Çocukluktaki Beslenmenin Yaşam Boyu Etkisi

Sağlıksız yiyeceklerinin etkileri, yavru farelerin yetişkinliklerine kadar sürmüştür. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, çocukken çok fazla yağ ve şeker tüketmek, daha sonra daha sağlıklı yemeyi öğrenseniz bile mikrobiyomunuzu yaşam boyu değiştirebilmektedir.

UC Riverside araştırmacıları tarafından yapılan araştırma, yavruyken sağlıksız bir şekilde beslenen yetişkin farelerdeki bağırsak bakterilerinin toplam sayısında ve çeşitliliğinde önem teşkil eden bir azalma gösteren ilk çalışmalardan birisidir.

UCR evrimsel fizyoloğu Theodore Garland, “Fareler üzerinde çalıştık. Ancak gözlemlediğimiz etki, yağ ve şeker oranı yüksek. Batı tarzı bir beslenme şekline sahip olan farelerin ergenliklerinden altı yıl sonra bile bağırsak mikrobiyomlarının etkilenmesi hala devam ediyor.” dedi. Çalışmanın açıklamasını yapan bir makale, yakın zamanlarda Journal of Experimental Biology’de yayınlanmıştır.

Mikrobiyom, bir insan veya hayvanın üzerinde yaşayan tüm bakterilerin yanı sıra mantar, parazit ve virüsleri ifade eder. Bu mikroorganizmaların çoğu bağırsaklarda bulunur ve yine birçoğu faydalıdır. Bağışıklık sistemini uyarıp yiyecekleri parçalar. Önemli vitaminlerin sentezlenmesinde yardımcı olur.

Sağlıklı bir vücutta, mikrobik ve faydalı organizmaların bir dengesi vardır.

Bu denge antibiyotik kullanımı, hastalık veya sağlıksız beslenme nedeniyle bozulursa, vücut hastalığa yatkın hale gelebilmektedir. Bu çalışmada Garland’ın ekibi, fareleri dört grubu ayırdıktan sonra mikrobiyom üzerindeki etkileri araştırmıştı.

  • Standart “sağlıklı” beslenme,
  • “Batı” tarzında beslenme,
  • yarısı egzersiz için koşu tekerleğine erişebilmiş
  • Ve yarısının da bu tekerleğe erişimi kısıtlanmıştır.

Bu beslenme tarzları için harcanan üç hafta sonunda, tüm fareler standart bir beslenmeye geri döndürüldü. Ve egzersiz yapmalarına izin verilmedi ki bu normalde farelerin laboratuvarda tutulma şeklidir. Ekip, 14 haftalık takipten sonra, hayvanlardaki bakteri çeşitliliğini ve çokluğunu incelemiştir. Batı tarzı beslenme grubunda Muribaculum intestinale gibi bakteri miktarının önemli ölçüde azaldığını buldular. Bu tür bakteriler karbonhidrat metabolizmasında rol oynamaktadır.

Ayrıca analizler, bağırsak bakterilerinin farelerin aldığı egzersiz miktarına duyarlı olduğunu da göstermiştir. Muribaculum bakterileri, koşu tekerleğine erişimi olan standart bir beslenmeyle beslenen farelerde artmış. Ve egzersiz yapsalar da yapmalasalar da yüksek yağlı bir beslenme uygulayan farelerde azalmıştır.

Bu bakteri türünün ve ait olduğu bakteri ailesinin, ev sahibinin kullanabileceği enerji miktarını etkileyebileceğine inanıyor.

Bu tür bakterilerin sahip olabileceği diğer işlevlerle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Başka bir çalışmada, zenginleştirilmiş beş haftalık koşu bandı eğitiminden sonra oldukça benzer bakteri türlerindeki artış, tek başına egzersizin bakteriler üzerindeki etkisini artırabileceğini düşündürmüştür.

UCR araştırmacıları; küçük yaşlarda uygulanan Batı tarzı beslenmenin, yapılan egzersizlere göre mikrobiyom üzerinde daha uzun süreli etkilere sahip olduğunu bulmuşlardır.

Garland’ın ekibi, fare mikrobiyomlarındaki değişikliklerin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını ve yaşamın daha sonraki evrelerine uzanıp uzanmadığını daha iyi anlamak için bu deneyi tekrarlamak ve farklı zamanlarda örnek almak istiyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, beslenme tarzı değiştirildikten çok uzun süre sonra gözlemlenmesinin önemli olduğunu söylüyorlar. Garland ana fikrin “Siz sadece yedikleriniz değil, çocukken yediklerinizsiniz!” olduğunu söylüyor.

Bir Araştırma Kör Köstebek Farelerin Daha Uzun Yaşadığını Saptadı

Akıllı Telefonla Hastalıkları Teşhis Etmek