Meme Kanserine Bağlı 32 Yeni Genetik Varyasyon Alanı Ortaya Çıktı

266.000 kadın dahil 100’den fazla çalışmadan elde edilen verilerin analizi, DNA varyasyonunun kadınların meme kanseri geliştirme riskini etkilediği görünen genomda daha önce keşfedilmemiş 32 alanı ortaya çıkardı.

Çok uluslu araştırma, İngiltere merkezli Meme Kanseri Derneği Konsorsiyumu tarafından toplanan bilgileri son 15 yıl boyunca kullandı. Analizde, farklı kanser türleri için farklı etkileri olabilecek varyantları tanımlayan yeni yöntemler kullanıldı. Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’nda profesör olan Nilanjan Chatterjee,

“Bu analizden elde edilen bulgular, alt tipleri ayıran ve belirli meme kanseri alt tipi düzeyinde bile kadınların meme kanseri risklerini tahmin etme yeteneğimizi artırabilen biyoloji anlayışımızı geliştirdi” dedi.

Meme kanseri vakalarının %70’inde östrojen reseptörlerinin aşırı ifadesi görülür

Meme kanseri en yaygın kanserlerden biridir ve her yıl sadece ABD’de 250.000’den fazla kadın teşhis edilir. Ve yılda 40.000 kadın hastalığa yenik düşmektedir. Bu nedenle, riskleri değerlendirmek için daha iyi bir yönteme sahip olmak, tarama gereksinimlerini değerlendirmek ve tedaviyi daha iyi kişiselleştirmek çok önemlidir.

Bu yeni varyantlar, meme kanseri riskini etkileyen daha önce keşfedilmiş 170’ten fazla genetik varyanta eklenir. Araştırmacılar tarafından daha genel olarak meme kanseri riskine bağlı olduğu tespit edilen 32 kişiden yedisi östrojen reseptör durumu ile ilişkiliydi.

Meme kanseri vakalarının %70’inde östrojen reseptörlerinin aşırı ifadesi görülür; tümörün yedi derecesinden dördü HER2 reseptör durumu; HER2 geni genellikle meme kanserlerinde mutasyona uğrar ve tedavilerin yaklaşık %30’u bu proteini hedefler.

Yeni keşfedilen varyantların beşi, bazı meme kanseri türleri için daha büyük bir riskle, ancak diğerleri için daha düşük bir riskle bağlantılı görünüyordu.

100 Çalışmanın Analizi Meme Kanserine Bağlı 32 Yeni Genetik Varyasyon Alanını Ortaya Çıkardı

Chatterjee, “Bu varyantlar özeldir ve uygun şekilde takip edilirse meme kanseri alt tiplerinin biyolojisi hakkında önemli bilgiler verebilir” dedi.

Bu çalışma ve önceki benzer analizler arasındaki önemli bir fark, daha önceki çalışmaların meme kanseri geliştirme için genel riski değerlendirmeye odaklanmış olması veya bir kadında gelişme riskini önemli ölçüde artıran BRCA1 / 2 mutasyonları gibi nispeten basit genetik özelliklere sahip bazı alt tiplere bakmasıydı.

Bu çalışma, diğer varyantların bilinen varlıkları ve diğer çevresel faktörler gibi birçok farklı arka plan özelliği varlığında yeni varyantlarla genetik ilişkileri değerlendirmelerini sağlayan bir teknik kullanmıştır.

Bu analiz 142.798 meme kanseri vakası ve 123.283 kontrol dahil olmak üzere çok büyük olmasına rağmen, kadınların büyük çoğunluğu Avrupa kökenli idi. Chatterjee ve meslektaşları, araştırmalarını Avrupa nüfusunda bulunmayabilecek ek mutasyonları saptamak ve ilerletmek için gelecekte daha da büyük, etnik olarak daha çeşitli popülasyonlarda çoğaltmayı planlıyorlar.

Ülkü Güngör

Gökbilimciler, Değişik Şekilli Bir Gökada Tespit Etti

Ağaçlar Birbirleri İle İletişim Kurabilir Mi?