Yeni araştırmaya göre iklim değişikliği böbrek taşlarında artışa yol açacak

Philadelphia Çocuk Hastanesi (CHOP) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonlarını azaltmak için önlemler alınsa bile iklim değişikliği nedeniyle yükselen sıcaklıklar önümüzdeki yetmiş yılda böbrek taşı vakalarında artışa yol açacak.

Güney Carolina’dan alınan verilere dayanarak, çalışma, herhangi bir önlem alınmazsa artışın daha dik yükseleceğini, ancak hafifletme eylemleriyle bile olsa bir artış olacağını ve ikinci senaryoda devlet sağlık sistemine yaklaşık 57 milyon dolara ve hiçbir şey yapılmazsa 99 milyon dolara mal olacağını buldu. Bulgular Scientific Reports‘da yayınlandı.

Yeni araştırmaya göre iklim değişikliği böbrek taşlarında artışa yol açacak

“Philadelphia Çocuk Hastanesi Üroloji Bölümünde görevli olan pediatrik ürolog ve çalışmanın kıdemli yazarı Gregory E. Tasian, Gelecekteki politikaların sera gazı emisyonunu ve antropojenik (antropojenik; doğada insanoğlunun neden olduğu etkileri tanımlamak için kullanılmaktadır.) iklim değişikliğini nasıl yavaşlatacağını veya hızlandıracağını kesin olarak tahmin etmek ve gelecekteki günlük sıcaklıkların tam olarak ne olacağını bilmek imkansız olsa da, analizimiz ısınan bir gezegenin muhtemelen artan bir böbrek yüküne neden olacağını gösteriyor. Dedi.

Böbrek taşı hastalığı, konsantre idrarda gelişen ve idrar yolundan geçerken ağrıya neden olan sert mineral birikintilerinin neden olduğu ağrılı bir durumdur. (Konsantre idrar, böbreğin idrarı konsantre etme veya seyreltme kabiliyeti)

Durumun insidansı, özellikle kadınlar ve ergenler arasında son 20 yılda artmıştır. Önceki araştırmalar, yüksek ortam sıcaklıklarının böbrek taşı hastalığı geliştirme riskini artırdığını göstermiştir; Amerika Birleşik Devletleri’nde kuzeyden güneye böbrek taşı insidansında bir artış var ve sıcak günlerin ardından böbrek taşı riskinde hızlı bir artış var. (İnsidans, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını ifade eder.)

Yeni araştırmaya göre iklim değişikliği böbrek taşlarında artışa yol açacak
Yeni araştırmaya göre iklim değişikliği böbrek taşlarında artışa yol açacak

Bununla birlikte, önceki çalışmalar, iklim değişikliğinin gelecekte böbrek taşı hastalığının yükünü nasıl etkileyeceğini tam olarak öngörmemiştir.

Bunu yapmak için araştırmacılar, sıcaklığın Güney Carolina’da gelecekteki böbrek taşı sorunları üzerindeki etkisini tahmin etmek için bir model oluşturdular. Araştırmacılar Güney Carolina’yı bir model devlet olarak kullandılar. Güneydoğu ABD’de böbrek taşı hastalığı insidansının daha yüksek olduğu bir bölge; Devlet ayrıca, tüm böbrek taşından muzdarip olanların veri tabanını kullandı.

Araştırmacılar ilk olarak 1997’den 2014’e kadar Güney Carolina’da eyalet çapındaki tarihi günlük ortalama sıcaklıklar ile böbrek taşı sorunları arasındaki ilişkiyi belirlediler. Araştırmacılar, hem ortam ısısını hem de nemi hesaba katan bir nemli ısı metriği olan yaş termometre sıcaklıklarını (WBT) kullandılar. Böbrek taşlarını tahmin etmek için en doğru sıcaklık ölçümü.

Yeni araştırmaya göre iklim değişikliği böbrek taşlarında artışa yol açacak

Daha sonra bu verileri, öngörülen günlük WBT’ye dayanarak, ısıya bağlı böbrek taşı sayısını ve ilgili zamanları tahmin etmek için iki iklim değişikliği senaryosu kullandılar.

Modellenen ilk senaryoda, 2100 yılına kadar ortalama sıcaklığın 2,3 derece, ikinci senaryoda ise 3,6 derece artması ihtimali araştırıldı.

Verilerden edinilen sonuca göre, böbrek taşı olan kişi sayısının yüzde 2,2 ile yüzde 3,9 arasında artacağı öngörülürken, her iki oranın da vaka sayısında yüksek artışa sebep olacağı ve bu sebeple makale başında da bahsettiğimiz gibi sağlık maliyetlerinde büyük bir artışın gerçekleşeceği ifade edildi.

İlk yazar Jason Kaufman, “Analizimiz, iklim değişikliği ile birlikte böbrek taşı hastalığının yükünün nasıl ilerlemesinin beklendiğini ve ayrıca sera gazı emisyonlarının azaltılmasının bu yükün bir kısmını nasıl dengeleyebileceğini kavramsallaştırmak için bir modeldir” dedi.

Tasian, “İklim değişikliğiyle birlikte, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, insan sağlığı üzerindeki etkiden sık sık bahsetmiyoruz, ancak ısınan bir gezegenin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olacaktır.” Dedi. Pediatrik araştırmacılar olarak, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki yükünü araştırmak gibi bir görevimiz var, çünkü bugünün çocukları gelecekte bu gerçeği yaşayacak.”

Kaynak ve İleri Okuma: Kaufman et al. “The impact of heat on kidney stone presentations in South Carolina under two climate change scenarios,” Scientific Reports, January 10, 2022, DOI: 10.1038/s41598-021-04251-2

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Antarktika’da ‘Kıyamet Buzulu’nun Altında Şaşırtıcı Derecede Sıcak Su bulundu

    Paralel Evrenler, Fizikteki En Büyük Gizemlerden Birini Çözebilir