Bilim Kutsal Kitaplarda Yok Olduğu Söylenen Kenanlıların Aslında Yok Olmadığını Kanıtladı

Firavunların Mısır’ı yönettiği ve antik Yunanlıların ilk şehirlerini kurmaya başladıkları zamanlarda Kenanlılar denilen gizemli bir halkın Ortadoğu’ya hükmettiği biliniyor.

Yaklaşık olarak dört bin yıl kadar önce Levant’a yani bugün Lübnan, İsrail, Ürdün ve Suriye’nin bir bölümünü içeren bölgeye şehirler inşa ettiler.

Bununla beraber Kenanlılardan kalan yazılı kayıtlar bulunmuyor.

Bu halka dair bilgiler ikinci el kaynaklardan toplanabildi. Bu kaynaklardan bir tanesi İncil’in Eski Ahit’tidir

Burada Kenanlılar için tüyler ürperten bir son olduğu yazmaktadır. İsraillilerin Mısır ’dan çıkışından sonra Kenan halkının yok olduğu söylenmektedir. Bilim insanları bunun gerçekten olup olmadığına dair araştırmalar yürüttü.

Elde edilen arkeolojik veriler, Kenanlı şehirlerin asla yok edilmediğini ve terk edilmediğini göstermektedir. Yapılan araştırmalarda 5 Kenanlı iskeletten alınan DNA örneklerinde bu kişilerin bugün yaşayan milyonlarca insana genlerini aktardığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu da Kenanlıların aslında yok olmadığını göstermektedir.

Araştırmaya konu olan numuneler Lübnan’da bir kıyı kenti olan Sidon’dan elde edildi. Hinxton, İngiltere bulunan Wellcome Trust Sanger Enstitüsü’nden bir genetik uzmanı olan Marc Haber, beş Kenanlı iskeletten tüm genomlarının dizilebilmesi için yeterli DNA’yı çıkardı.

Eski kaynaklardaki verileri inceleyerek Kenanlıların Doğu’dan Levant’a göç ettikleri belirlendi. Bunu doğrulayabilmek için araştırmacılar Kenan genomlarını Avrasya’da bulunan eski popülasyonlarla karşılaştırdı.

Bu araştırma sonucunda Yunan kaynaklarından alınan bilgilerin %50 oranında doğru olduğu kanıtlandı.

Kenanlıların genleri yaklaşık olarak %50 Levant’a 10 bin yıl önce yerleşen yerel çiftçilerden geliyor.

Diğer yarısı Göçmen

Ancak diğer yarısı İran’da keşfedilen iskeletlerde tespit edilen erken bir nüfusa bağlı. Araştırmacılar Doğu’dan gelen bu göçmenlerin yaklaşık olarak 5 bin yıl kadar önce Levant’a geldiğini ve halkla karışmaya başladığını tespit etti.

Kenanlıların kim olduğunun keşfedilmesinden sonra onlara ne olduğunu keşfetmek için yola çıkan araştırmacılar, Kenan genomlarını yaşayan Lübnanlı ve genetik veri tabanında bulunan kişilerle karşılaştırdı.

İncil’in iddia ettiği şekilde Kenanlılar İsrailliler tarafından yok edildilerse, eski halklar genlerini modern insanlara geçirmemiş olmalılar.

Ancak araştırmacılar günümüz Lübnan nüfusunun büyük ölçüde eski Kenan halklarının gen miraslarını taşıdığını buldu.

Lübnan halkı %90’dan fazla oranda Kenan geni taşıyor. Diğer %7’lik dilimin ise 3 bin yıl önce Levant’a gelmiş olan Orta Avrupalılara ait olabileceği söylendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Başlıktaki “Kutsal kitaplar” çpğul, dadece Incil’den (Birversiyonundan) bahsediyorsunuz. Kutsal kitap olarak sadece bunu alıyorsanız hiç olmazsa tekil kullanın. Bunu bilimden bahsedenlerin yapması Türkçe dil bilgisinin yetersizliğiyle izahı imkansız kılsa da umarım ondan kaynaklanıyordur.

  2. 1. Hangi kutsal kitaplar? Hepsinde ortak olarak mı var bu iddia?
    2. Kavmin yok olmasından kasıt bir anda istisnasız bütün bireylerinin ölmesi mi (mesela Kur’an da helak olmak genel olarak suçluların ölmesini kavmin aynı yerde ve aynı düzenle devam etmemesini – muhtamel olarak dağılmasını – ifade eder)?
    Bu yazı (başlıkla beraber ele alındığında) bariz kötü niyet ve saptırma içeriyor; yazarı bilimsellikten bahsetmesin.

Bilimin Henüz Yanıtlayamadığı 5 Soru

Evet, Kafa Nakli Mümkün !