İnsanlar Evrimleşmeye Devam Mı Ediyor ?

Bu araştırmada, modern insanın hala evrimleşmekte olup olmadığını veya doğal seçilim yolundan çıkıp çıkmadığımızı soruyoruz.

Charles Darwin’in evrim teorisi hala modern insanlar için geçerli mi?

Charles Darwin, evrim üzerine totemik çalışmasını, Türlerin Kökeni Üzerine, 1859’da yayınladı.Doğal seçilim kavramına dayanan Darwin’in kitabı, bilim insanlarına, insanların ve hayvanların doğal dünyada işgal ettiği yeri anlamaları için yeni bir araç seti sağladı.Cilt ayrıca, dünyevi kökenlerinin nerede olabileceğine dair ipuçları verdi.Darwin’in tezine göre, evrim yavaştır ve on binlerce yıl arayla yayılan küçük genetik değişiklikler türlerdeki değişiklikleri nazikçe ileriye doğru iter.

2000 yılında paleontolog Stephen Jay Gould, “40.000 veya 50.000 yılda insanlarda biyolojik bir değişiklik olmadığını” açıklayarak, insanlarda evrimin algılanamayacak kadar yavaş olduğunu veya belki de tamamen durduğunu öne sürdü.

İngiliz doğa bilimci ve yayıncı Sir David Attenborough, doğum kontrolü ve kürtajın insanlar arasındaki fiziksel evrimin durmasına katkıda bulunduğunu tartışarak bile hemfikirdi.

“Doğmuş bebeklerimizin yüzde 90-95’ini büyütebilmeye başlar başlamaz doğal seçilimi durdurduk. 2013’te İngiliz The Radio Times dergisine verdiği demeçte, doğal seçilimi kendi özgür iradesiyle durduran tek türüz” dedi ve bunun yerine türümüzün kültürel evrimi hızlandırarak hayatta kalmaya devam etmemizi sağladığını da sözlerine ekledi: “Doğal seçilimi durdurmak kulağa geldiği kadar önemli ya da iç karartıcı değil çünkü evrimimiz artık kültürel…”

Doğal seçilim çeşitlilik gerektirir

Her iki pozisyon da hararetli bir şekilde tartışıldı. Örneğin, Birleşik Krallık’taki Durham Üniversitesi’nden Dr. Ian Rickard, Attenborough’nun iddialarına, kürtaj ve doğum kontrolünün bazı insanların çocuk sahibi olurken bazılarının olmaması anlamına gelebileceğini, ancak doğal seçilimin burada bitmediğini belirterek yanıt verdi.

Bunun yerine, çocuk sahibi olanlar tarafından aktarılan genetik materyale yenilenmiş bir odaklanma yerleştirir. The Guardian’da yazan Dr. Rickard şöyle açıklıyor: “Doğal seçilim çeşitlilik gerektirir. Diğerlerinden daha fazla gelişmek için bazı bireylere ihtiyacı var.”

“Yani, son onyıllar ve yüzyıllar boyunca dünya çapında iyileştirilmiş hayatta kalma beklentileri, doğal seçilimin bu popülasyonlarda işe yarama potansiyelini büyük ölçüde azaltıyor. Ama bu tartışmanın sonu değil. Herkes aynı yaşa kadar hayatta kalsa bile, doğal seçilimin üzerinde çalışacağı bir çeşitlilik var. Doğal seçilim hayatta kalmayı pek umursamaz.”

Alan R. Templeton tarafından 2010 yılında yayınlanan bir makale, Attenborough’nun fiziksel evrimin yerini kültürel evrimin aldığına dair teorisini önceden bir kenara atarak, bunun yerine “tüm organizmalar çevrelerine uyum sağlar ve insanlar da bir istisna değildir. Kültür, insan çevresinin çoğunu tanımlar, bu nedenle kültürel evrim aslında insanlarda uyarlanabilir evrime yol açmıştır.

Templeton, ulaşımdaki teknolojik ilerlemelerin, insan gen havuzunun dünya genelinde hızlı bir şekilde karışmasını nasıl kolaylaştırdığına ve insan sağlığına genel olarak yararlı etkileri olan farklı popülasyonlar arasındaki farklılıkların azalmasına neden olduğuna dair bir örnek veriyor.

