16.yüzyıl iskeletleri, köIe ticaretinin Meksika’ya bazı hastalıklar getirdiğini öne sürüyor

İspanya’nın 16. yüzyılda Meksika’yı köIelerle kolonize etmesiyle bulaşıcı hastalıkların kıtaya taşındığı kanıtlandı.

Araştırmacılar, transatlantik*  köIe ticaretiyle kaçırılan ve o zamanlar Meksika’ya götürülen Afrikalıların, Amerika’ya hepatit B ve yaws (Ekvator Frengisi) gibi iki bulaşıcı hastalık formunu getirmiş olabileceğini söylüyor. (Transatlantik: Atlantik Okyanusu’nu geçen, Atlantik Okyanusu üzerinden)

Yeni bir araştırma, Mexico City’de kazılan üç iskelet ve bu kafatasları da dahil olmak üzere, 1500’lerde Amerika’ya yeni gelen iki bulaşıcı hastalığın versiyonlarını taşıyan Afrikalı köIelerden geldi. (R. BARQUERA / CURRENT BİOLOGY 2020)

Almanya’nın Jena’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nden arkeogenetikçi Rodrigo Barquera ve meslektaşlarının yaptığı araştırmalarda göre iskeletleri daha önce bir Mexico City Hastanesi yakınında kazılan üç adamın DNA’sı, onların Batı ya da Güney Afrika’dan geldiğini gösteriyor. Bilim insanları 30 Nisan’da Current Biology’de Amerika’da Afrikalı köIeleri karakterize eden erkeklerin üst ön dişlerindeki aşağı doğru açılma onlarda da görüldüğünü yazdı.

Erkek dişlerinde bir kişinin büyüdüğü bölgeyi gösteren stronsiyum, karbon ve azot formları da kōkenlerinin Meksika dışından geldiğini göstermektedir.

Araştırmacılar, erkeklerin birinin dişinde, günümüz batı Afrikalılarında tipik olarak bulunan Hepatit B virüsünün bir suşundan DNA taşıdığını söylüyor. Amerika’da Hepatit B enfeksiyonlarının ilk ne zaman ortaya çıktığı belli olmasa da, araştırmacılar Afrikalı köIelerin bu formu getirdiğini düşünüyor.

Batı Afrikalılarda da gözlemlenen ekvator frengisi

16.yüzyıl iskeletleri, köIe ticaretinin Meksika’ya bazı hastalıklar getirdiğini öne sürüyor

Diğer bir adamın dişi, modern Batı Afrikalılarda da gözlemlenen bir yaws (ekvator frengisi) suşundan bakteri DNA’sı taşıdığı görüldü. Yaws, tropik bir cilt, kemik ve eklem enfeksiyonudur. Daha önceki yapılan araştırmalarda araştırmacılar, Afrika kōkenli köIeler tarafından taşınan hastalıkların bölgedeki insanları enfekte edip etmediğine dair Meksika’da gömülü olan 17. yüzyıldan kalma bir bireyin iskeleti incelenmişti. Ve bu iskelette yakından ilişkili bir bulgu bulunmuştu.

Üç adamın, dişlerinin radyokarbon tarihlerine dayanarak 1436 ve 1626 arasında bir sürede yaşadıkları düşünülüyor. Onlar Amerika’daki en eski genetik olarak tanımlanmış birinci nesil Afrikalılardır. Bilim insanları onların büyük olasılıkla Meksika’ya 1500’lerin başında başlayan transatlantik bir esaret sistemiyle İspanya’ya ulaştığını düşünüyor.

Barquera‘nın ekibi, bu kişilerin toplu bir mezara yerleştirilmeden önce 20’li yaşlarında öIdüğünü tahmin ediyor. Erkek kemikleri, ağır yük taşıma belirtileri, bacak kιrιkları gibi y∂raIanmalar ve malnütrisyon veya paraziter enfeksiyonlardan kaynaklanan hasar da dahil olmak üzere ağır emek kanıtları görüldü.

Berk Keskin / Kaynak: Science News

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    16. Yüzyıldaki Çılgın Tıbbı Anlatan Nadir Kitap İlgi Çekiyor

    16. Yüzyıldaki Çılgın Tıbbı Anlatan Nadir Kitap İlgi Çekiyor

    Bir Beyin Cerrahına Göre İnsan Kafası Nakli Nasıl Sağlanabilir?