Bu Cihaz Terinizden Sağlık Durumunuzu Analiz Edebiliyor

Pensilvanya Üniversitesi’nde mühendislik bilimleri ve mekanik alanında bir araştırmacı olan Huanyu “Larry” Cheng’in söylediğine göre, PennState ve Xiangtan Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve sağlık durumunuzu izlemek için terinizi toplayıp kullanan bir cihaz geliştirildi.

Cheng çalışmanın arka planını şöyle açıklıyor;

“Ter salgısını günlük egzersizden, güneşin en tepede olduğu anlara dek her koşulda inceleyebilmek ve analiz edebilmek istiyoruz.

Çünkü ter, hastalık gelişiminde ve teşhisinde çok önemli göstergeleri, örneğin PH seviyesi, glukoz düzeyi gibi birçok biyobelirteçi bizlere sağlayabilir.”.

Bu Cihaz Sağlık Hizmetleri Endüstrisinde Kullanılabilecek

Bu Cihaz Terinizden Sağlık Durumunuzu Analiz Edebiliyor

Bu cihaz, bir bant üstünde ter bezlerine yakın yerlere konumlandırılıyor. Cihazın içeriğinde ise silikon kauçuklu ucunda hidrofobi valfleri olan çok odacıklı özel küçük bir toplama şişesi şeklinde tasarlandığını görüyoruz.

Terin toplanmasını kolaylaştırmak adına da hidrofil kaplama bir kanal kullanılmış. İki uçlu diğer cihazların aksine, bu cihazın tek uçlu girişi buharlaşmayı azalttığından dolayı daha sonraki analizler için terin cihazdaki depolanma ömrünü uzatıyor.

İvedi analizler, önceden farklı odacıklara yerleştirilmiş renk kodlu analitlerin yardımıyla kalorimetrik yaklaşım kullanılarak yapılabiliyor. PH seviyesine veya glukoza duyarlı olan bu kimyasallar tepki gösteriyor ve bu durum çıplak gözle veya telefonunuzdan çektiğiniz bir resimle bile görülebiliyor.

Buna ek olarak, araştırmacılar farklı zaman dilimlerinde farklı odacıkları kullanarak ter salgısını analiz edebiliyor, buna da chrono-örnekleme adını veriyorlar.

Bu cihaz terinizdeki biyobelirteçleri kullanarak sağlık durumunuzu izliyor. Referans: Jennifer M. McCann/ PennState

Cheng cihazın erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini şu sözlerle açıklıyor,

“Çift valfli aygıt fotolitografi adı verilen karmaşık bir temiz-oda (clean-room) tekniği kullanmakta. Bizim tek valfli cihazımız ise böyle pahalı bir ekipman olmadan, mikromekanik kullanımıyla erişilebilir konumda”.

Bu cihaz, sağlık hizmetleri endüstrisinde, özellikle aşırı ısınmanın izlenmesi ve egzersiz programlarının ideal performans düzeyine göre ayarlanmasının gerekli olduğu atletizm gibi branşlarda kullanılabilecek.

Araştırmacılar hastalık görüntüleme ve izleme alanında Pensilvanya Üniversitesi Hershey Tıp Okulu’ndan bir araştırmacıyla da işbirliği halindeler.

Bu cihazın renk kodlu bir odası PH için, diğeri glukoz için ve bir diğeri de sodyum görüntüleme için ayrılabilir. Bu üç değerin hepsi hastalık belirteçi olarak kullanılmakta.

Bu araştırmanın sonuçları Lab on a Chip dergisinde “Ter toplama ve analizi için tek uçlu odalı ve hidrofilik valfli deri-arayüzlü mikro akışkan cihazlar başlığıyla online olarak yayınlandı.

YingxueZhang ve danışmanları Cheng, Xiangtan Üniversitesi’nden XiufengWang,Wang’ın öğrencisi YaoChen çalışmada yazar olarak katkı sağladılar.

Bu çalışma, Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı, Hunan Bölgesi Doğa Bilimleri Vakfı ve Pensilvanya Üniversitesi kurumları tarafından desteklendi.

DENİZ ÖZDEMİR

Ortaçağ tıbbında esrarengizliği ile dikkat çeken 10 akılalmaz tedavi!

Toplum İçinde Hissettiğiniz Yersiz Korkuları Azaltın!