Sümerler Dünyanın Sonunu Tahmin Etti mi? Anunnakiler, Nibiru

İnsanlar var oldukları sürece dünyanın sonunu tahmin etmeye çalıştılar. Eski medeniyetlerden bu zamana Dünya ’nın çok daha ileride mi yoksa hemen ertesi gün mü yok olacağına dair kıyamet günü tahminleri doludur.

Bunlardan en önemlilerinden biri ise Sümerlerin Dünya ’nın sonunu tahmin edip etmediği sorusudur. Dünyanın sonu hakkında tahminde bulunan kutsal kitaplardan biri de İncildir. Bir başka teori de Maya takvimine göre Dünya ’nın 2012 ‘de sona ereceği bilgisidir.

Sümerler Dünyanın Sonu nu Tahmin Etti mi?

Aynı şekilde Milenyum için de benzer düşünceler olmuştur. Yine bir tahminde Dünya ’nın 2017 ’de ‘gezegen X’ olarak bilinen Nibiru adlı gezegeniyle bir çarpışma nedeniyle sona ereceği teorisi yer almaktadır.

Nibiru gezegeni hakkındaki teoriler Dünya ’daki ilk uygarlıklardan biri olan antik Sümerlere kadar uzanmaktadır. Fakat Sümerler aslında dünyanın sonunu mu tahmin ediyorlardı, yoksa Nibiru kehaneti bir başka teori miydi?

Eski Astronatlar ve Stchin ’in Söylemleri 

Nibiru hakkında spekülasyonların çoğu Zecharia Sitchin ‘e kadar uzanmaktadır. Sitchin(1920-2010) eski Sümer ve Akadca metinlerini ve tabletlerini çevirmek için çalışan bir bilgindi. İkonografilere (İkonların tanıtılması ve açıklanması bilimi) tercüme yapan Sitchin, Sümerlerin sözde gezegen Nibiru ile ilgili Dünya ’nın sonu olduğunu düşündükleri ve tanrılarının hepsiyle nasıl iç içe geçirdikleri hakkında bir teori geliştirdi.

Teorileri, en çok satan kitabı TheTwelfthPlanet ‘deyer almaktadır. O zamandan beri Dünya ’nın her yerindeki insanlar onun teorilerini araştırdılar, olası anlamlarını ve sonuçlarını eğip bükerek çıkarımda bulundular.

Sümerler kimdi?

Sümerler, varlığımız hakkında herhangi bir bilgimizin olduğu ilk Medeniyetlerden biriydi (MÖ 4500 yılları). Mezopotamya ‘nın kuzeyine yerleşmiş olan Sümerler birçok büyük kentten oluşmuştur. Çok fazla arkeolojik kanıt kalmamasına rağmen dilleri, kültürleri ve yaşam biçimleri hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olan tabletler ve yazıtlar bulunmaktadır.

Bilim adamları mitolojilerinden ve hikayelerinden oluşan zengin bir duvar halısını çeviri ve yorumlama yoluyla ortaya çıkardılar. Ayrıca Bkz: Sümer medeniyetinin neden bir anda yok olduğunu açıklığa kavuşturuldu

Nibiru / Gezegen X

Şimdiye kadar Nibiru ‘dan çok bahsettik, ama asıl önemi nedir?

Güya Nibiru, güneş sistemimizde Sümerlerin belgelediği ve adlandırdığı ek bir gezegendir. Sitchin ‘in araştırmalarına göre Nibiru Onikinci Gezegen olarak gözükür. Şu an ise Nibiru ‘yu güneş sistemimizde potansiyel olarak ancak dokuzuncu (hala Plüton ‘u sayarsanız onuncu) gezegen olarak düşünebiliriz. Ayrıca Bkz: Güneş sistemimizdeki gezegenler ve gezegenler sıralaması

Sitchin, sayısız gezegenle çevrili bir güneş ikonografisinde Niburu ’nun özel bir renkle çizildiğini göstererek Sümerler için bu gezegenin önemli olduğunu desteklemiştir. Ancak bu denli gelişmiş bir bilim ile kendi güneş sistemimizde bilmediğimiz fazladan bir gezegen nasıl olabilir? Özellikle antik Sümerler zamanında bu nasıl keşfedilmiş?

Nibiru: Bu antik Sümer mühürünün Nibiru’nun varlığını doğruladığı söylenir.

Bu, aynı zamanda “Gezegen X” olarak da anılan Nibiru ’nun ileri sürülen yörüngesi ile açıklanabilir. Sitchin güneş etrafında tam bir dönüşün yaklaşık 3.600 Dünya yılını aldığını belirtir. Sadece birkaç bin yıl sonra bir gezegene temas edeceğiz. Sitchin, birkaç kutsal kitap ve tarihi olayı Nibiru ‘nun varlığına bağlar. Hatta Kutsal Kitapta anlatılan büyük sel ‘e Nibiru ‘nun yerçekimsel kuvvetinin neden olduğunu iddia eder.

Her ne kadar Nibiru ve Dünya ‘nın yörüngesi Sitchin ’in önerdiği zaman çizelgeleri üzerinde iyi bir temel oluştursa da aynı düşüncede olan takipçileri yörüngesinin uzunluğunun yüzyıllarca süren yerçekimi kaymasından dolayı değişebileceğini iddia ediyorlar. Potansiyel bir geçiş düşündüğümüzden çok daha erken bir zamanda gerçekleşebilir.

