Dünya Böcekleri Feci Bir Çöküşün Eşiğinde

Dünyadaki böcekler tehlikeli bir çöküşe doğru gitmekte ve eğer böcekler giderse bu hepimiz için kötü olacaktır. Dünya çapında böceklerin azalışı, BiologicalConservation dergisinde yayınlanan ve küresel çapta böcek azalışını rapor eden, çoğunluğu Avrupa ve Amerika popülasyonlarını incelemiş 73 adet uzun dönem raporunu derleyen yeni ve büyük bir meta analizi ile detaylandırılmıştır.
Dünyadaki böcek çeşitlerinin yüzde 40’a kadar büyük bir kısmının yakın zamanlarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı sonucuna varmışlardır. Bu durum, böceklerin geniş ekosistemlerde karasal bitki türlerinin 3’te 2’sini tozlayıcı nitelikte olması gibi önemli özellikleri dikkate alındığında, oldukça sarsıcıdır. Avustralya, SidneyÜniversitesi’nde bu konudaki öncü çalışmanın yazarı Francisco Sánchez-Bayo, The Guardians’a verdiği demeçte “Eğer böcek türlerinin kaybı durdurulamazsa, bu durum hem gezegenin ekosistemi için hem de insanoğlunun yaşamı için feci sonuçlar doğuracaktır” demiştir. Son 25-30 yılda, yıllık yüzde 2.5 böcek kaybıyla “10 yıl sonra 4’te 1 oranında daha az kalırken, 50 yıl sonra sadece yarısı kalacak ve 100 yıl sonra tümünü kaybedeceğiz” demiştir. Sorunun temel nedenlerinden birisi son 60 yılda tarımın oldukça yoğunlaşmasıdır. Bu durum kirlilik, habitata zarar verilmesi ve sentetik pestisitlerin kullanımının acımasızca artması gibi diğer faktörlerin de daha kötü hale gelmesine sebep olmaktadır. Ve yine gıda üretiminin, problemin temel nedeni olduğu görülmektedir. Araştırıcılar özellikle pestisit kullanımı konusunda küresel boyutta “mevcut tarımsal uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi” hususunda ısrarcı olmaktadırlar. Araştırmadaki yazarların vardığı kanı “Sonuç gayet açık: gıda üretme yollarımızı değiştirmediğimiz sürece böcekler önümüzdeki birkaç on yıllık süreçte tümüyle yok olma yoluna doğru gidecekler” şeklindedir. Çalışmaların yaklaşık yüzde 7’sine göre bu yok olma sürecinde iklim değişimi de büyük bir faktör olarak yer almaktadır. Rapor, küresel ısınmadaki artışın zaten yusufçuk böcekleri, taş sinekleri ve yaban arılarının çeşitliliğini nasıl azalttığını belirtmektedir. Küresel sıcaklıklar kara bir gölge gibi çökmeye devam ettiği sürece başta tropikal bölgelerde yaşayanlar olmak üzere git gide daha fazla türü etkilenecek gibi gözükmektedir. Tüm bu bulgular endişe vericidir çünkü böcekler bulundukları ekosistemde temel nitelikte rol almaktadırlar. Tozlaşmada ve doğal zararlı kontrolünde hayati derecede rol oynayan kelebek ve güveler, diğerlerine göre en kötü etkilenenlerdir. Araştırıcılar, gün ışığında uçan güvelerin 733 türü dışında yüzde 85’e kadar bir kısmının 1980’den bu yana önemli derecede azalmayla yüzleştiğini belirtmektedir. Diğer tehlike altındaki böcekler, arılar ve karıncaları da içeren kınkanatlılar ve zarkanatlıların birçok türünü içermektedir. Dünyadaki Hymenopthera’ların küresel durumu açıkça belli değildir ancak Avrupa ve Amerika’daki birçok çalışma, dünyada tozlaşmanın %20’sini sağlayan bal arıları ve yaban arıları gibi kolonilerin belirli türlerinde azalma olduğunu göstermektedir. Rapor, “Böcekler, dünyadaki tüm karasal türlerin 3’te 2’sini kapsadığı sürece, yukarıda bahsedilen bilgiler, en büyük 6. yok oluş olayının gezegenimizdeki yaşamı derinlemesine etkilediğini onaylamaktadır” sonucuna varmaktadır.
Editör / Yazar: Onur İLERİ
Kaynak: https://www.iflscience.com/plants-and-animals/the-worlds-insects-are-heading-towards-catastrophic-collapse-in-the-coming-decades/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir yorum

NASA, Ay'da su üretmenin formülünü bulduğunu açıkladı

Hiç merak ettiniz mi? Bitkiler düşünebilir mi? Bilgiyi hatırlayabilirler mi?