İnsan evrimi artık ‘100 kat daha hızlı

Gregory Cochran ve Henry Harpending, 2009 tarihli 10.000 Yıllık Patlama: Medeniyet İnsan Evrimini Nasıl Hızlandırdı (The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution) adlı kitaplarında, son 50.000 yılda insanlarda biyolojik bir değişiklik olmaması yerine, insan evriminin son 10.000 yılda hızlandığını hesaplıyor. Yazarlar, yavaşlamak veya durmak yerine, evrimin şu anda “varlığımızın 6 milyon yılı boyunca uzun vadeli ortalamasından yaklaşık 100 kat daha hızlı” gerçekleştiğini savunuyorlar.

Modern teknoloji aynı zamanda bize insandaki değişiklikleri moleküler düzeyde gözlemleme fırsatları da sunuyor. Austin’deki Texas Üniversitesi’nden bir biyolog olan Scott Solomon, Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution adlı kitabında, Gould’un insan evriminin yavaşladığını veya durduğunu ilan ettiği 2000 yılından bu yana, insan evrimini sıralamanın mümkün olduğunu vurguluyor. genetik şifre.O zamandan bu yana geçen 18 yıl içinde, bunu yapmak çok daha hızlı ve daha ucuz hale geldi ve bilim adamlarına yakın geçmişteki evrimsel geçmişimiz hakkında eşi görülmemiş bir iç görü sağladı.

Solomon, bu verilerden, araştırmacıların aşağıdakilerden sorumlu olan doğal seçilimi değiştiren genlere dair kanıtlar bulduğunu açıklıyor:

  • Diyet değişikliklerinin toleransı
  • Bulaşıcı değişikliklerden korunma
  • Güneş ışığından ultraviyole radyasyona dayanma yeteneği
  • Oksijenin azaldığı dağlık bölgelerde gelişme yeteneği

Süt Evrimi

İnsanların son yüzyıllarda nasıl evrimleştiğine dair anlaşılması kolay bir örnek, bazı kıtalarda vücudumuzun o bölgede yaygın olarak bulunan en bol gıda kaynaklarına tahammül etmeye nasıl adapte olduğudur.

Evrim, insanlığın süte toleransını artırdı.

Örneğin yaklaşık 11.000 yıl önce yetişkin insanlar sütteki şeker olan laktozu sindiremediler.Bazı bölgelerdeki insanlar besin kaynağı olarak süt hayvancılığına güvenmeye başlayınca, vücutlarımız daha önce sadece bebekler ve küçük çocuklar tarafından tolere edilen bu besini daha iyi sindirebilmek için zamanla uyum sağladı.

Bugün bu evrimin kanıtlarını görebiliriz, çünkü Avrupa gibi uzun bir süt çiftliği geleneğine sahip bölgelerdeki insanlar, Asya gibi süt çiftçiliği mirasına sahip olmayan bölgelerdeki insanlara göre diyetlerinde laktoza çok daha toleranslıdır. Doğu Asya kökenli insanların yüzde 90’ından fazlası ile karşılaştırıldığında, Kuzey Avrupalıların soyundan gelenlerin yaklaşık yüzde 5’i laktoz toleransı yoktur.

Framingham Kalp Çalışması

Biyologlar tarafından yakın zamanda insan evrimi için alıntı yapılan bir başka kanıt kaynağı, dünyanın en uzun süredir devam eden çok kuşaklı tıbbi çalışması olan Framingham Kalp Çalışması’dır.

Framingham, Massachusetts’te küçük bir kasabadır ve 1948’de kasabanın kadın nüfusu üzerine bir araştırma başladı; bilim adamları kalp hastalığına neyin neden olduğunu anlamak istediler. Framingham Kalp Çalışması devam etmektedir ve yalnızca kalp hastalığıyla ilgili değil, aynı zamanda genel olarak insan sağlığındaki değişen eğilimler hakkında da bilimsel veriler için önemli bir havuz haline gelmiştir.

Bilim adamları, Framingham verilerinin, doğal seleksiyonun Framingham popülasyonunu etkilediğini, boy kısalması, ağırlığın artması, kolesterol seviyelerinin düşürülmesi ve sistolik kan basıncının düşürülmesi, gösterdiğini söylüyor. Daha da önemlisi, veriler, çalışmadaki kadınlar daha fazla yemek yediği için Framingham’da ortalama ağırlığın arttığını göstermiyor. Bunun yerine, bu özellikleri etkileyen genlere sahip insanlar daha fazla çocuğa sahip olma eğilimindedir, bu da bu özelliklerin sonraki nesillerde daha yaygın hale geleceği anlamına gelir.