Anunnaki ve İnsan Irkının Evrimi

dünyanın sonu

Basitçe söylemek gerekirse, “ Anunnaki ” terimi, Sümerler, Akadlar, Babiller ve Asurlular tarafından tapılan tüm tanrıların tapınağını ifade eder. Bu tanrılar göklerin tanrısı An ‘dan doğmuştur. Başka kültürlerde bulunan daha yaygın tanrılar ve tanrıçalar ‘Marduk ve Inanna’ daha sonra ortaya çıkan Ishtar ‘la birlikte sık sık dile getirilmiştir. Ayrıca Bkz: Anunnakiler, Görmezden Gelinen Tarih

Antik Sümerler diğer toplumların çoğu gibi bir grup tanrıya ibadet ettiler, Peki Sümer mitolojisinin ve dininin Nibiru gezegeniyle ne ilgisi var? Ya da Anunnaki ‘nin hiç tanrı olmadığını, bunun yerine uzaylı olduğuna dair duyumlar aldınız mı?

Sitchin ’in Anunnaki teorisi “Ancient Aliens” dizisinde görmeyi beklediğiniz şeye tam olarak uyuyor. Sitchin ‘in teorisine göre Anunnaki Nibiru gezegenine özgü gelişmiş bir ırktır. Dünya’ya kendi gezegenleri ve atmosferlerinde eksik olan madenler – özellikle de altınlar- için geldiler. Dünya’ya geldiklerinde köleleri olarak hizmet etmeleri için insanları yarattılar ve yetiştirdiler.

Sitchin evrimsel boşlukları ve eksik bağlantıları açıklamak için bu zorlama teoriyi kullanır. Daha güçlü ve ileri düzeyde olan Anunnaki, insan köleleri arasında tanrılar olarak tanımlanıyorlardı.

Bu fikir şimdilerde popüler olan “eski astronotların” (“Eski astronotlar”, dünya dışı zeki varlıkların Dünya ‘yı ziyaret ettiği ve antik çağlarda ve tarih öncesi zamanlarda insanlarla temas kurduğu yalancı bilimsel fikri ifade eder. ) ya da yakın geçmişte gelişmiş medeniyetlerin yabancı gezegenlerden Dünya’ya geldiği ve tanrı olarak ortaya çıktığı teorisi ile uyumludur. Bu teoriler eskiden inşa edilmiş şaşırtıcı yapıları açıklamak için sıklıkla kullanılır.

Dünyanın sonu ?

Peki, tüm bunlar dünyanın sonuna nasıl bağlanıyor? Her şey Nibiru ’nun güneş etrafında dönmesine ve yörüngesine bağlı. Sitchin tarafından önerilen zaman çizelgesi kapalı olsa da birçok kişi son yıllarda Nibiru ‘nun gelişinin yakın olduğunu ilan etti. Son zamanlarda Nibiru ’nun 23 Eylül 2017’de varacağını söyleyen birileri vardı. Bir kısım da aslında yörüngesinin yıllardır bize yakın olduğunu ancak NASA ‘nın endişe havası yaratmamak adına gizlediğini söylüyor.

Bir çok kişi Dünya ‘nın başını belaya sokacak, belki de başka bir büyük sele yol açacak olan Nibiru ‘nun çekimsel kuvveti olduğunu iddia ediyor. Diğerleri ise daha dinozor öldüren bir asteroid etkisine benzer bir kıyamet hayal ediyor gibi görünüyor. Tam etkisi ne olursa olsun fikir birliği Nibiru ‘nun gelişinin dünyanın sonu olduğu anlamına geliyor.

Dünyanın sonu – Peki Sümer Kaynakları Ne Söylüyor?

Sitchin ‘in Sümer metinlerinin çevirileri büyük ölçüde eleştirilir ve yorumları daha da fazla eleştirilir. Yeni başlayanlar için Nibiru aslında Sümer metinlerinde gerçek bir gezegenden ziyade bir yıldız olarak anılır. Ayrıca Anunnaki ‘nin Nibiru ile bu tür bağlarını destekleyen gerçek metinler veya kanıtlar yoktur. Gerçekten hiçbir kanıt yok.

Sadece bir adamın iddiaları ve bir teoriye uydurmak için metinleri çevirmesinden ötede hiçbir şey yok – çok eğlenceli ve merak uyandırıcı olsa da.

Peki, Dünya ’nın sonu için hazırlık yapmaya başlamalı mısın? Belki, ama dünyanın sonu güneş sistemimizde bir yerlerde gizemli bir ek gezegen gelmesiyle gerçekleşmeyecek. Nibiru ‘nun kıyameti tetiklediği konusunda endişelenmeyin – Sümerler de endişelenmedi.

Bunları da okuyabilirsiniz: 

Çeviri: Muhammed Ragıb ÇALIK

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Gezegenin dünyaya var olan imanla koruma altında lakin insanlar kendi aklıyla üstünlük yapmaya başladığında Allah,Tanrı’yı yok sayıp benliği ben herşeyi biliyom haşa var olan Tanrı’yı herkes unutursa o zaman kalkan yok olur ve gezegen dünyaya çarpması sonucu bitmeyen sonu olmayan karanlık gezegende bitik bir dünya olur

kablosuz elektrik

Mühendisler, Elektriği Kablosuz Olarak Sağlayan Bir Sistemi Açıklıyor!

Ren Geyiğinin Noel Baba Kızağını Çekebilme Evrimi !