapamayan ama şeytan olarak anılan ve korkulan tanrılar shezmu’ ya işlerinde yardımcı olurlardı.

Shezmu ‘nun bir şeytan olarak görülmesinin nedeni, eski Mısır dininde yeraltı dünyasıyla karmaşık bir ilişki içinde olduğundan dolayıydı.

Shemzu ’nun , yanlış yapanları çok acι bir şekilde cezalandırdığı söylenegelir. örneğin Shemzu, kυrbanların ve hükümlülerin k∂nlarını almak için kafalarını winepress (üzüm cendereleri) ’lere koyup kafaIarını ∈zerek cezalandırdığı anlatılır.

Babi

babi tanrısı
Mısır tanrısı Babi

Genellikle babunların boğalara benzer hali olarak tercüme edilir. Eski mısırlılar Babi’ye doğurganlık ve iyi bir c¡nsel yaşam istemek için dua ederlerdi. Bu yeraltı tanrısı, öIülerin bekaret tanrısı olarak kabul edilirdi.

Eski Mısır tasvirlerinde Babi genellikle ereks¡yonla (setIeşmeyle) tasvir edilirdi. C¡nsiyetle yakından ilgili olmasının yanı sıra, Babi’nin, insanların hararetlerini( coşkulu hallerini) yok etmeye(yani erken bοşaIma gibi c¡nsel sorunlara meyil verme) alışkın olduğu söylenir.

Bu yüzden ona sağlıklı bir c¡nsel yaşam için dua edenlerin ilişkiden z∈vk almaları  için çok dikkatli olmaları gerekir. Antik Mısırda Babi, insanların öbür dünyada sağlıklı bir c¡nsel yaşam istemeleri için dua edeceği tanrıdır.

Menhit

menhit tanrıçası
Menhit Antik Mısır Tanrısı

Cinayete eğilimli, s∂vaş tanrısı olarak kabul edilen kedi tanrıçasıdır. Mısır bilimcilere göre, Adı, katliamları engelleyen bir s∂vaşçı statüsünden gelmektedir.

Eski Mısır inanışında tarih  boyunca tanrıçalar Wadjet (papirüslerin ve firavunların koruyucusu)  ve Neith ‘le (s∂vaş tanrıçası yunan mitolojisinde adına Athena ’da denir) bağlantılı olduğu söylenegelir. Bu tür  s∂vaşçı tanrıçalar Sekhmet(  Eski Mısırlıların aslan başlı s∂vaş tanrıçası. İsmi “güçlü olan kadın” anlamına gelir  ) ile yakından ilişkilendirilir. Mısırlı orduların s∂vaşlarında ilerleme kaydetmesinde,bu tanrıların varislerinin ateşli oklarla katIediImesine inanılıyordu. Menhit Eski Mısır’ın en acιmasız tanrılarından biri olarak kabul edilir.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Editör / Yazar: Hilmi Tunahan Özen

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

    Dünyanın En Başarılı İnsanların Uyguladığı 5 Saat Kuralı

    Çin Seddinden Sonra Sibirya Seddi Ortaya Çıkarıldı