Cambridge, MA’daki Harvard Üniversitesi’nde genetikçi olan Dr. Pardis Sabeti BBC’ye verdiği demeçte, “Hızlı çevresel değişim olduğunda ve çevremizin en büyük parçası kültür olduğunda ve kültür patladığında hızlı evrim görüyoruz” dedi.

“Bu Framingham çalışmasının eve götürülen mesajı, gelişmeye devam ettiğimiz, biyolojinin kültürle birlikte değişeceği ve bu sadece onu görememe meselesi çünkü doğru yerde sıkışıp kaldık şu anda sürecin ortasında.”

Hollandalılar neden bu kadar uzun?

Kraliyet Topluluğu B Bildiriler Kitabı’nda 2015 yılında yayınlanan bir araştırma, “Doğal seleksiyon, Dünya’daki en uzun insanlar arasında daha uzun boylu olmayı mı tercih ediyor?” sorusunu sordu. Çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, bunu dünyadaki en uzun insanlara bakarak test etti: Hollandalılar.

Ancak Hollandalılar her zaman dünyadaki en uzun insanlar değildi. Araştırmacılar, 18. yüzyılın ortalarında, Hollandalı askerlerin ortalama boyunun 165 santimetre olduğunu gözlemlediler; bu, diğer Avrupa ülkelerinden gelen askerlerin ortalamasının oldukça altında ve ortalamadan 5-8 santimetre daha uzun olan Amerikan askerlerine kıyasla çok küçüktü.

Fakat Hollandalı erkekler, son 150 yılda ortalama boylarına fazladan 20 santimetre ekleyerek nispeten ani bir büyüme atağı yaşadılar.Aynı dönemde, Amerikalı erkekler ortalama boylarına sadece 6 santimetre eklemişler ve diğer Avrupa ülkelerinden erkekler Hollanda’dan komşularına ayak uydurmak için mücadele etmişlerdir.

Ama neden? Yazarlar, diyet, sosyal eşitsizlik ve sağlık hizmetlerinin mevcudiyeti ve kalitesi açısından Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki eşitsizlikleri dikkate aldılar, ancak Hollandalıları zirveye çıkaran şeyin doğal seçilim olduğu sonucuna vardılar. Basitçe söylemek gerekirse, Hollandalı kadınların uzun boylu erkekleri çekici bulma olasılıkları daha yüksekti ve bu nedenle onlardan çocuk sahibi olma olasılıkları daha yüksekti. Araştırma, uzun Hollandalı erkeklerin daha kısa Hollandalı erkeklerden daha fazla çocuğu olduğunu doğruladı.

Ve çalışma, uzun boylu Hollandalı kadınların, orta boylu Hollandalı kadınlara göre çocuk sahibi olma olasılığının daha düşük olduğunu bulsa da, çocuğu olan uzun boylu kadınların, daha kısa olan taşralılardan daha fazla çocuğu oldu.Kombinasyon halinde, bu tercihler Hollanda’daki insanların ortalama boyları üzerinde güçlü bir doğal seçilim etkisi yaratır. Bu tam olarak Marvel Sinematik Evren genetik mutasyon seviyeleri olmasa da, insan ırkının bir telepati geni elde etmek üzere olduğunu öne süren herhangi bir çalışma bulamadığımızı bildirmekten dolayı üzgünüz, bu örnekler modern insanlar açısından evrimin nasıl çalıştığını göstermektedir.

Evrim her yerde kalıcıdır ve türümüzü küçük adımlarla ileriye doğru iter. Hatta hızlandırılmış bir düzenlilikle meydana gelebilir.

Çeviren: Metin Çelebi

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Erken Ölüm Riski Altındaysanız Gözlerinizde Bir Şey Ortaya Çıkabilir !

    Bilim İnsanları Kurbağaların Kοpan Uzuvlarını Yeniden Büyütmeyi Başardı

    Bilim İnsanları Kurbağaların Kοpan Uzuvlarını Yeniden Büyütmeyi Başardı